Mihai Stepan Cazazian

Proclamarea primei Republici Armene… 

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

…activităţi dedicate aniversării a 100 de ani în capitala României

       Din iniţiativa şi prin binecuvântarea al P.S. Datev Hagopian, Întâistătătorul Eparhiei Armene din România,  în data de 27 mai 2018 au avut loc o seamă de activităţi dedicate  proclamării primei Republici Armene,  eroicelor lupte din  luna mai,  eliberarea oraşului Şuşi şi al Arţahului, au fost  evocate  evenimentele cu ocazia Centenarului României.

         La Catedrala Armeană  Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil din Bucureşti  la orele 10³°  a fost oficiată Sfânta Liturghie de către P.S. Episcop Datev Hagopian  cu participarea a P.C. Oshakan Khachatryan, preot paroh al  Bisericii Sf. Maria din Constanţa. Au participat reprezentanții Ambasadei Republicii Armenia în România,  preşedintele U.A.R., membrii consiliului eparhial şi al parohiilor, mulţi oaspeţi şi enoriaşi. 

        În predica Sa P.S.  Episcop a evocat însemnătatea acestui eveniment, subliniind: “În decursul istoriei,  de multe ori am fost siliţi să pierdem independenţa, de multe ori ţara noastră  a fost cotropită  şi cucerită, dar  credinţa şi speranţa noastră au rămas neclintite, continuând sa luptam, am creat, am rezistat şi am crezut în Dumnezeu, am trăit cu  Dumnezeu. Am trăit cu Biserică Armeană  ca şi stat armean,  împreună, laolaltă cu Domnul, de multe ori răstigniţi, dar mereu Înviaţi ca Iisus. Dumnezeu este cu noi şi contrar  istoriei noastre multimilenare presărată cu încercări, pierderi, sacrificii, poporul armean  trăieşte ca neam, ca  stat, ca biserică. Datorită acestor lupte eroice care au avut loc in luna mai, Armenia Orientală a fost salvată. Spiritul eroic al armenilor, vitejia naţională, victoria contra armetei turce demonstrează faptul că poporul armean  este hotărât să dăinuiască, să-şi apere valorile  milenare. Prima Republică Armeană se naşte din  iubirea de neam, din unire şi din lupte eroice.  În fiecare an  această zi  pentru toate generaţiile  de armeni este o zi în care-şi reînnoiesc legământul pentru a păstra amintirea părinţilor, rămânând credincioşi la credinţa lor sfântă,  la spiritul lor eroic, la  visul de a vedea tot poporul unit  într-o ţară eliberată. Noi suntem conştienţi că Independenţa Armeniei pentru noi este o moştenire  scumpă şi sacră.  Nu există vreo perioadă din istoria noastră când ţara  nu era independentă, ca  poporul  nostru să nu fi  dorit şi să nu fi luptat pentru restabilirea ei.  Să fim  conştienţi  de acest  adevăr şi  să fim credincioşi faţă de Patria noastră pentru ca fiii noştri să moştenească o Patrie liberă, puternică şi prosperă.”

            La sfârşitul Liturghiei s-a oficiat o slujbă de lauda şi multumire  dedicată aniversării a 100 de ani de la proclamarea primei Republici Armene.  Au fost comemoraţi toti aceea ce s-au jertfit în luptele din luna mai, pentru cei ce  au luptat pentru independenţa Arţahului şi a celor ostaşi armeni care au luptat în Primul Râzboi Mondial pentru Unirea României Mari.

            Cu  acest prilej au fost depuse trei coroane de flori la statuia eroului Naţional Armean Andranik, care se află în curtea Bisericii Armene. Au ţinut cuvântări  ambasadorul Armeniei domnul Serghey Minasian și preşedintele U.A.R. domnul Varujan Vosganian.

            La sfârşitul ceremoniilor toţi cei prezenţi au fost invitaţi în curtea Arhiepiscopiei, unde  a fost oferită  o  masă  organizată din iniţiativa şi prin binecuvântarea al P.S. Datev Hagopian,  şi cu sprijinul consiliul parohial Bucuresti și  al U.A.R. Cântece patriotice armene au fost interpretate de doamna preoteasă Armine Khachatryan, iar doamna coreograf Bela Martikian și trupa de dans “Vartavar “a prezentat dansuri populare armene.

Toti participanţii au primit o bruşură  dedicată  celor  trei mari sărbători  din luna mai.

 

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene din România