Redactor

RECVIEM PENTRU CEI CE S-AU JERTFIT

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Hacikar înălțat la Bacău

Vahan Tekeyan                               

R  E  C  V  I  E  M

P E N T R U   C E I   C E   S-A U   J E R T F I T

Pentru cei ce au căzut
Luptând pentru libertatea noastră,
Cu inimile laolaltă
Le ridicăm un întreg altar.

Singura noastră grijă
E proslăvirea sufletelor lor.
Spre ei se înalţă acum, asemenea tămâii,
Speranţa şi dragostea noastră de-a pururi.

Şi din potirul durerii noastre,
Drept nesfârşită preamărire,
Ne împărtăşim cu evlavie
Din trupul şi sângele lor.

Traducere liberă din limba armeană
de Madeleine Karacașian

VAHAN TEKEYAN (1878, Constantinopol – 1945, Cairo), poet şi militant obştesc armean. Se consideră că, în timpul vieţii sale, acesta a fost cel mai important poet armean din Diaspora. El a rămas un simbol semnificativ al identităţii şi moştenirii culturale armene.

Fundaţia, care îi poartă numele, desfăşoară activităţi cultural-educative în numeroase comunităţi armene din Diaspora, dar şi în Armenia.