Arhiepiscopia Armeana

Prezentarea albumului   ,,Tezaurul armenilor din România” la Madenataran, muzeul manuscriselor vechi din Erevan

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Marți 12 iulie  în sala de festivități a Madenataranului s-a desfășurat evenimentul prezentării albumului ,,Tezaurul armenilor din România” cu  binecuvântarea SS Karekin al II lea și în prezența delegației  Eparhiei Armene din România, în frunte cu Preasfinția Sa Episcop Datev Hagopian. Evenimentul a fost onorat de prezența Dlui Victor Opaschi, Secretar de Stat pentru Culte și a Preasfințitului Părinte Episcop Varlaam Ploieșteanul, vicar patriarhal  al Bisericii Ortodoxe Române.

Proiectul acestui album a fost demarat la inițiativa PS Episcop Datev Hagopian și înfăptuit cu sprijinul deosebit al Secretariatului de Stat pentru Culte și prin bunăvoința Domnului Victor Opaschi. Albumul conține articole și studii scrise de PS Episcop Datev, Claude Mutafian, Karen  Matevosian, Levon Ciucaszian, Seiranuș Manughian, Lusine Sarchisian, Mariam Vartanian și Nelly Sâmbadian. Și-au mai adus aportul diaconul Haik Azarian și traducâtorii Madeleine Karacașian, Armine Baciacian, Paul Grigoriu.  Fotografiile au fost făcute de Hrair Khatcerian iar grafica de Lilit Khaciadrian, tot proiectul a fost realizat  și coordonat datorita spiritului organizatoric al Bellei Muradian.

Albumul cuprinde imagini ale bisericilor armene din România, icoane, manuscrise, documente din arhiva bisericilor, hrisoave, obiecte de cult din argint, veșminte și accesorii, ștampile vechi, etc.

Cuvântul de salut a fost rostit de Preasfințitul Episcop Datev, care s-a referit la întreaga perioadă de strâdanii pentru înfăptuirea acestui proiect:

Vrednicii fii ai poporului armean trăiesc de aproape un mileniu pe acest binecuvântat pământ românesc, unde de-a lungul secolelor și-au dovedit credința, înălțând biserici și mănăstiri, lăsând totodată moștenire vremurilor care vor veni și numeroase realizări în diverse domenii, precum arta, cultura, arhitectura, literatura, istoria, realizări care stau mărturie spiritului creator și truditor al armenilor trăitori pe aceste meleaguri, rod al năzuinței lor, pentru a lăsa prin creațiile lor un semn de neșters, o dovadă de dăruire în folosul comunității armene din România, dar și al primitorului popor român, mărturie a permanentei bune înțelegeri, care rămâne pentru veșnicie înscrisă pe filele istoriei celor două popoare.

            După multe secole, noi, generația de astăzi, îndeplinim o datorie firească prin permanenta preocupare, nu doar pentru restaurarea și conservarea moștenirii care ne-a fost lăsată de strămoșii noștri, dar și pentru a o transmite urmașilor și a o face cunoscută, scop pentru care, în urmă cu câțiva ani, am inițiat pregătirea unui album bogat ilustrat, cu titlul ,,Eparhia Armeană din România – biserici, istorie, patrimoniu”. Este rodul unei activități  laborioase, desfășurate în timp, cu migală și profesionalism, la care și-au adus aportul  specialiști de înaltă clasă din diverse domenii – artă, istorie, cultură, pictură, arhitectură, fotografie, personalități binecunoscute pe plan internațional din Armenia, dar și din diaspora armeană. Aceștia au răspuns cu bucurie invitației Noastre și au fost oaspeți ai Eparhiei noastre de mai multe ori, studiind și catalogând întregul tezaur al Bisericilor armene din România, într-un cuvânt, tot ceea ce a fost considerat potrivit întocmirii acestui album. Publicații de specialitate renumite din Armenia, dar și din alte țări, au oferit în paginile lor spații ample, în care au fost publicate numeroase articole care prezentau  fragmente ale rezultatelor cercetărilor efectuate,  iar studii de un înalt profesialism, referitoare la materialul cercetat, au fost prezentate la catedrele multor universități sau în cadrul diverselor conferințe, contribuind din plin la cunoașterea istoriei armenilor de pe pământul  românesc.

            Suntem fericiți acum, când putem vedea rodul acestei îndelungate și stăruitoare osteneli, conștientizând importanța pe care o astfel de inventariere vizuală o va avea în scopul păstrării, conservării și transmiterii acestui tezaur de valori spirituale către generațiile următoare. Pregătit cu multă responsabilitate, acest album se dovedește a fi o adevărată enciclopedie bilingvă a bisericilor și mănăstirilor armene din România și a patrimoniului spiritual, adăpostit de acestea, moștenire primită de la strămoșii noștri și păstrată cu sfințenie, spre a fi transmisă urmașilor. Ca Întâistătător al acestei Eparhii. dau glas gândurilor Noastre, mulțumind tuturor celor care au ostenit pentru pregătirea și editarea acestui album, cu  aleasa apreciere și duhovnicească binecuvântare întregului grup de cercetători, pentru rodul răbdătoarei lor stăruințe. Mulțumim celor care au sprijinit financiar  împlinirea proiectului.”

 Mulțumește Dl Victor Opaschi și PS Episcop Varlaam pentru sprijinul de care a beneficiat din partea SSC și BOR.

Secretarul de Stat Victor Opaschi a rostit mesajul său de salut și felicitare pentru proiectul realizat: ”Astăzi, când se vorbeşte atât de mult despre identitate şi de preocuparea păstrării sale, putem să-i considerăm pe armeni nu numai primul popor care a devenit creştin în mod oficial, dar şi primul popor creştin care a făcut din credinţa sa axa identităţii şi temeiul supravieţuirii sale!

„Un popor nefericit, un popor care a suferit mult, are mult de aşteptat de la viitor. Dorim pentru poporul armenesc despăgubirea la care are dreptul, şi pentru partea pe care a dat-o civilizaţiei omeneşti”, spunea Nicolae Iorga cu aproape un veac în urmă.

Amintindu-ne astăzi de această „parte” aparţinând trecutului, dar socotind venit ceasul îndreptării privirilor noastre spre viitor, îmi face o deosebită plăcere să menţionez că „eroul naţional” al renaşterii armene de la sfârşitul mileniului al doilea – l-am numit pe marele catolicos Vasken I care s-a născut, a crescut şi a fost educat în România, de unde a plecat în 1955 la Ecimiadzin să pregătească reînvierea „la ceasul cuvenit” a statalităţii armene, precum şi noua contribuţie a poporului său la „civilizaţia omenească”.

…Secretariatul de Stat pentru Culte, principala instituţie a Guvernului României care elaborează şi pune în practică politicile publice religioase, își face o datorie de onoare din sprijinirea comunităților și cultelor religioase pentru ca acestea să-şi poată exprima credința și identitatea lor proprie.

Alături de sprijinul oferit pentru renovarea lăcaşurilor de cult, publicarea de cărţi şi albume dedicate cultelor religioase, joacă un rol important în pedagogia pluralismului, toleranței și diversității pe care le promovează instituția noastră.

În lucrarea de față, apărută cu susținerea Secretariatului de Stat pentru Culte, cititorul va regăsi o fărâmă din spiritul deschis, cald, mereu dornic de cunoaştere și creator de valori autentice al unei comunităţi care a dăruit lumii o cultură de o excepțională bogăție și frumusețe!

Secretariatul de Stat pentru Culte își face o  datorie  din  sprijinirea  comunităților etnice și a cultelor religioase pentru ca acestea să își poată exprima și afirma credința și identitatea proprie. Colaboram astfel cu toate comunitățile religioase din România și ne bucurăm atunci când avem șansa de a găsi în cadrul acestor comunități parteneri de dialog deschiși pentru susținerea de noi proiecte în domeniul vieții religioase. De Episcopia Bisericii Armene din România, condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Datev Hagopian, ne leagă o colaborare strânsă ce se întinde deja pe un deceniu.

Autorul fotografiilor Hrair Khatcerian a prezentat celor prezenți un scurt film cu imagini din perioada petrecută, vizitând bisericile și comunitatea armeană din România.

Au mai luat cuvântul  Vahan Der Ghevontian, Karen Matevosian, Levon Ciucaszian și Lusine Sarchisian.

Albumul cuprinde la început cuvântul de binecuvântare a PS Episcop Datev Hagopian, urmat de mesajul Domnului Secretar de Stat Victor Opaschi. Urmează apoi 8 capitole:

-Armenii în România și Bisericile armene pe pământ românesc – Claude Mutafian

-Arta iconografică a armenilor din România – Seiranuș Manughian

-Manuscrisele cu imagini aflate la muzeul Eparhial – Karen Matevosian și Lusine Sarchisian

-Hrisoave, enciclice aflate la muzeul Eparhial  – PS Episcop Datev Hagopian

-Colecția obiectelor de argint aflate la muzeul Eparhial – Mariam Vardanian

-Colecția de veșminte, draperii, accesorii îmbrăcăminte pentrut slujbe religioase – Nelly Sâmbadian

-Colecția de ștampile vechi, păstrate la muzeul Eparhial – Levon Ciucaszian

Toate obiectele se află în păstrarea și grija parohiilor armene din România, sau a muzeului eparhial și bibliotecii Victoria și Hovsep Dudian.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene

2 Responses to Prezentarea albumului   ,,Tezaurul armenilor din România” la Madenataran, muzeul manuscriselor vechi din Erevan

  1. Garabet Haciaturian August 7, 2022 at 8:15 am

    Dupa cum constatam dintr-o fotografie, la eveniment era prezent si Varujan Vosganian-presedintele Uniunii Armenilor din Romania , uniune care a sprijinit logistic intocmirea fotografiilor din album de catre dl. Hrair Khatcerian si a beneficiat de sprijin personal din partea d-lui Sirun Terzian-vicepresedinte al aceleiasi uniuni.

  2. Arhiepiscopia Armeana August 8, 2022 at 1:23 pm

    La lansarea albumului “Armenian Treasures in Romania” la Matenadaran a fost prezent si presedintele Uniunii Armenilor din Romania, domnule Varujan Vosganian, iar fotografiile pentru acest album, realizate de Hrair Baze Khatcherian sunt facute in luna octombrie 2017, cand au fost facute fotografii si studiate toate obiectele bisericesti prin toata Eparhia Armeana din Romania de profesori armeni, iar a doua oara Hrair Khatcherian a venit in martie 2018, si a fotografiat toata arhiva din Arhiepiscopia Armeana, tot patrimoniul din muzeul Dudian si nu numai. In prezentarea sa la Matenadaran, Hrair Baze Khatcherian a inclus toate fotografii cu cele trei vizite ale sale în România, inclusiv prima vizita, cand a fotografiat pentru cartea lui Claude Moutafian “La Saga des Arméniens de l’Ararat aux Carpates”, care a fost intr-adevar sprijinita logistic de Uniunea Armenilor din Romania. “Armenian Treasures in Romania ” este realizat complet la invitatia Arhiepiscopiei Armene din Romania si cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte. Pentru mai multe detalii si informatii nu ezitati sa contactati direct Arhiepiscopia Armeana.