Mihai Stepan Cazazian

RAYMOND  KEVORKIAN: FAZA  RECUNOAȘTERII GENOCIDULUI S-A TERMINAT, ESTE TIMPUL SĂ CEREM REPARAȚII

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

  

Există un consens în comunitatea științifică asupra faptului privind Genocidul Armean.

„Genocidul  Armean  deja are o recunoaștere Internațională (există de asemenea un consens și în comunitatea științifică); acum este timpul să ne concentrăm asupra problemei reparațiilor}, a spus renumitul istoric franco-armean, Profesor la Universitatea din Paris VIII, Saint Denis.

Raymond Kevorkian,  a acordat un interview în exclusivitate d-nei Nvard Cialikian, (din partea Panorama.am. ) Dr.Kevorkian a subliniat de asemenea importanța faptului ca Turcia să recunoască Genocidul Armean, și după cum crede el, Turcia continuă să fie o amenințare pentru Armenia atâta timp cât nu recunoaște această crimă.

 

Redăm mai jos interviul în întregime.

-Dr.Kevorkian, în 2015 au fost întreprinse mai multe eforturi în direcția cunoașterii și recunoașterii Genocidului Armean în lumea întreagă. Ce puteți să spuneți despre 2015 în această privință in Franța?

-Într-adevăr, o multitudine de acțiuni au fost întreprinse în această direcție în 2015, deși fără o coordonare,. În Franța am derulat o mare campanie pentru cunoasterea Genocidului Armean, și astăzi nu exista nici o persoană în Franța  care să nu știe acest subiect. Putem spune, glumind, că diplomații turci sunt deprimați; și într-adevăr, atunci când ambasadorul turc a făcut o încercare să vorbească la televiziune, era vădit că el, psihologic, era dezarmat…Să nu uităm că Armenii au fost buni cetățeni ai Franței de peste 90 de ani și noi am stat mereu alături de poporul francez în timpuri dificile; astfel că astăzi am cules ce am semănat.

-Care credeți că ar trebui să fie stadiul următor pentru recunoașterea/reparația  Genocidului Armean, ca o continuare a eforturilor făcute în 2015? Care trebuie să fie pașii următori de urmat? Ce trebuie făcut în special în spațiul academic?

-Este important pentru noi ca Turcia să recunoască crima pe temelia căreia s-a format actuala Republică Turcia, deoarece dacă asta nu se va întâmpla, ea va continua sa fie o amenințare pentu Armenia. Astăzi singura carte cu care Armenia poate exercita presiuni asupra Turciei este problema Genocidului, care este o problemă internațională, așa încât noi trebuie să o continuăm  să ne mișcăm înainte fără șovăire și fără teamă.

În mediile academice și științifice recunoașterea Genocidului Armean este deja un fapt stabilit. Doar  doi-trei negaționiști au mai rămas în SUA, și care sunt plătiți de Turcia și pe care nimeni nu-i ia în serios. În Olanda, la Universitatea din Leyden, de pildă, unde se află cel mai de seamă centru de studii turcice din ziua de astăzi, nimeni nu neagă Genocidul Amean.  Deci fiind un consens în lumea academică noi doar trebue să aducem acest consens în planul politic. Faza recunoașterii s-a încheiat și noi acum trebuie să ne concentrăm asupra problemei reparațiilor.

Sarcina noastră acum este , de asemenea, să educăm noua generație de istorici și specialiști armeni  în această direcție, astfel încât ei, de la cele mai înalte standarde științifice, să fie capabili să-și spună cuvântul pe plan internațional.  În situația actuală este , totodată, imperios necesar să angajăm profesioniștii pe care îi avem și în afara Armeniei.

-Credeți că vom reuși să câștigăm reparații din partea Turciei, atâta timp cât Turcia refuză să recunoască Genocidul iar comunitatea internațională ( cu toate  țările care au recunoscut Genocidul)  va avea pârghiile necesare și se va angaja să facă Turcia să plătească reparațiile, cel putin acum?

-Prin campania pentru reparații, în primul rând, eu înțeleg procese legale, iar legea este un lucru complicat. Aceasta va cere o cercetare aprofundată, calcule precise, și selectarea unor profesioniști la standardele internaționale. Avocați de înaltă clasă, care să știe să pună presiune pe Turcia de pe plan internațional, va fi o nouă luptă, care va necesita o grămadă de bani si resurse. Trebuie formate organizații și grupe speciale în Diasporă, specializate pe problema reparațiilor, și care vor coordona întreaga muncă, asta nu poate fi lăsat la întâmplare la mâna unor organizații de binefacere oarecare. Noi trebuie să facem totul la nivelul cel mai înalt, asta e jobul nostru.

-Dr.Kevorkian, ați fost prezent recent o conferință întitulată „ O civilizaie distrusă”, organizată de  fundația Hrant Dink la Istambul, Turcia, unde s-a discutat chestiunea averii non-musulmanilor (majoritate armeni) din ultima perioadă a Imperiului Otoman. Care sunt impresiile  și observațiile Dvs de la această conferință?

-Am fost impresionat de amestecul noii și vechii generații a specialiștilor turci ce au luat parte la această conferință. Consider că este foarte important că în Turcia răsare o nouă generație de specialiști, care studiază mai ales în universități private din Turcia și de asemeni și peste hotare, și care au o vedere mai deschisă spre istoria Imperiului Otoman, inclusiv 1915. După cinci ani, fiecare din acești tineri vor fi specializați în câte o direcție care într-un fel sau altul se va referi la Genocidul Armean. Eu de asemena apreciez munca Fundației Hrand Dink.

-Turcii au anunțat că arhivele Otomane sunt deschise și că oricine, inclusiv armenii pot veni  să le studieze. Totuși noi știm că aceste arhive nu sunt chiar atât de ușor accesibile în practică. Care sunt principalele obstacole pentru asta?

-E ușor de spus că arhivele Otomane sunt deschise dar în practică pentru a te servi de aceste arhive sunt necesari specialisti în turco- osmană și adesea și în arabă.  În fapt e necesar doi sau trei ani ca să citești aceste materiale în mod serios. Noi trebuie să înființăm o școală care să dezvolte această ramură a cercetării științifice. Pe de altă parte nu orice este deschis în aceste arhive. Este de asemenea posibil ca noi materiale să fie adăugate în viitor.

-Dr.Kevorkian, cartea dumneavoastră :Genocidul Armean.O istorie completă;care folosește în  extenso materialele de arhiva Bibliotecii Nubar, a fost publicată în mai multe limbi (cu excepția limbii armene, din păcate ). În limba turca ea a fost tradusa de cea mai importantă editură din Turcia , Iletisim Vayintari . Cum a fost această carte primită în Turcia?

-În anumite cercuri din Turcia există un mare interes pentru problemele Genocidului Armean și pentru această carte în particular. Editorul a fost de fapt surprins cât de repede s-a vândut această carte.Acum el urmează să publice ediția a treia.

______________

Raymond Kevorkian are un doctorat in istorie și este Profesor la Universitatea Paris VIII, Saint-Denis.Dr Kevorkian este autorul a numeroase cărți privind Genocidul Armean, cea mai cunoscută din acestea fiind „ Genocidul Armean. O istorie completă”. El a fost directorul Bibliotecii Nubar mai mulți ani.

 Interviu de Nvard Cialikian

Traducere din engleză de ARPIAR.S.

www.panorama.am