Redactor

Retrospectiva ARSHILE GORKY la Philadelphia

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

În perioada 21 octombrie 2009 – 10 ia­nuarie 2010, Muzeul de Artă din Phila­delphia a organizat o vastă expoziţie re­tros­pectivă consacrată pictorului ameri­can de origine armeană Arshile Gorky  (Vosdanic Adoyan), unele lucrări fiind expuse pentru prima dată.

Acestă expoziţie a cuprins 178 de opere de artă ale lui Arshile Gorky (1902-1948), care a oferit o imagine de ansam­blu asupra carierei artistului, de la începutul anilor 1920 şi pînă la moartea sa, prin sinucidere, în 1948, fiind socotită cea mai completă de pînă astăzi.

Presa internaţională a considerat că, în sfîrşit, s-a făcut dreptate, cîtă vreme locul acestui artist fusese minimalizat în ultimele decenii, în favoarea unei istorii mai canonice, centrată pe expresionismul abstract al anilor 1950. Totuşi, Gorky a  fost prin excelenţă artistul american care a reuşit, în anii 1930, să-şi integreze lec­ţiile cubismului european, pentru ca apoi să le depăşească. În pragul anilor 1940, explozia formelor, pătrunderea unei pale­te colorate şi monumentalizarea pînzelor sale au deschis noi perspective, recupe­rate repede de generaţia tînără.

Revista „Connaissance des Arts“ care apare la Paris consemnează că „remarcat de André Breton, care a încercat să-l îmbarce în aventura suprarealistă, Gorky a evoluat brusc spre o mai mare libertate în compoziţiile sale.“

Deşi fusese maestrul lui Willem De Kooning şi profesorul lui Mark Rothko, sinuciderea sa în 1948 a marcat sfîrşitul in­fluenţei sale artistice, dar şi consacrarea lui pentru colecţionarii bogaţi, aşa cum a demonstrat retrospectiva de la Philadelphia.

Cele mai importante lucrări din re­trospectivă au fost seriile „creaţii de ca­meră“, bazate pe prezentarea artistului în atelierul său din Union Square de la New York, fiind expuse unele dintre cele mai puternice şi binecunoscute picturi ale lui Arshile Gorky. Beneficiinnd de noi in­formaţii biografice, care au apărut în anii recenţi, „retrospectiva Arshile Gorky“ a prezentat o nouă evaluare critică a acestei figuri-cheie a artei moderne. Această re­trospectivă cuprinzătoare a fost primul studiu complet al operei lui Gorky în aproape treizeci de ani, oferindu-se astfel unei noi generaţii de privitori prilejul să vadă acest complex, influent şi profund grupaj de lucrări.

Printre numeroşii sponsori ai re­tros­pectivei s-au aflau Fundaţia Dadourian, doamna şi domnul Hrair Hovnanian şi alţi prieteni ai lui Arshile Gorky, iar catalogul expoziţiei s-a realizat datorită, printre alţii, şi lui Larry Gagosian (nu­mele său complet fiind Lawrence Gilbert „Larry“ Gagosian), pe care, în 2004, lista anuală întocmită de revista britanică „Art Review“ l-a numit „cel mai mare negus­tor de artă din lume!“, posedînd un lanţ de galerii de artă, dintre care trei la New York, două la Londra şi cîte una la Los Angeles, Roma şi Atena.

„Retrospectiva Arshile Gorky“ s-a mutat, pentru perioada 10 februarie-3 mai la Muzeul Tate Modern din Londra, iar în timpul verii va fi deschisă la Muzeul de Artă Contemporană din Los Angeles

Iată, aşadar, că recenta expoziţie de la Centrul Artelor „Gerald L.Cafesjian“ din Erevan şi retrospectiva de la  Philadel­phia au fost noi prilejuri de omagiere a vieţii şi extraordinarei opere artistice a lui Arshile Gorky care şi-a adus contribuţia de preţ la transformarea artei plastice americane.

Documentar de Madeleine KARACAŞIAN