Vartan Martaian

REUNIUNEA COMISIEI MIXTE INTERGUVERNAMENTALE ROMÂNO-ARMENE

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share


În data de 10 martie a avut loc la Bucureşti cea de a treia sesiune a Comisiei Mixte Interguvernamentale Româno-Armene de Cooperare Economică şi Tehnico-Ştiinţifică. Cu această ocazie timp de trei zile (9-11 martie) s-a aflat în România o delegaţie armeană condusă de ministrul transporturilor şi telecomunicaţiilor, domnul Manuk Vartanian, ce a cuprins reprezentanţi din partea ministerului de externe, ministerului de finanţe (la nivel de viceministru, în persoana domnului Pavel Safarian), ministerului agriculturii, ministerului transporturilor şi telecomunicaţiilor, ministerului culturii, Agenţiei Armene de Dezvoltare, Asociaţiei Producătorilor şi Industriaşilor.

În prima zi a vizitei în România, în cadrul programului cultural, printre alte obiective din Bucureşti, delegaţia armeană s-a aflat şi la sediul comunităţii armene, unde a vizitat catedrala Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, muzeul şi biblioteca din cadrul Casei de Cultură Armene „Dudian”, precum şi sediul Uniunii Armenilor şi al editurii şi tipografiei „Ararat”.

În cea de-a doua zi, delegaţia armeană completă s-a aflat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, unde a avut loc sesiunea Comisiei Mixte Interguvernamentale, precedată de o întîlnire bilaterală a miniştrilor transporturilor, doamna Anca Boagiu şi domnul Manuk Vartanian. În cadrul sesiunii de deschidere a lucrărilor comisiei, coprezidată de cei doi miniştrii, doamna Boagiu, în calitate de gazdă, a subliniat printre altele importanţa pe care partea română o acordă lucrărilor acestei comisii, fapt dovedit şi de numărul mare al membrilor români ai comisiei.

După sesiunea de deschidere, Comisia şi-a continuat lucrările la nivel de experţi, timp în care o delegaţie armeană restrînsă, formată din ministrul transporturilor, Manuk Vartanian, şi vice-ministrul de finanţe Pavel Safarian, însoţiţi de excelenţa sa, domnul ambasador Hamlet Gasparian (prezent alături de ministrul Vartanian pe parcursul întregului program), s-a deplasat la ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale unde s-a întîlnit cu domnul ministru Valerian Vreme, iar apoi la sediul Guvernului României, unde a fost primită de domnul prim ministru Emil Boc. La aceste două întrevederi din partea română a fost prezent deputatul Uniunii Armenilor din România şi lider al Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, domnul Varujan Pambuccian, a cărui asiduă, binecunoscută şi meritorie activitate în sprijinirea domeniului tehnologiilor informaţiei în România a fost recunoscută şi subliniată atît de ministrul Valerian Vreme, cît şi de premierul Emil Boc.

La sfîrşitul programului oficial al zilei, la sediul Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii a avut loc sesiunea de închidere a lucrărilor Comisiei Mixte, în cadrul căreia Anca Boagiu şi Manuk Vartanian au semnat un protocol de colaborare comercială, economică, tehnică şi ştiinţifică în domeniul transporturilor, energiei şi agriculturii. Cei doi miniştrii au convenit să impulsioneze activitatea Comisiei, iar o dată la şase luni să fie evaluate punctele cuprinse în protocol.

text  şi fotografii de Vartan MARTAIAN