Mihai Stepan Cazazian

RESTITUIRI / Statistica populaţiei armene. O contribuţie la chestiunea reformei – Cotidianul „Czernowitzer Tagblatt” ( miercuri, 2 iulie 1913 )

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Din districtele armeneşti ni se scrie:

Cu privire la politica regimului Abdul Hamid, între multele particularităţi ale sale, este şi iniţiativa de a reduce prin forţă numărul armenilor în propriile lor provincii, pentru a nega însemnătatea reformelor şi de a declara că orice solicitare de reformă nu este, astfel, necesară. Deoarece această tendinţă nu este prea departe de actualii conducători ai Imperiului Otoman, după cum rezultă din ziarele Junilor Turci, următoarele remarci trebuie să fie aduse spre cunoştinţă corectă.

Armenia fără armeni! Acesta a fost laitmotivul politicii guvernului turc în Asia Mică, până în momentul în care, prin intermediul articolului 61 al Tratatului de la Berlin din 1878, Marile puteri au obligat Turcia să efectueze reforme certe pentru siguranţa civică şi naţională a armenilor. Regimul hamidic a făcut uz de mijloace groaznice pentru a elimina această obligaţie. Exterminarea armenilor a avut loc prin masacre organizate, cărora le-au căzut victime sute de mii de oameni, iar urmarea naturală a fost emigraţia în masă către Rusia, Persia, Egipt, America. În plus, Abdul Hamid a procedat la o colonizare internă masivă cu elemente mahomedane în provinciile armeneşti, pentru a aduce, în acest mod, pe armeni în stadiul de minoritate.

În memorandumul patriarhului armean către Congresul de la Berlin din 1878, numărul armenilor din şase vilaiete armeneşti din Asia Mică, unde locuiesc dispersaţi (Van, Bitlis, Erzerum, Sivas, Harput şi Diarbekir), era de 1.330.000 (conform noii opere de valoare „Studii geografico-statistice şi juridico-economice despre vilaietele Van, Bitlis şi Erzerum” a lui Ado, în limba armeană, 112), în timp ce mahomedanii din aceleaşi vilaiete numărau doar 530.000 suflete. Exterminarea guvernului hamidic, efectuată prin mijloacele menţionate, a dus ca, în anul 1896, armenii să numere nu mai mult de 737.000 suflete în vilaietele menţionate. Aceasta înseamnă o descreştere în cursul a 18 ani de 594.000 persoane sau 45%. O asemenea reducere înspăimântătoare a populaţiei nu trăise nici Irlanda, în urma marilor migraţii din anii persecuţiei. În locul armenilor au fost colonizaţi mahomedanii.

În prezent, ca urmare a studiilor statistice ale patriarhatului amean din Constantinopol, se numără în aceleaşi vilaiete – parţial, ca urmare a creşterii naturale, parţial, din cauza întoarcerii din Rusia – aproximativ 1.047.000 armeni. Aceasta reprezintă nu mai puţin de 38,8% din populaţia totală ale celor şase vilaiete. Turco-osmanii „curaţi” numără doar 715.000 sau 26,5%, iar kurzii nomazi 429.000 sau 15%.

Acestea sunt cele trei mari elemente etnice din  Anatolia de Est, care alcătuiesc nu mai puţin de 80,3% din populaţia totală. Respectivii locuitori constau din grupuri mici precum cerchezii, perşii, asirienii, grecii, evreii ş.a.

Deci, constatăm că armenii au majoritatea relativă în cele şase vilaiete, faţă de fiecare naţiune. Faţă de procentul armean de 38,8%, naţia turcă numără doar 26,5%, iar kurzii 15%. În ciuda tuturor maşinaţiunilor guvernului Abdul Hamid de a împiedica concentrarea naturală a armenilor, există totuşi „anumite districte unde armenii alcătuiesc 75% din populaţia totală” (consultaţi lucrarea „Turcia” de I.I. Golodoredko, limba rusă, Moscova, 1912, 220 p.). În cadrul unităţilor districtuale individuale mai mari, armenii se împart procentual în felul următor: Van – 50%, Karzan – 47%, Muş – 45%, Vitlis – 33%, Segart – 30%, Adana – 29%, Erzerum – 25%, Cezareea – 23%, Diabekir – 23%. Aceste cifre vorbesc de la sine.

Dacă, în ciuda tuturor mijloacelor de exterminare, un popor alcătuieşte o majoritate relativă, atunci acesta are, fără îndoială, drept să solicite reforme fundamentale pentru siguranţa existenţei sale naţionale şi civice. (Dr. B.I.)

traducere Corina Derla