Arhiepiscopia Armeana

PS Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Arhiepiscopiei Armene din România și Exarh al Eparhiei Armene din Bulgaria, a trimis un mesaj de condoleanțe pentru pierderea prof. Hagop Arakelian

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

În ziua de joi, 18 martie în Cimitirul central din Erevan au avut loc funeraliile lui Hagop Arakelian unde a fost citit mesajul trimis de PS Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Arhiepiscopiei Armene din România pe care-l redăm mai jos.

Am aflat cu profundă mâhnire vestea trecerii la cele veșnice  după o viață  îndelungată de 97 ani  a distinsului fiu al poporului armean, mult respectatul profesor Hagop Arakelian.

Născut în România în urmăcu aproape un veac, Hagop Arakelian s-a stabilit în Armenia Sovietică la vărsta de 24 de ani, loc în care și-a desăvârșit studiile, devenind un emerit profesor care , de-a lungul întregii sale vieți și-a adus aportul la educarea tinerelor generații de intelectuali armeni.

A fost în ultimele decenii unul dintre cei mai rodnici colaboratori ai Ambasadei României din Erevan. Prof. Hagop Arakelian a activat spre realizarea numeroaselor inițiative ale Asociației de prietenie și colaborare culturală armeano-română, activitate încununată cu remarcabile reușite. Exemplu de seriozitate, dăruire și devotament  ,s-a bucurat de respectul și încrederea tuturor colaboratorilor săi, cărora le-a fost ca un far călăuzitor pe drumul concretizării frumoasei colaborări culturale dintre popoarele armean și român. A contribuit prin traduceri și conferințe la cunoașterea realizărilor culturale ale poporului român  și răspândirea operelor de seamă ale literaturii române .

Prin întreaga sa activitate s-a arătat a fi un adevărat ambasador cultural al României în Armenia, adevărat pod al prieteniei dintre cele două popoare.

În acest ceas de adâncă tristețe transmitem sincere condoleanțe familiei prof Hagop Arakelian, prietenior săi  și tuturor celor care au fost mereu în sufletul său.

Ne rugăm pentru odihna sufletului său în lumina cea veșnică, alături de cei drepți, răsplătiți cu dragostea Domnului Iisus.

Veșnică fie pomenirea sa!