Andreea Barbu

RECENZIE / KOMITAS și KOMITAS

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Portretul lui Komitas realizat de Panos Terlemezian in anul 1913

Două volume apărute la Editura Ararat, readuc în prim-planul atenției cititorilor din România viața și creația arhimandritului Komitas, de la a cărui naștere s-au împlinit în 2019 o sută cincizeci de ani. Impresionante prin conținut și numărul de pagini, cărțile conțin și date semnificative privind perioada în care a trăit etnomuzicologul armean.

E drept, figura lui Komitas nu
este una comercială, precum cea a lui Mozart al cărui portret apare pe cutiile
de bomboane de ciocolată, iar muzica sa este auzită la soneria telefoanelor
mobile. În plus creațiile sale sunt prea puțin cunoscute și interpretate pe
marile scene lirice ale lumii. Pentru armeni Komitas este
o instituție, o personalitate care a influențat în mod decisiv dezvoltarea
muzicii neamului său și nicidecum un truc de marketing.

Recuperarea sa trebuie realizată în favoarea schimbărilor și readaptărilor la nevoile epocii noastre. Aducerea sa în actualitate nu trebuie mimată și nici supralicitată, important fiind felul în care ne raportăm la acestă personalitate. Politica pe care o dorim mereu corectă trebuie să aibă în vedere revitalizarea personalităților și nu închiderea lor în istorie. Komitas a iubit de-a lungul existenței sale sobrietatea, decența, cumpătarea, seriozitatea. Pentru generațiile ce vin, acest muzician care a trudit enorm, a înfruntat sărăcia, refuzând compromisul și nevoindu-se pe calea adevărului reprezintă un model. Importanța sa covârșitoare pentru dezvoltarea muzicii, viața exemplară cu neacceptarea lașităților, strădania aparte pot fi amintite în permanență. Artiștii de astăzi se pot grăbi să descopere creațiile sale și pentru a vedea muzica altfel.  

Meritul primei cărți intitulate simplu Komitas derivă din asamblarea mai multor scrieri semnate de unsprezece autori armeni, în urma unor prețioase cercetări. Unele dintre aceste proze sunt biografii care includ uneori și elemente de ficțiune, iar altele sunt pur și simplu memorii ale personalităților care l-au cunoscut pe arhimandrit. Selecția ediției este realizată de publicistul  Sergiu Selian care semnează și traducerea masivului volum, însumând patru sute cincizeci de pagini. Aceast tom are menirea de a pune în valoare diferite aspecte ale vieții și operei compozitorului născut în 1869 în Kutahya și are subtitlul Variațiuni pe aceeași temă. Portretul sui generis alcătuit  astfel reprezintă un reper important pentru cunoașterea talentatului compozitor.

 De asemenea prozele între care există zone de
intersecție vorbesc simplu despre istoria armenilor și momentele ei de cumpănă.
Remarcabil construit, acest volum este dens și saturat de nuanțe. Melancolia
grea care locuiește această carte are efect emoțional asupra cititorului. În
anumite scrieri viața lui Komitas care a fost una dintre marile conștiințe ale
vremii sale este reconstruită pas cu pas, cu tandrețe, cu erudiție și evident
cu măiestria necesară unui text literar. Chiar dacă autorii textelor nu sunt
toți prozatori aflați pe cai mari, sunt aduse la lumină adevăruri istorice
și  evenimente din viața armenilor de
odinioară. Prima dintre aceste proze îi aparține lui Vardan Vardanian, iar
întreaga țesătură de întâmplări, de fapte mari și mici, de momente dificile
prin care a trecut Komitas vorbește și despre convulsiile istoriei.  Dincolo de valoarea textelor,  cititorul sesizează strădania tănărului
arhimandrit de a studia mereu, de a ajunge la Tiflis, la Makar Ekmalyan, apoi
la Berlin la profesorul Richard Schmidt, la elita europeană a acelor vremuri,
forța sa de a înființa coruri la Ecimiadzin, Paris, Constantinopol, Alexandria,
Cairo. Nu sunt omise succesele concertelor corului Gusan, având trei sute de
membri și un program consistent alcătuit mai ales din melodii culese și
prelucrate de Komitas. Evident,  Vardanian ca și alți autori precum Arakel
Patric, Rafael Aramian au în vedere atât speranțele, entuziasmul, cât și
temerile din viața marelui compozitor. Este prezentată în aceste scrieri în mod
firesc dorința lui Komitas de a înființa la Constantinopol un conservator
pentru a studia muzica armenilor. Astfel, lesne se poate observa faptul că
fiecare proză aduce un plus de lumină întregului, permițând și înțelegerea
contextului în care a trăit acest etnomuzicolog și dirijor de excepție. Aceste
reconstituiri liniare ale biografiei lui Komitas atestă curajul dublat de
imaginație al acestui compozitor care și-a cucerit contemporanii cu cel mai
fragil instrument, glasul său, dar și cu opera sa.  În volum acestor proze li se adaugă mărturiile
colegilor și prietenilor de la Ecimiadzin sau ale celor care au fost arestați
la 24 aprilie 1915 și apoi deportați. În amintirile tovarășilor săi, Hracia
Aciarian, Manuc Abeghian, Avetik Isahachian, Panos Terlemezian și Aram
Andonian, Komitas apare ca un mare patriot, ca un truditor pentru muzica
neamului său, ca un vizionar care a înțeles că acestă muzică trebuie cunoscută
în lume. De altfel, arhimandritul a publicat împreună cu Manuk Abeghian
culegeri de cântece populare, iar cu pictorul Panos Terlemezian a locuit în
aceeași casă, în cartierul Pangalti, la Constantinopol, după plecarea de la
Ecimiadzin. Toți cunoscuții săi recunosc în aceste scrieri vocea de excepție a
lui Komitas, voce care l-a dus la Ecimiadzin, dar și puterea de muncă
uluitoare, energia zilnică, dăruirea și modestia fără de seamăn a
arhimandritului care a explorat multe teritorii muzicale. Opera sa complexă
care a avut o influență durabilă asupra culturii armenilor merită astăzi
atenția lumii culturale. În volumul alcătuit de Sergiu Selian se află și două
proze în care este descrisă adorația poetului Eghișe Cearenț pentru Komitas.
Pianista Aghavni Mesropian subliniază faptul că acest autor cunoștea foarte
bine creația etnomuzicologului și era nelipsit de la concertele din Tibilisi,
Erevan sau alte orașe. Volumul se încheie cu textul scris de poetul Avedik
Isahachian cu ocazia împlinirii a optzeci de ani de la nașterea arhimandritului
Komitas. Este remarcabil faptul că sunt înserate pentru informarea cititorilor
fotografii, dar și imagini ale unor sculpturi și picturi reprezentându-l pe
marele compozitor.

O altă carte apărută la editura Ararat, în traducerea aceluiași Sergiu Selian, se intitulează Arheologia demenței. Komitas. Portretul unui idol armean. Autoarea volumului, Rita Soulahian Kuyumjian este absolventă a Institutului de Medicină din Erevan și lucrează ca medic și profesor în Toronto. Volumul nu se abate de la tema anunțată, dar acoperă o arie mai largă. Discursul autoarei e clasic, limpede, obiectiv, elocvent, fără note elitiste, ostentative. Finețea analitică, rigoarea, echilibrul sunt constantele acestei cărți al cărei titlu nu nedumerește,  ci doar atrage atenția asupra vieții unui prelat care a reușit să publice puțin, dar a rămas în memoria colectivă un nume mare al culturii universale. Această monografie extrem de atent documentată prezintă spre deosebire de alte lucrări evenimentele terifiante și situațiile care au condus la îmbolnăvirea lui Komitas ca și perioada petrecută la spitalele din Ville- Evrard și Villejuif. Autoarea speră după cum mărturisește în introducere ca cititorii să înțeleagă abordarea sa complexă. De asemenea Rita Soulahian Kuyumjian explică de ce Komitas a devenit idolul unui popor îndurerat. Volumul are zece capitole, fiecare dintre ele fiind dedicat unei perioade din viața arhimandritului. La finalul acestor capitole există un apendice intitulat Scrierile lui Komitas. Muzicologul Robert Ataian douăzeci de ani la rând a cules și redactat întreaga operă a lui Komitas care a fost publicată așa cum menționează autoarea în șase volume. O impresionantă bibliografie încheie acest volum considerat de scriitorul Vahe Oshagan o realizare de pionierat.

Cele două cărți apărute la editura Ararat prezintă interes pentru cei preocupați de trecutul armenilor, de cultura și de viața ieșită din norma curentă a arhimandritului Komitas. Aceste cărți pot fi citite în orice cheie, fiind doldora de informații prețioase și interpretări competente. Dincolo de orice abordare, creațiile lui Komitas interesează astăzi, iar muzeul din Erevan dedicat personalității sate este oricând un loc instagramabil.       

 Fotografii și text de Andreea Barbu