Mihai Stepan Cazazian

Preşedintele Uniunii Armenilor din România –Sucursala Iaşi, fizicianul Agop Maricel, a devenit membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiință din România

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Profesorul univ. dr. Agop Maricel, Preşedintele Uniunii Armenilor din România –Sucursala Iaşi, este un cunoscut cadru didadctic de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, care a reusit print-un model pedagogic jovial să atargă simpatia stundenţilor, ajuntându-i  să devină fizicieni celebri. A predat disciplinele: „Fizică generală”, „Reactori nucleari”, „Surse neconvenționale de energie” și „Fizica plasmei”. În prezent la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași predă doar disciplina de „Fizică generală”, în timp ce la Școala Doctorală a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de profesor asociat, predă din anul 2013 și până în prezent, disciplina „Modelare matematică și principii privind simularea numerică”.

Sâmbată,  30 martie 2019, a avut loc la Iaşi o şedinţă extraordinară a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, la care a fost primit membru correspondent domnul professor universitar doctor Maricel Agop.

Discursul festiv a avut ca temă centrală “ Multifractalitatea în natură , artă şi ştiinţă “, un subiect de actualitate, care oferă fizicienilor din intreaga lume noi plaje de cercetare în privinţa caracteristicilor părţilor component ce formează un intreg.

“ Multifractalitatea în artă”  este o temă important pentru desluşirea misterelor ce ţin de identitatea culturală a unei naţiuni şi a fost intens studiată de către fizicianul Maricel Agop, care a reusit în vasta sa cercetare să îmbine elemente ce par antagonice , dar care se completează perfect : arta şi ştiinta .

Domnul prof. univ. dr.  Maricel Agop, în paralel cu activitatea didactică,  a desfășurat asadar  și o intensă activitate de cercetare științifică. În perioada studenției a publicat în colaborare două lucrări științifice una în Acta Physica Ungaricae și alta în Revue Roumanie de Physique. Prima materializare consistentă a cercetărilor sale o reprezintă teza de doctorat „Utilizarea funcțiilor eliptice în studiul unor interacțiuni în special electrice și gravitaționale” susținută în anul 1983, la vârsta de 27 de ani sub îndrumarea profesorului Ioan Gottlieb, din Comisia de Analiză a tezei făcând parte personalități marcante ale științei românești precum academicianul Octav Onicescu, academicianul Caius Iacob etc. Este prima lucrare din domeniul Fizicii Teoretice în care se găsesc semnificații fizice directe perioadelor imaginare ale funcțiilor eliptice, pe lângă semnificațiile fizice directe date perioadelor reale. Printre realizările deosebite ale domniei sale amintim următoarele:

A. Pe baza unei analize critice a Mecanicii Invariantive dezvoltate de academicianul Octav Onicescu, a construit un model nou (mai precis fundamentat și mult simplificat în raport cu Mecanica Invariantivă) de Teoria Invariantivă a Mișcării. Într-un astfel de cadru Teoria Einsteiniană (Relativitatea restrânsă și gravitația) mecanica stochastică, mecanica cuantică, teoria câmpurilor devin dinamici ale unei „Teorii a Totului” pe baza unui principiu de maximizare a energiei informaționale Onicescu.

B. Generealizează Teoria Relativității de Scară elaborată de fizicianul francez Laurent Nottale (de la dimensiunea fractală doi la o dimensiune fractală arbitrară și constantă). Pe baza acestei generalizări, analizează dinamici la diverse rezoluții de scară în variate dimensiuni fractale: atomul fractal, groapa de potențial fractală, efectul tunel fractal, relații de nedeterminare fractale, fenomenele de transport în nanostructuri etc. pentru rezoluții de scară microscopice respectiv sisteme solare fractale, sisteme galactice fractale, universul fractal etc. pentru rezoluții de scară macroscopice. A rezultat că:

 • B1. Cuantificarea este un fenomen universal, independent de scara de interacție;
 • B2. Fiecare rezoluție de scală este „dictată” de-o constantă de tip Planck specifică. De exemplu la scară cosmologică valoarea constantei de tip Planck propusă de domnul Prof. Maricel Agop și anume h=7×1067 Joule·secundă face ca modelul cosmologic standard să devină „operabil”.
 • B3. Dualitatea undă-corpuscul pe care a fost fundamentată mecanica cuantică, trebuie substituită cu triada undă-informație-corpuscul;
 • B4. Substituirea bitului cuantic cu cel fractal permite introducere computerelor fractale ca o clasă nouă de computere;
 • B5. Conceptul de supraconductibilitate trebuie extins la orice tip de „materie” pe baza perechilor Cooper-Agop (denumire dată de Gottlieb și alții în Jurnalul Chaos, Solitons and Fractals).
 • B6. Substituirea modelului celor două fluide sau a celui cinetic prin modelul hidrodinamic fractal pentru „specificații de comportamente” fie în plasme de descărcare, fie în plasme de ablație.

C. A inițiat și dezvoltat implementarea holografică a dinamicilor în structurile biologice. A rezultat că:

 • C1. În transportul vezicular sunt implicate mecanisme de tip Lorentz;
 • C2. Creșterea tumorală implică „mecanisme” specifice induse de multifractalitatea structural-funcțională a structurilor biologice;
 • C3. Trombozele sunt cauzate un numai de depunerile de colesterol la perete, ci și prin „dop multifractal” generat în lungul axului de curgere al sângelui;
 • C4. Explicarea efectului cameleonic al colesterolului prin „tranziția de stare” de la colesterolul bun la cel rău prin efect tunel multifractal;
 • C5. Redefinirea noțiunii de colesterol fundamentată pe baza „tranziției de stare”.

D.Dezvoltarea de noi teorii în dinámica sistemelor fizice pe baza procedurilor operaționale. A rezultat o generalizare a teoriei lui Ernst de obținere a metricilor pe baza cubicei lui Barbilian prin implicarea „mecanismului” lui Skyrme.

           Toate aceste rezultate sunt exemplificate prin următoarele publicații ale Prof. Maricel Agop:

– 269 de lucrări științifice publicate în jurnale ISI cu factor de impact. Menționăm aici reviste internaționale de mare prestigiu precum Physical Review E, Physical Review B, Classical and Quantum Gravity, General Relativity and Gravitation, Physics Letters A, Powder Technology, Applied Surface Science, Physical Chemistry Chemical Physics etc.

-peste 50 de lucrări publicate în jurnale indexate în Baze de Date Internaționale (BDI)

– peste 20 de lucrări publicate în volumele diverselor conferințe

– 34 de cărți și capitolele de carte publicate în străinătate în edituri de mare prestigiu precum World Scientific, CRC Press Taylor and Francis Group, Springer etc. Menționăm aici contribuțiile domniei sale la Handbook of Application of Chaos Theory, cel mai vast și complet tratat de dinamică neliniară publicat până în prezent.

– 62 de cărți publicate la edituri din țară, din care 4 în limba engleză

– A fost director la 7 granturi de cercetare și a fost membru în multe altele

Vizibilitate națională și internațională

 1. Conducător de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași din anul 2002, 40 de doctoranzi au primit titlul de doctor din care 16 în cotutelă
 2. Indicele Hirsch conform Web of Science = 21, conform Google Academic = 24, iar numărul de citări conform Google Academic = 2182
 3. Recenzent științific la peste 50 jurnale ISI
 4. Membru în comisie de doctorat din străinătate – 8
 5. Membru în Comitetul științific al unor conferințe internaționale – 3 și naționale – 9
 6. Membru în Comitetele editoriale ale unor jurnale din străinătate și țară:
 7. Editor șef al revistei International Journal of Physics în perioada 2008-2012
 8. Coeditor al numărului special din Complexity: Fractal Type Dynamical Behavior of Complex Systems
 9. Editor șef al Buletinul Institutului Politehnic Iași, Secția Matematică, Mecanică și Fizică
 10. Membru în colectivul de redacție al revistei Journal of Engineering Studies and Research, editat de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
 11. Profesor invitat la diverse universități din străinătate:
 12. Universitatea din Atena, Grecia (2008  – o lună)
 13. Universitatea Lille I, Franța (2009-2019, de regulă o lună anual)
 14. Universitatea din Reykjavik, Islanda (2011 – o lună)
 15.  Universitatea din Insbruck Austria (2011 – o lună)
 16.  Universitatea din Hyogo, Japonia (2008 – o lună)
 17.  Burse și studii de cercetare – a obținut 4 burse Nato la Universitatea din Atena (2004-2007,  trei luni anual)

Premii și distincții

În decursul anilor prof. Maricel Agop se remarcă printr-o bogată activitate didactică și științifică pentru care a primit diverse premii și titluri, după cum urmează:

 • „Honorable Mention” acordat de Societatea Americană Gravity Research Foundation, Massachusetts, pentru Awards for Essays on Gravitation în 1986
 •  Două medalii de aur la Salonul de Inventică, Brussels, Eureka 94
 •  Premiul de Excelență acordat de Uniunea Armenilor din România pentru întreaga activitate în 1995
 • Doctor „Honoris Causa” al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău în 2013.

În ceea ce priveşte o nouă temă de cercetare care i-a stârnit interesul domnului prof. univ. dr. Agop Maricel şi anume „ Multifractalitatea în cultură şi în formarea identităţii naţionale a popoarelor”, dumnealui a declarat următoarele: „ Fiecare individ poate fi asemănat cu un fractal, iar datorită valorilor comune ale indivizilor ( care matematic se traduc prin existenţa aceluiaşi generator şi a aceleiaşi operaţie de multiplicare) se formează un tot, numit fractal cultural, comunitatea. Din cadrul unei comunităţi, prin apariţia unor costrângeri externe, din aceşti multifractali se cristalizeazăun grup, ce işi manifestă dominanţa culturală, atât de importantă în perpetuarea identităţii unei naţiuni. Din perspectivă matematică, afirmaţia anterioară, implică selecţia din spectrul de singularitate a dimensiunii fractale dominante ( impusă prin coerenţa dintre restricţia externă şi structura internă a fractalului). Așadar, fractalitatea trebuie să fie atât structurală, dar şi functională, ceea ce ar asigura perpetuarea culturală a unei comunităţi etnice.  „ Vezi aici proiectul.

Putem concluziona faptul că domnul profesor universitar doctor Agop Maricel, prin intreaga sa activitate didactică şi de cercetare, a devenit un important ambasador cultural al comunităţii armene din România. In viitor, cercetarea se va axa pe tema „ Multifractalităţii în cultură şi în formarea identităţii naţionale a popoarelor”, subiect de mare impact în promovarea şi păstrarea culturii şi tradiţiilor milenare ale minorităţilor etnice .

Daria Tănăsucă

.

 • 12
 •