Mihai Stepan Cazazian

Preşedintele Uniunii Armenilor din România –Sucursala Iaşi, fizicianul Agop Maricel, a devenit membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiință din România

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Profesorul univ. dr.
Agop Maricel, Preşedintele Uniunii Armenilor din
România –Sucursala Iaşi, este un cunoscut cadru didadctic de la
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, care a reusit print-un model
pedagogic jovial să atargă simpatia stundenţilor, ajuntându-i  să devină fizicieni celebri. A predat
disciplinele: „Fizică generală”, „Reactori nucleari”, „Surse neconvenționale de
energie” și „Fizica plasmei”. În prezent la Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi” Iași predă doar disciplina de „Fizică generală”, în timp ce la Școala
Doctorală a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de
profesor asociat, predă din anul 2013 și până în prezent, disciplina „Modelare
matematică și principii privind simularea numerică”.

Sâmbată,  30 martie 2019, a avut loc la Iaşi o şedinţă extraordinară
a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, la care a fost primit membru correspondent
domnul professor universitar doctor Maricel Agop.

Discursul festiv a avut ca temă centrală “ Multifractalitatea în natură , artă şi ştiinţă “, un subiect de actualitate, care oferă fizicienilor din intreaga lume noi plaje de cercetare în privinţa caracteristicilor părţilor component ce formează un intreg.

“ Multifractalitatea în artă”  este o temă important pentru desluşirea misterelor
ce ţin de identitatea culturală a unei naţiuni şi a fost intens studiată de către
fizicianul Maricel Agop, care a reusit în vasta sa cercetare să îmbine elemente
ce par antagonice , dar care se completează perfect : arta şi ştiinta .

Domnul prof.
univ. dr.  Maricel Agop, în paralel cu
activitatea didactică,  a desfășurat
asadar  și o intensă activitate de
cercetare științifică. În perioada studenției a publicat în colaborare două
lucrări științifice una în Acta Physica Ungaricae și alta în Revue Roumanie de
Physique. Prima materializare consistentă a cercetărilor sale o reprezintă teza
de doctorat „Utilizarea funcțiilor eliptice în studiul unor interacțiuni în
special electrice și gravitaționale” susținută în anul 1983, la vârsta de 27 de
ani sub îndrumarea profesorului Ioan Gottlieb, din Comisia de Analiză a tezei
făcând parte personalități marcante ale științei românești precum academicianul
Octav Onicescu, academicianul Caius Iacob etc. Este prima lucrare din domeniul
Fizicii Teoretice în care se găsesc semnificații fizice directe perioadelor
imaginare ale funcțiilor eliptice, pe lângă semnificațiile fizice directe date
perioadelor reale. Printre realizările deosebite ale domniei sale amintim
următoarele:

A. Pe
baza unei analize critice a Mecanicii Invariantive dezvoltate de academicianul
Octav Onicescu, a construit un model nou (mai precis fundamentat și mult
simplificat în raport cu Mecanica Invariantivă) de Teoria Invariantivă a
Mișcării. Într-un astfel de cadru Teoria Einsteiniană (Relativitatea restrânsă
și gravitația) mecanica stochastică, mecanica cuantică, teoria câmpurilor devin
dinamici ale unei „Teorii a Totului” pe baza unui principiu de maximizare a
energiei informaționale Onicescu.

B. Generealizează Teoria Relativității de Scară elaborată de fizicianul francez Laurent Nottale (de la dimensiunea fractală doi la o dimensiune fractală arbitrară și constantă). Pe baza acestei generalizări, analizează dinamici la diverse rezoluții de scară în variate dimensiuni fractale: atomul fractal, groapa de potențial fractală, efectul tunel fractal, relații de nedeterminare fractale, fenomenele de transport în nanostructuri etc. pentru rezoluții de scară microscopice respectiv sisteme solare fractale, sisteme galactice fractale, universul fractal etc. pentru rezoluții de scară macroscopice. A rezultat că:

 • B1. Cuantificarea este un fenomen universal, independent de scara de interacție;
 • B2. Fiecare rezoluție de scală este „dictată” de-o constantă de tip Planck specifică. De exemplu la scară cosmologică valoarea constantei de tip Planck propusă de domnul Prof. Maricel Agop și anume h=7×1067 Joule·secundă face ca modelul cosmologic standard să devină „operabil”.
 • B3. Dualitatea undă-corpuscul pe care a fost fundamentată mecanica cuantică, trebuie substituită cu triada undă-informație-corpuscul;
 • B4. Substituirea bitului cuantic cu cel fractal permite introducere computerelor fractale ca o clasă nouă de computere;
 • B5. Conceptul de supraconductibilitate trebuie extins la orice tip de „materie” pe baza perechilor Cooper-Agop (denumire dată de Gottlieb și alții în Jurnalul Chaos, Solitons and Fractals).
 • B6. Substituirea modelului celor două fluide sau a celui cinetic prin modelul hidrodinamic fractal pentru „specificații de comportamente” fie în plasme de descărcare, fie în plasme de ablație.

C. A inițiat și dezvoltat implementarea holografică a dinamicilor în structurile biologice. A rezultat că:

 • C1. În transportul vezicular sunt implicate mecanisme de tip Lorentz;
 • C2. Creșterea tumorală implică „mecanisme” specifice induse de multifractalitatea structural-funcțională a structurilor biologice;
 • C3. Trombozele sunt cauzate un numai de depunerile de colesterol la perete, ci și prin „dop multifractal” generat în lungul axului de curgere al sângelui;
 • C4. Explicarea efectului cameleonic al colesterolului prin „tranziția de stare” de la colesterolul bun la cel rău prin efect tunel multifractal;
 • C5. Redefinirea noțiunii de colesterol fundamentată pe baza „tranziției de stare”.

D.Dezvoltarea de noi teorii în dinámica sistemelor fizice pe baza procedurilor operaționale. A rezultat o generalizare a teoriei lui Ernst de obținere a metricilor pe baza cubicei lui Barbilian prin implicarea „mecanismului” lui Skyrme.

           Toate aceste rezultate sunt exemplificate prin următoarele publicații ale Prof. Maricel Agop:

– 269 de lucrări
științifice publicate în jurnale ISI cu factor de impact. Menționăm aici
reviste internaționale de mare prestigiu precum Physical Review E, Physical
Review B, Classical and Quantum Gravity, General Relativity and Gravitation,
Physics Letters A, Powder Technology, Applied Surface Science, Physical
Chemistry Chemical Physics etc.

-peste 50 de
lucrări publicate în jurnale indexate în Baze de Date Internaționale (BDI)

– peste 20 de
lucrări publicate în volumele diverselor conferințe

– 34 de cărți și
capitolele de carte publicate în străinătate în edituri de mare prestigiu
precum World Scientific, CRC Press Taylor and Francis Group, Springer etc.
Menționăm aici contribuțiile domniei sale la Handbook of Application of Chaos
Theory, cel mai vast și complet tratat de dinamică neliniară publicat până în
prezent.

– 62 de cărți
publicate la edituri din țară, din care 4 în limba engleză

– A fost
director la 7 granturi de cercetare și a fost membru în multe altele

Vizibilitate
națională și internațională

 1. Conducător de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan
  Cuza” Iași din anul 2002, 40 de doctoranzi au primit titlul de doctor din care
  16 în cotutelă
 2. Indicele Hirsch
  conform Web of Science = 21, conform Google Academic = 24, iar numărul de
  citări conform Google Academic = 2182
 3. Recenzent științific la peste 50 jurnale ISI
 4. Membru în comisie de doctorat din străinătate – 8
 5. Membru în Comitetul științific al unor conferințe
  internaționale – 3 și naționale – 9
 6. Membru în Comitetele editoriale ale unor jurnale din străinătate
  și țară:
 7. Editor
  șef al revistei International Journal of Physics în perioada 2008-2012
 8. Coeditor
  al numărului special din Complexity: Fractal Type Dynamical Behavior of Complex
  Systems
 9. Editor
  șef al Buletinul Institutului Politehnic Iași, Secția Matematică, Mecanică și
  Fizică
 10. Membru
  în colectivul de redacție al revistei Journal of Engineering Studies and
  Research, editat de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
 11. Profesor invitat la diverse universități din străinătate:
 12. Universitatea
  din Atena, Grecia (2008  – o lună)
 13. Universitatea
  Lille I, Franța (2009-2019, de regulă o lună anual)
 14. Universitatea
  din Reykjavik, Islanda (2011 – o lună)
 15.  Universitatea din Insbruck Austria (2011 – o
  lună)
 16.  Universitatea din Hyogo, Japonia (2008 – o
  lună)
 17.  Burse și studii de
  cercetare – a obținut 4 burse Nato la Universitatea din Atena (2004-2007,  trei luni anual)

Premii și distincții

În decursul anilor prof. Maricel Agop se remarcă printr-o
bogată activitate didactică și științifică pentru care a primit diverse premii
și titluri, după cum urmează:

 • „Honorable Mention” acordat de Societatea Americană Gravity Research Foundation, Massachusetts, pentru Awards for Essays on Gravitation în 1986
 •  Două medalii de aur la Salonul de Inventică, Brussels, Eureka 94
 •  Premiul de Excelență acordat de Uniunea Armenilor din România pentru întreaga activitate în 1995
 • Doctor „Honoris Causa” al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău în 2013.

În ceea ce priveşte o nouă temă de cercetare care i-a stârnit interesul domnului prof. univ. dr. Agop Maricel şi anume „ Multifractalitatea în cultură şi în formarea identităţii naţionale a popoarelor”, dumnealui a declarat următoarele: „ Fiecare individ poate fi asemănat cu un fractal, iar datorită valorilor comune ale indivizilor ( care matematic se traduc prin existenţa aceluiaşi generator şi a aceleiaşi operaţie de multiplicare) se formează un tot, numit fractal cultural, comunitatea. Din cadrul unei comunităţi, prin apariţia unor costrângeri externe, din aceşti multifractali se cristalizeazăun grup, ce işi manifestă dominanţa culturală, atât de importantă în perpetuarea identităţii unei naţiuni. Din perspectivă matematică, afirmaţia anterioară, implică selecţia din spectrul de singularitate a dimensiunii fractale dominante ( impusă prin coerenţa dintre restricţia externă şi structura internă a fractalului). Așadar, fractalitatea trebuie să fie atât structurală, dar şi functională, ceea ce ar asigura perpetuarea culturală a unei comunităţi etnice.  „ Vezi aici proiectul.

Putem concluziona faptul că domnul profesor universitar
doctor Agop Maricel, prin intreaga sa activitate didactică şi de cercetare, a
devenit un important ambasador cultural al comunităţii armene din România. In
viitor, cercetarea se va axa pe tema „ Multifractalităţii în cultură şi în formarea
identităţii naţionale a popoarelor”, subiect de mare impact în promovarea şi
păstrarea culturii şi tradiţiilor milenare ale minorităţilor etnice .

Daria Tănăsucă

.