Arhiepiscopia Armeana

Raport de activitate al Arhiepiscopiei Armene pe anul 2022

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Anul 2022 pentru Eparhia Armeană din România a fost un an rodnic, cu o serie de evenimente importante, pe care le-am putut implementa, fideli misiunii noastre.

În 2022 ne-am implicat activ în viața ecumenică și relațiile cu eparhiile și organizațiile comunităților armene din România, Bulgaria și Diaspora. Nu au fost lipsite de importanță nici întâlnirile de lucru și colaborarea cu autoritățile statului român, cu Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române și reprezentanți ai diverselor culte religioase, cu Societatea Biblică Interconfesională din România, cu Asociația Ecumenică a Bisericilor din România, toate acestea cu urmări marcabile în realizarea proiectelor noastre de viitor. Din lungul șir de întâlniri și vizite să amintim doar cele remarcabile:

În 8 ianuarie am efectuat o vizită pastorală în Bulgaria, în mijlocul comunităților armene din Burgas și Varna, săvârșind Sf. Liturghie în biserica armeană din Varna, de asemenea efectuând slujba sfințirii apei, precum și rânduiala binecuvântării rodiilor.

În seara aceleiași zile am fost oaspetele filialei locale a AGBU din Varna, participând la dineul oferit și dând binecuvântarea acțiunii de strângere de fonduri, eveniment, la care au participat Ambasadorul Armeniei în Bulgaria, dl. Armen Edigarian, Ambasadorul Argentinei dl. Alfredo Atanasov, ministrul Daniel Lorer, Țoncio Ganev din partea Adunării Naționale, dl. Artur Hovhanisian, presedinte al Uniunii Armenilor din Europa, Harutiun Hovsepian din partea Uniunii Armenilor din Bulgaria, dna Sonia Bedrossian, presedinte de onoare  a Uniunii Generale de Ajutor a Armenilor, primari și alte oficialități locale. Scopul acțiunii era strângerea de fonduri pentru acordarea unor burse pentru studii tinerilor armeni talentați din Varna, dar și pentru realizarea unui bust al lui Charles Aznavour.

9 ianuarie, duminică, am vizitat comunitatea din Burgas, săvârșind Sf. Liturghie și rânduiala sfințirii apei și a binecuvântării rodiilor în Biserica Sf. Cruce din localitate.

În perioada 18-25 ianuarire 2022, la Bucureşti a avut loc Rugăciune Ecumenică sub deviza ,,Rugăciune pentru unitate  creştină”, unde am participat şi am adresat un îndemn. La rugăciune participau reprezentanţi ai următoarelor biserici:  Biserica Ortodoxă Română, Biserica Romano Catolică, Biserica Greco Catolică, Biserica Reformată Calvină, Biserica Evanghelică Luterană Germană, Biserica Luterană de limba Maghiară.

În 10 februarie 2022, am participat la evenimentul „Ministerul Cultelor – 160 de ani”, organizat de Academia Română și Secretariatul de Stat pentru Culte.

În 13 februarie, cu ocazia sărbătorii Sfântului Sarkis, care este și patronul spiritual al Bisericii Armene din Varna, am oficiat Sfânta Liturghie, la care au fost prezenți mulți credincioși din Varna și din orașele din apropiere. Am binecuvântat tinerii, iar mai apoi am sfințit madagh-ul urmat de o agapă.

În peroada 1-6 martie, cu binecuvântarea SS Karekin al II lea, Catolicos și Patriarh al Tuturor Armenilor, s-a desfășurat întrunirea reprezentanților organizațiilor tineretului armean de pe cuprinsul eparhiilor armene din Europa, parte a organizației mondiale pentru unitatea tineretului armean de pe întregul mapamond (1-3 martie la Bruxelle și 4-6 martie la Praga). Au participat prelați armeni din eparhiile de pe cuprinsul Europei, în rândul acestora și Noi, ca responsabil al zonei europene a organizației, împreuna cu Bella Muradian, Henrik Tumasyanț și Samvel Karapetyan. Lucrările forumului s-au desfășurat în mare parte cu implicarea tinerilor participanți, care și-au prezentat realizările dar și proiectele de viitor.

În ziua de 5 martie împreună cu prelații armeni participanți la forum am fost primiți de Cardinalul Dominic Ducan, arhipăstor al bisricii catolice din Cehia, care și-a exprimat bucuria de a avea astfel de oaspeți și a folosit acest prilej pentru a transmite expresia dragostei frățești Catolicosului Karekin al II lea.

În 19 martie, răspunzând invitatiei primite din partea PS Episcop Hovaghim Manughian, Primat al Eparhiei Armene din Marea Britanie și Irlanda, am plecat la Londra, unde însoțiți de consilierul Preasfinției Sale Hovaghim Manughian dl. Levon Agulian din Londra, am întâlnit cu Părintele Patrick Suhdeo, președinte al Fundației ,,Barnabas’’. Fundația amintită a oferit Eparhiei armene din Ucraina un ajutor umanitar constând în 30 tone alimente și medicamente precum și suma de 30 000 lire sterline. Această fundație și-a arătat sprijinul și față de populația armeană din Arțakh în timpul războiului de 44 de zile, remarcându-se și prin demararea și susținerea unor proiecte în domeniul apărării drepturilor omului și a spijiniirii libertății religioase.

În 24 martie, împreună cu PS Episcop Hovaghim Manughian, am ajuns la Suceava, unde am întâlnit cu PS Episcop Marcos Hovhanisian, Primat al Eparhiei Armene din Ucraina, care era însoțit de preotul comunităților armene din Cernăuți și zonele apropiate Părintele Nerses Șahnazarian și diaconul Vartan Hovsepian. Comunitățile armene din Suceava și Cernăuți sunt legate prin strânsă colaborare din vechi timpuri, realitate care s-a dovedit încă o dată benefică populației armene din zonă. De a lungul celor 3 zile petrecute la Suceava am vizitat lăcașurile de închinăciune armenești din oraș, rugând pentru pace, pentru iubire și bunăînțelegere.

Tot în 24 martie, la inițiativa Noastră, s-a desfășurat o întâlnire on-line a sefilor eparhiilor armene din Europa și a exarhilor patriarhali, analizându variantele și posibilitățile  strângerii ajutoarelor financiare pentru armenii din Ucraina. Au fost abordate și alte probleme de actualitate în viața diasporei armene din Europa, accentuâdu-se importanța revigorării vieții psirituale în cadrul comunităților. Am stabilit să organizăm întâlniri și activități periodice la Mănăstirea Zamca, declarată centru spiritual al armenilor din diaspora Europei, cursuri de perfecționare a diaconilor, cursuri de perfecționare a preoților, schimb de experiență și perfecționarea corurilor din eparhii, întâlniri ale reprezentantelor organizațiilor de femei, întâlniri ale reprezentanților tineretului din eparhii, schimb de experiențe și perfecționarea cadrelor didactice din școlile eparhiilor, pregătirea celor care doresc a  face parte din consiliile parohiale și eparhiale, crearea facilităților pentru cei care doresc să petreacă o perioadă de timp în post și rugăciune la mănăstirile din Suceava.

În perioada 13-18 aprilie am efectuat o vizită pastorală în mijlocul comunității armene din Bulgaria. În ziua de 14 aprilie am vizitat comunitatea armeană din Dobrici, slujind în Biserica Sf. Ioan Botezătorul. Am întâlnit cu comitetul parohial și cu epitropul Poghos Manughian. În aceeași zi, după amiază, în biserica armeană din Varna am săvărșit slujbele de spălarea picioarelor (Vodănlăva) și de Întunecare (Havarum).

În 15 aprilie  în biserica armeană din Varna am efectuat toate slujbele de Vinerea Mare, am întâlnit de asemenea cu comitetul parohial și cu epitropul Masis Bagdatian.

În 16 aprilie am oficiat slujba ajunului Învierii în biserica din Burgas, am întâlnit și cu comitetul parohial și cu epitropul Sarkis Karagian.

În 17 aprilie am săvârșit Liturghia cu prilejul Învierii Domnului în biserica din Varna. Au fost prezenți epitropul consiliului eparhial dl. Andranik Șakarian, membri consiliilor parohiale și eparhiale. În timpul acestei vizite am fos însoțit de părintele Yeznik Torgomian.

În aceeași zi am întâlnit cu 170 de familii armeni refugiați din Ucraina și stabiliți temporar în orașul Varna din Bulgaria.

Pe data de 3 mai 2022, împreună cu preotul vicar Radu Kricor și avocatul eparhial Varujan Udrea, am vizitat proprietățile administrative ale Eparhiei din orașul Babadag. Delegația a fost întâmpinată la sediul primăriei de către primarul Babadagului dl. Georgian Caraman, care a prezentat harta orașului, unde este înscris și cimitirul vechi armenesc. Am mulțumit autorităților locale pentru vizită și întrevedere, subliniid în cadrul discuțiilor că proprietățile armenești din Babadag sunt o mărturie a istoriei comunității armene pe meleagurile Dobrogene.

Pe 4 mai am plecat în Germania, pentru a participa la întâlnirea liderilor Bisericilor Ortodoxe Răsăritene din Europa. Pe 5 mai, la Mănăstirea Ortodoxă Coptă din satul german Heoxter a început o întâlnire consultativă de două zile a episcopilor și conducătorilor ortodocși răsăriteni din Europa, bucurându-se de binecuvântarea și patronajul conducătorilor lor bisericești. La întâlnire au participat liderii Bisericii Ortodoxe Copte Germane Episcopii Anba Damian și Anba Michael, Episcopul Anba Barnabas din Roma, mitropolitul Policarp Aidin al Bisericii Asirio-Ortodoxe din Antiohia pentru Olanda, precum și Arhiepiscopul Matias Naiș pentru Germania. Din partea Bisericii Apostolice Armene, pe lângă Noi participau și Întâistătătorul Eparhiei Armene din Germania PS Episcop Serovbe Isakhanian, Întâistătătorul Eparhiei Statelor Baltice PS Episcop Vardan Navasardian, delegat pontifical pentru Europa Centrală PS Episcop Diran Petrosian, Primatul Eparhiei Armene din Franța Arhimandritul Krikor Khachatrian, Locțiitorul Eparhiei Armene din  Grecia Arhimandritul Khoren Arakelian. În timpul sesiunilor de două zile, liderii Bisericilor Ortodoxe Răsăritene au discutat diversele probleme de interes bisericesc și oportunitățile de a face față provocărilor împreună.

Pe data de 7 mai am plecat în Olanda pentru ceremonia de deschidere a centrului ,,Homenetmen’’ Almelo nou construit.

În perioada 17-20 mai 2022 am participat la Sfântul Scaun al Ecimiadzinului la ședința Sfântului Sinod al Patriarhiei Armene, prezidată de Sanctitatea Sa Karekin al II-lea, Patriarh Suprem și Catolicos al Tuturor Armenilor. Am prezentat un raport amplu despre comunitățile armene din zona Balcanică a Europei, în urma căruia Sinodul a luat hotârărea, prin Enciclica Patriarhală emisă în data de 26 mai, înființarea Misiunii Patriarhiei Armene pentru Țările Balcanice, iar Noi am fost numit ca delegat Patriarhal a Sfântului Scaun pentru Țările Balcanice din Europa.

Pe data de 30 mai, în Parcul Soyedinenie din Varna a avut loc festivitatea de dezvelire a unui monument dedicat lui Charles Aznavour. Autorii iniţiativei de dezvelire a monumentului sunt Fundaţia „Aznavour” şi Biroul din Varna al Uniunii Generale Armene de Binefacere (UGAB) din Bulgaria. Autorul monumentului este sculptorul bulgar Krasimir Angelov. Am participat și am dat binecuvântarea la acest eveniment important, la care au fost de faţă şi au luat cuvântul E.S. d-l Armen Edigarian, ambasador al Republicii Amenia în Bulgaria, d-na Iva Dimova, ataşat cultural pe lângă Ambasada Franţei din Bulgaria, d-l Daniel Lorer, Ministru  bulgar al Inovaţiei şi al Dezvoltării, d-l Ivan Portiukh, primar al Varnei, d-l Blagomir Kostev, guvernator al regiunii Varna, d-l Levon Hamparţumian, membru de onoare al  conducerii UGAB din Varna, precum şi membri ai Parlamentului din Bulgaria, oameni de afaceri, responsabili şi reprezentanţi ai unor organizaţii ale comunităţii.

Pe 28 iunie am făcut vizita pastorală la Târgu Ocna împreună cu părintele Oshakan Khachatryan, preot delegat al parohiei bisericii armene din Târgu Ocna și cu dl. avocat Varujan Udrea, consilier eparhial. Am întâlnit mai întâi cu domnul Viorel Boiciuc, arhitectul proiectului de renovare-restaurare a bisericii armene din Târgu Ocna, după care am fost primiți în sediul primăriei Târgu Ocna de către domnul Christian Aurelian Ciubotaru, primarul orașului.

Am salutat pe dl. primar, exprimându-și recunoștința pentru atitudinea față de biserica și moștenirea armeană din orașul Târgu Ocna, având speranța că buna cooperarea între Arhiepiscopia Armeană și Primăria Târgu Ocna se va aprofunda în viitorul apropiat. Am depus proiectul de renovare-restaurare a bisericii armene Sfânta Născătoare la primăria Târgu Ocna în vederea obținerii autorizației de construire, după care va depus la Compania Naționala de Investiții pentru finanțare. Ulterior, membrii delegației au vizitat Biserica Armenească, cimitirul și casa de odihnă, iar la final a avut loc o ședință de consiliu parohial.

În perioada 6-10 iulie, cu binecuvântarea SS Karekin al II lea, Catolicos și Patriarh al Tuturor Armenilor, împreună cu un grup tineri armeni din cadrul Eparhiei noastre, și anume Harut Kaplanian, Ines Tumasyants și Marine Perikhanian, am plecat în Armenia pentru a particia la tabăra de vară HEHEM (Organizația Mondială a Tinerilor Armeni a Bisericii Armene).

Pe 11 iulie, prin inițiativa Noastră și în prezența S.S Karekin II, Patriarh Suprem și Catolicos al Tuturor Armenilor, în sala de festivități a bibliotecii „Vace și Tamar Manukyan” a Sfântului Scaun de la Ecimiadzin a avut loc o ceremonie dedicată împlinirii a 620 de ani de la înființarea Episcopiei Armene din România. La acest eveniment participau dl. Cornel Ionescu, Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al României în Armenia, precum și Victor Opaschi, Secretar de Stat la Secretariatul de Stat pentru Culte din România, PS Varlaam Ploieșteanul, Episcop-Vicar Patriarhal al Bisericii Ortodoxe Române sosiți cu acest prilej în Armenia. Cu această ocazie S.S. Karekin II i-a binecuvântat pe cei prezenți, și-a exprimat aprecierea față de Noi și autoritățile din România și Biserica Ortodoxă Română, cu sprijinul cărora Eparhia Armeană din România a renăscut, cu slujirea clerului și prin activitățile dedicate armenilor credincioși care îi susțin. Patriarhul Tuturor Armenilor i-a trimis salutări și dragostea frățească întru Hristos, Patriarhului Daniel al Bisericii Ortodoxe Romane, urându-i viață lungă și activitate rodnică. Apoi Sanctitatea Sa, în legătură cu sărbătorirea a 620 de ani de la înființarea Episcopiei Armene din România, a acordat Nouă un engolpion episcopal în semn de apreciere pentru activitatea pe care desfășurăm. În cadrul evenimentului, PS Varlaam Ploieșteanu, Episcop-Vicar Patriarhal al Bisericii Ortodoxe Române a înmânat Catolicosului Tuturor Armenilor medalia „Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României”, conferită Sanctității Sale de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, iar Nouă Ordinul „Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, Noul Hozevit”. La final cei prezenți au participat la o expoziție.

În aceeași zi Sanctitatea Sa a primit în Veharan membrilor delegației din România.

Pe data de 12 iulie, la Facultatea de Teologie din cadrul Universității de Stat din Erevan, a avut loc în cadru festiv lansarea volumului ,,Bucuria fidelității” al cărui autor este o distinsă personalitate din lumea teologiei ortodoxe, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Evenimentul s-a desfășurat cu binecuvântarea SS Karekin al II -lea, Catolicos al Tuturor Armenilor, la inițiativa Arhiepiscopiei Armene din România și cu strânsa colaborare a conducerii Facultății de Teologie  din cadrul Universității de Stat din Erevan. Au fost prezenți ca invitați de seamă  Domnul Victor Opaschi, Secretar de Stat pentru Culte și PS Episcop Varlaam Ploieșteanu, vicar patriarhal al Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române. La festivitate au fost prezenți PS Episcop Anușavan Jamgocian, decan al Facultății de Teologie, Dr. Hovhanes Hovhanesian, Rectorul Universității de Stat din Erevan, traducătorul cârții IPC Arhim. Șahe Ananian, conducătorul Biroului de relații interbisericești  din cadrul Patriarhiei Bisericii Apostolice Armene, înalți ierarhi ai Bisericii Armene, corpul profesoral și studenți ai Facultății de Teologiei. Cartea a fost tipărită la editura Patriarhiei Armene, cu binecuvântarea SS Karekin al II lea.

Pe data de 12 iulie,  în sala de festivități a Madenataranului s-a desfășurat evenimentul prezentării albumului ,,Tezaurul armenilor din România” cu  binecuvântarea SS Karekin al II lea și în prezența delegației  Eparhiei Armene din România. Evenimentul a fost onorat de prezența d-lui Victor Opaschi, Secretar de Stat pentru Culte și a Preasfințitului Părinte Episcop Varlaam Ploieșteanu, Vicar Patriarhal al Bisericii Ortodoxe Române. Proiectul acestui album a fost demarat la inițiativa Noastră și înfăptuit cu sprijinul deosebit al Secretariatului de Stat pentru Culte și prin bunăvoința domnului Victor Opaschi.

Albumul conține articole și studii scrise de, Noi, Claude Mutafian, Karen Matevosian, Levon Ciucaszian, Seiranuș Manughian, Lusine Sarchisian, Mariam Vartanian și Nelly Sâmbadian. Și-au mai adus aportul diaconul Haik Azarian și traducâtorii Madeleine Karacașian, Armine Baciacian, Paul Grigoriu.  Fotografiile au fost făcute de Hrair Khatcerian iar grafica de Lilit Khaciadrian, tot proiectul a fost realizat și coordonat datorită Bellei Muradian. Albumul cuprinde imagini ale bisericilor armene din România, icoane, manuscrise, documente din arhiva bisericilor, hrisoave, obiecte de cult din argint, veșminte și accesorii, ștampile vechi, etc. Toate obiectele se află în păstrarea și grija parohiilor armene din România, sau a muzeului Eparhial și bibliotecii Victoria și Hovsep Dudian.

În 15 august, am avut o intalnire oficiala in trapeza mănăstirii Zamca cu domnul vicepresedinte Vasile Tofan al Consiliului Judetean Suceava, unde am exprimat o hotârăre a consiliului episcopilor armeni din Europa, binecuvântată de Sanctitatea Sa Karekin al II-lea, prin care Mănăstirea Zamca să devină un centru spiritual și înființarea unui seminar teologic care să deservească comunitățile armenești din Europa.

În 18 august am vizitat așezământul bisericii Copte din București, unde am exprimat compasiunea și am transmis sincere condoleanțe părintelui Mina Talat din partea Arhiepiscopiei Armene din România pentru tragedia ce a avut loc în Egipt, în care și-au pierdut viața cel puțin 40 de personae în urma unei incediu într-o biserica creștină din orașul Giza.

În 10 septembrie am fost la Burgas, în mijlocul comunității armene din acest oraș, cu prilejul Sărbătoririi Înălțării Sf. Cruci, zi a pelerinajului și a Madagh-ului traditional la Biserica Sf. Cruce din localitate.

Pe data de 18 septembrie am fost la Galați, unde la biserica armeana am săvârșit slujba Sfintei Liturughii cu ocazia hramului și am sfințit bucatele tradiționale. 

În 25 septembrie am oficiat Sf. Liturghie cu ocazia Hramului bisericii Sf. Gheorghe din Plovdiv.

Pe data de 29 septembrie am participat la evenimentul organizat cu ocazia împlinirii 30 de ani de la înființarea Societății Biblice Interconfesionale din România, unde Biserica Apostolică Ortodoxă Armeană este membră alături de Biserica Ortodoxă, Biserica Catolică, Bisericile Protestante și alte biserici. La acest eveniment IPS Arhiepiscop Yeznic Petrosyan, Secretar General al Scocietății Biblice Interconfesionale din Armenia, care în cuvântul său și-a exprimat bucuria de a revedea România pentru a patra oară.

Pe data de 9 octombrie am fost la Constanța, unde la biserica armeană am săvârșit slujba Sfintei Liturughii cu ocazia hramului și am sfințit bucatele tradiționale. 

Pe data de 14 octombrie la invitația Înalt Preasfinției Sale Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei am fost prezent la marea sărbătoarea a Sfintei Cuvioase Parascheva, patronă spirituală a Moldovei.

Pe 15 octombrie, am oficiat Sfânta Liturghie la biserica armeană Sfânta Maria din Iași, în coslujire cu preotul Radu Krikor Holca și preotul Yeznik Torgomian.

Pe 29 octombrie, am efectuat o vizită pastorală la Șumen, Bulgaria. Pe 30 octombrie am săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Armeană Sf. Maria din localitate, încoslujire cu preotul Dirair Hadavian, parohul bisericii armene din Ruse. La finalul slujbei am transmis un mesaj și am binecuvântat credincioșilor veniți din diferite orașe.

Pe 16 decembria am efectuat o vizită pastorală la Yambol, Bulgaria. Pe 17 decembrie am săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Armeană Sf. Iagob din localitate, în coslujire cu preotul Oshakan Khachatryan cu ocazia hramului bisericii.

Pe data de 18 decembrie am fost la Botoșani, unde la biserica armeana am săvârșit slujba Sfintei Liturughii cu ocazia hramului bisericii și am sfințit bucatele tradiționale.

Pe 24-26 decembria am efectuat o vizită pastorală în Bulgaria. Cu ocazia sărbătorii Sf. Ștefan am oficiat Liturghii la bisericile armenești din Sliven, Pazarjik și Haskovo și am sfințit bucatele tradiționale.

Anul 2022 a fost, de asemenea, plin de o serie de evenimente comemorative și proiecte diferite, dintre care putem remarca următoarele:

Pe data de 6 ianuarie, după Sf. Liturgie de Crăciun și după slujba de sfințire a apei, la sediul Arhiepiscopiei Armene am organizat o recepție.

Au colindat cei mici de la clubul de copii ,,Luis-Lumina” și cei mari, membrii corului ,,Ani”. Prin grija Noastră cei mici au primit daruri cu ocazia sărbătorilor.

Pe 23 ianuarie a fost comemorat renumitul intelectual, ziarist Hrant Dink, de asemenea am oficiat slujba de pomenire și comemorare pentru victimele masacrului de la Baku, Azerbaidjan.

Pe da de 20 februarie s-a sărbătorit Întămpinarea Domnului și Sf. Sarkis.  La sfârșitul Sf. Liturghii, am binecuvântat pe cei noi căsătoriți, noi botezați și pe tineri. În curtea Catedralei am aprins tradiționalul foc, apoi cei prezenți au fost invitați să participe la o tratație – vin fiert și cafea. Atmosfera  de sărbătoare a fost susținută de cântece și dansuri populare armenești. Mai apoi au fost împărțite bucate tradiționale specifice sărbătorii – gata și halva.

Pe 28  februarie s-a comemorat  34 de ani de la masacrele din Sumgait.

Pe 7 aprilie am sărbătorit Buna Vestire, iar pe 9 aprilie am organizat o frumoasă seară de concert și expoziție dedicată mamelor, doamnelor și domnișoarelor la Casa de cultură Hovsep și Victoria Dudian.

Pe 23 aprilie, după slujba de Ajun am dat vestea minunată a Invierii Domnului. Cu ocazia Paștelui, în aceeași zi am organizat un atelier tradițional cu tematică de Paște la clubul de copii ,,Luis-Lumina”, iar a doua zi o recepție festivă la Casa de cultură  Hovsep și Victoria Dudian.

Pe 24 aprilie, s-au comemorat 107 ani de la Genocidul armean din 1915, condamnând asemenea crime comise impotriva umanității. Am săvărșit slujba specifică preaslăvirii Sfinților Martiri ce s-a desfășurat în fața monumentului dedicate genocidului din curtea Catedralei. La aceasta slujba au asistat Excelenta Sa dl. Sergey Minasyan, Ambasadorul Armeniei în Romania, dl. Varujan Vosganian, Președinte UAR, membrii consiliilor eparhiale și parohiale, precum și credincioși din cadrul parohiei. S-au depus coronae de flori și s-au comemorat Sfinții Martiri la monumentele dedicate acestora în mai multe orașe din Țara.

Pe 29 mai cu ocazia comemorării zilelor eroice de luptă din luna mai 1918 și cu ocazia împlinirii a 104 ani de la proclamarea primei Republici Armene, după săvărşirea Sfintei Liturghii, am oficiat slujba de Te Deum. Apoi cei prezenți  au  cinstit memoria celor căzuți în lupte și au depus coroane de flori la statuia eroului Național Andranic Ozanian. Elevii clubului de copii ,,Luis-Lumina” al Arhiepiscopiei Armene și membrii corului ,,Ani’’ au întonat Imnul Armeniei și au interpretat cântece patriotice. La acest eveniment au participat Excelenta Sa dl. Sergey Minasyan, Ambasadorul Armeniei în Romania, membrii consiliilor eparhiale și parohiale, precum și credincioși din cadrul parohiei

Pe data 31 iulie, s-a marcat marele praznic bisericesc Schimbarea la Față – Vartavar. Conform rânduielii bisericești a fost oficiată slujba de ,,Andastan”, iar mai apoi cu apa sfințită de trandafir au fost binecuvântați și stropiți enoriașii. Tradiționala stropire cu apă a continuat mai apoi în curtea Catedralei Arhiepiscopale.

Pe 15 august, s-a marcat sărbatoarea Adormirii Maicii Domnului la mănăstirea făcătoare de minuni, Sf. Hagigadar, care a împlinit 510 ani.

Pe 25 septembrie, cu ocazia împlinirii 31 de ani de la Independența Armeniei, am oficiat slujba de Te Deum.

Pe data de 23 octombrie la Clubul de copii ,,Luis-lumina” al Arhiepiscopiei Armene a avut loc o serbare dedicată limbii, alfabetului și culturii armene. Au fost prezenți părinți şi credincioși.

Pe 6 noiembrie 2022 s-a sărbătorit, cu mare fast, împlinirea a 107 ani de la târnosirea Catedralei Arhiepiscopale „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din București, la care au fost prezenți credincioși și pelerin din diferite orașe.

Pe data de 20 noiembrie, la Catedrala Arhiepiscopala Sfinții Mihail și Gavril, după săvărșirea Sfintei Liturghii, s-a oficiat slujba parastasului pentru eroii cazuți la datorie pe câmpurile din Arțakh în razboiul din tomana anului 2020, de asemenea pentru eroii căzuți în timpul agresiunii azerilor la granița Armeniei din 13-14 septembrie 2022.

Pe 4 decembrie în București și în toate bisericile ale Eparhiei s-au oficiat slujbe de comemorare pentru jertfele cutremurului devastator din 1988 din Armenia.

Pe 18 decembrie, am organizat un atelier de Crâciun la clubul de copii ,,Luis-lumina” dedicat adulților doritori și părinților micilor membri ai clubului.

În 2022 din păcate am avut și pierderi de vieți omenești în cadrul comunității noastre, persoane dedicate bisericii și comunității noastre:

 • În luna august s-a stins din viața Adela Pungan, o membră tânără și devotată a comunității noastre, a cărei moarte prematură și neașteptată a fost o lovitură mare nu doar pentru familia și prietenii, ci și pentru Eparhia noastră și comunitatea armeană din București.
 • În octombrie, s-a stins unul dintre oamenii de seamă ai comunității armenești din Pitești, Andrei Răzvan Gheorghiu, care și-a adus cinstita slujire Eparhiei noastre nu numai prin funcțiile sale din cadrul parohiilor armene din Pitești și București, și ca membru al consiliului Eparhial.
 • În octombrie s-a stins unul dintre oamenii de seamă a comunității armene din București, Nefian Harutiun Armand, care și-a adus cinstita slujire comunității armene din București ca membru devotat al consiliului parohial din București.

În anul 2022 Eparhia Noastră a continuat activitatea de informare și cea de propăvăduire atât în spațiul virtual, cât și în mass media română și armeană, în pagina oficială  al  Arhiepiscopiei pe Facebook (Arhiepiscopia Bisericii Armene din România/ Ռումանիոյ հայոց թեմ), pe pagina Muzeului (Muzeul Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România-Casa Dudian), pe pagina parohiei București (Պուքրէշի Հայոց Եկեղեցւոյ Ծուխ/Parohia Bisericii Armene din București), pe pagina Clubului de copii (Clubul de copii Luis-lumina al Arhiepiscopiei Armene din România), pe pagina oficială a U.A.R. ( araratonline.com) unde sunt  comentate toate activitățile noastre, publice, programele, editate articole și știri cu conținut confesional. Toate activitățile Eparhiei sunt continuu prezentate în mass media din Armenia și în Diaspora: de Armenpress (Armenia), Știri Bisericești (Sf. Scaun de la Etchimiadzin), Orer (Cehia), Arevelk.

În anul 2023 vom lansa și website-ul oficial al Arhiepiscopiei Armene din România, prin care vom începe să prezentăm activitățile noastre din cadrul Eparhiei, de asemenea vom publica știri, materiale, articole religioase și utile pentru binecredincioșii noștri.

În anul 2022 am avut conlucrarea şi mai activă cu Biserica Ortodoxă Română, ca dovadă fiind lansarea volumului ,,Bucuria fidelității” al cărui autor este o distinsă personalitate din lumea teologiei ortodoxe, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Vom continua să fim o punte de legătură între Sf. Scaun de la Ecimiadzin şi Patriarhia Română pentru o şi mai bună colaborare şi întărire a relaţiilor frăţeşti deja existente dintre cele două biserici. În special conlucrarea va fi în domeniile: educaţional, în schimbul de studenţi între seminarii, dar şi în schimbul de experienţă în slujirea duhovnicească în armată, şi-n închisori, în programele sociale, în organizarea de pelerinaje reciproce si altele.

În anul 2022, lângă funcțiile de Întâistătător al Eparhiei Armene din România,  Exarhul Eparhiei Armene din Bulgaria, responsabil al Organizației Mondiale ale Tineretului Armean din Europa, s-a mai adăugat încă una. Prin decizia Sfântului Sinod al Patriarhiei Armene și prin Enciclica Patriarhală emisă în data de 26 mai 2022, s-a înființat Misiunea Patriarhiei Armene pentru Țările Balcanice, iar Noi am fost numit ca delegat Patriarhal a Sfântului Scaun pentru Țările Balcanice din Europa, respectiv: Albania, Slovenia, Serbia, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Muntenegru, Croația, centrul fiind orașul București.

În  anul 2022 am continuat și activitățile noastre sociale pe termen lung, având în centrul atenției copiii și adolescenții, în special pentru cei care sunt orfani de unul sau ambii părinți, bolnavi sau se află în centre speciale. Vom continua  să organizăm, deja devenitele tradiții, vizitele  noastre în orfelinate și centre speciale de îngrijire a minorilor de sărbători împărțind daruri și binecuvântarea Noastră.

Și în cursul anului 2022, cu sprijinul Arhiepiscopiei s-a continuat activitatea centrului de copii ,,Luis-lumina’’ cu activitate educationala pentru copii, prin implicarea d-nei preotese Armine Khachatryan.

Una dintre realizările este, de asemenea, crearea corului ,,Ani’’ prin binecuvântarea Noastră. Sub conducerea preotesei Armine Khachatryan corul interpretează cântece populare și tradiționale armenești, promovând astfel cultura noastră în România. Iar denumirea corului ne amintește încă o dată, că pentru prima dată armenii au migrat pe acest pământ binecuvântat în urmă cu aproximativ 1000 de ani, după căderea orașului Ani.

În anul 2022 am renovat mai multe proprietăți, am efectuat lucrări de restaurări și reparații.

 • În 2022 am continuat lucrările de renovare la imobilul Muzeului Eparhial, de asemenea lucrările de restaurare obiectelor din cadrul muzeului, s-a schimbat tabla la acoperiș, iar în viitorul apropiat vom invita specialiști din Armenia pentru restaurarea draperiilor, care au o mare valoare.
 • În 2022 s-au continuat lucrările de restaurare și reparare ale altarelor, pereților altarelor și icoanelor la biserica armeană Sf. Maria din Botoșani. Lucrările vor fi finalizate în 2023.
 • În decembrie 2021 au fost demarate lucrările de refacere a acoperișului precum și alte renovări exterioare la Catedrala Arhiepiscopală, proiectul finanțat de SSC. Lucrările se desfășoară conform proiectului.
 • Este în lucru proiectul de iluminat interior și exterior pentru Catedrala Arhiepiscopală din București.
 • În 2022 la parohia Tg. Ocna au fost efectuate lucrări majore de curățenie și îngrijire în curtea bisericii, la cimitir și la casa parohială. S-au rezolvat problemele de alimentare electrică, gaz și apă la casa parohială, s-a montat un sistem de alarmă. S-a finalizat, de asemenea, proiectul de renovare a bisericii, care va fi inaintat la CNI în 2023.
 • Au fost înaintate deja la CNI proiecte pentru continuarea lucrărilor la Hagigadar (zidul împrejmuitor, acoperiș biserică, amenajarea curții etc) și pentru restaurarea bisericii Sf. Treime din Botoșani, proiecte, care acum sunt în proces de reactualizare.
 • Este în curs de întocmire proiectul de renovare-restaurare pentru biserica Sf. Cruce din Suceava, dar și pentru celelalte clădiri din curtea bisericii.
 • În 2022 au fost efectuate numeroase lucrări la cimitirul armenesc din șoseaua Pantelimon, și anume: achiziționarea și montarea de 30 bănci noi și coșuri, achiziționarea de stropitori noi, renovarea completă a clădirii de la intrarea în cimitir, care conține sala de evenimente, camera administratorului, camera serviciului de pază, camera personalului ce deservește cimitirul, grup sanitar, anexe, dotarea sălii de evenimente cu 25 scaune noi în urma unei donații primite, refacerea completă a instalației de apă rece și caldă, montarea a 2 aparate de aer condiționat, refacerea întregii instalații electrice și a iluminatului exterior, refacerea pe tot perimetrul cimitirului a instalației de supraveghere a incintei prin montarea de senzori de ultima generație, restaurarea porții de intrare, înlocuirea și restaurarea părtii metalice a meselor din curte, asigurarea pazei prin încheierea unui contract cu o firma de pază specializată.
 • Au fost renovate și mobilate de asemenea câteva proprietăți din cadrul parohiei București. Renovarea și mobilarea apatamentului nr. 5 din bulevardul Carol 60, renovarea apartamentului nr. 6 din bulevardul Carol 60, lucrari majore de executare a izolației fundației clădirii din str. N. Milescu, unde funcționează grădinița Pick Me.
 •  În 2022 a fost complet renovată proprietatea parohiei Pitești din adresa Egalității nr. 43.
 • În planurile anilor viitori sunt renovarea capelei din cimitirului armenesc din București, renovare de interior a bisericii armene din Pitești, renovare de exterior bisericilor din Focșani și Brăila, capelele din cimitirele Iasi, Suceava, clădirea fostei școli armene din Roman, clădirea primului centru episcopal de la Zamca, construirea unei noi clădiri de seminar teologic în incinta Mănăstirii Zamca. Facem deja demersuri pentru înființarea unui seminar teologic armean la Zamca. De asemenea la Botoșani, în curtea bisericii, dorim să așezăm și să expunem vechile pietre funerare.
 • Dorim să realizăm amplasarea busturilor lui Alexandru cel Bun și a lui Nicolae Iorga în locuri alese din obiectivele reprezentative ale  comunităților noastre religioase.

Trebuie menționat la fel, că și în anul 2022 am avut succese la procese și am reușit să obținem despăgubiri pentru terenuri și imobile care au aparținut Arhiepiscopiei Armene și parohiilor din Iași, Galați, Botoșani și Babadag.

În anul 2023 vom continua să desfășurăm activități de publicare. Intenționăm să publicăm mai multe Taine și ritualuri ale Bisericii Apostolice Armene în traducere în limba română, ceea ce va permite binecredincioșilor noștri să înțeleagă mai bine Tainele bisericești. Vom publica în primul rând următoarele Taine și ritualuri:

 • Taina Botezului
 • Taina Cununiei
 • Rânduiala înmormântării
 • Broșure tematice și informative

Pentru poporul armean și pentru Biserica Apostolică Ortodoxă Armeană, anul 2023 va fi deosebit de semnificativ şi plin cu evenimente, la a căror menţionare va lua parte şi Eparhia Armeană din România.

 • În toamna anului 2023 se va oficia ceremonia Sfințirii Mirului. Ceremonia va avea loc la Sfântul Scaun de la Ecimiadzin, rânduială Sfințirii Mirului urmând a fi  săvârșită conform canoanelor și tradiției Bisericii Apostolice Armene de către Sanctitatea Sa Karekin al II-lea, Catolicosul și Patriarhul Suprem al Tuturor Armenilor, împreună cu 12 episcopi. Mirul sfințit va ajunge apoi la toate Eparhiile și bisericile armene din întreagă lume.
 • Totodată, va avea loc ceremonia de redeschidere și sfințire a Catedralei Sfîntului Scaun de la Ecimiadzin, după lucrări majore de renovare, consolidare și restaurare înteprinse în ultimii ani.
 • În perioadă 5-10 iulie 2023 va fi organizat un mare pelerinaj la Patria Mamă de către Organizația Mondială de Tineret al Bisericii Armene, la care vor participa și tinerii din cadrul Eparhiei Armene din România.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene

2 Responses to Raport de activitate al Arhiepiscopiei Armene pe anul 2022

 1. Gabriel Antonie Lazarovici February 3, 2023 at 2:52 pm

  Toata aprecierea si consideratia noastra a Armenilor Bastinasi.

 2. Teodolinda February 4, 2023 at 9:55 am

  Multumesc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *