Mihai Stepan Cazazian

PREȘEDINTELE SERJ SARGSYAN S-A ÎNTÎLNIT CU REPREZENTANȚII COMUNITĂȚILOR ARMENE DIN EUROPA

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Prima zi a vizitei oficiale a președintelui Serj Sargsyan în Franța s-a încheiat cu o întîlnire cu reprezentanții comunităților armene din Europa.

În discursul său de salut, președintele s-a referit la realizările Armeniei în cei 25 de ani de independență, la problemele și provocările prezente, la eforturile continue de asigurare a securității Armeniei și Karabaghului, la procesul reglementării chestiunii Karabaghului, la programele realizate și cele în curs privind susținerea armenilor din Siria, la direcțiile principale ale etapei actuale a cooperării dintre Armenia și Diasporă, și a făcut apel la o și mai mare unitate întru îndreptarea eforturilor către împlinirea aspirațiilor naționale, între acestea și clădirea unei Armenii noi, mai libere, mai drepte, mai sigure și mai înaintate.

 

În relația Armenia-Diasporă astăzi este nevoie să ne concentrăm pe ideile și principiile care unesc națiunea, dînd cooperării o nouă calitate și un nou conținut.

Scopul nostru este acela de a construi o Armenie eficientă și prosperă. Numai o astfel de Armenie este capabilă să se apere singură și să fie un sprijin pentru frații și surorile din Diasporă.

Noi nu subestimăm sub nici o formă munca uriașă depusă pînă astăzi și numeroasele programe transpuse în viață. Mai mult, le adresăm mesajul nostru sincer de recunoștință fraților și surorilor noastre care le-au transpus în realitate. Îi invităm pe compatrioții noștri să devină participanți nemijlociți la efortul de elaborare și aplicare a politicilor de dezvoltare în diverse domenii.

Propunem spre dezbatere noi mecanisme de cooperare.  Nici o inițiativă seioasă nu trebuie să rămînă în afara atenției. În mod special trebuie păstrat modul de lucru transparent, evitate piedicile artificiale, și răspunderea să o poarte toate părțile implicate.

Dragi prieteni,

Trebuie să încercăm să folosim în mod activ potențialul de specialitate al Diasporei, inclusiv posibilitățile, priceperea și talentul inovator al cercurilor tinere și profesioniste. Oriunde s-au aflat, întotdeauna armenii s-a distins prin hărnicie și har. Poporul nostru a dat savanți renumiți, artiști, medici, inventatori, întreprinzători. Marele nostru capital uman este marea noastră realizare.

Dumneavoastră, compatrioții noștri din Diasporă, i-ați făcut cunoscuți pe armeni în întreaga lume. Acum a sosit momentul să facem cunoscută Armenia. Trebuie să ne străduim să aducem țării și statului armean un mai mare prestigiu și o mai mare faimă.

Dacă alții au petrol, gaze, mare, „marea” noastră, „ieșirea noastră către lumea exterioară” sînteți dumneavoastră, dragi compatrioți. În cazul direcționării corecte a acestui uriaș potențial putem obține succesele dorite. Diaspora este cea mai de nădejde și eficientă punte a integrării Armeniei în economia mondială.

Ca urmare a nedreptății istorice lumea largă a devenit casa multor armeni, dar Armenia a fost și rămîne vatra și destinația de suflet a armenilor din Diasporă. Tragedia siriană și, mai cu seamă, starea armenilor din Siria este durerea noastră a tuturor. Dar astăzi, spre deosebire de nenorocirea petrecută cu un veac înainte, avem o consolare care este statul armean.

Vă asigur că patria face tot posibilil pentru ajutarea armenilor din Siria. Pentru noi ei nu sînt refugiați, ci repatriați ce s-au întors la casa lor. Ne străduim ca ei să prindă rădăcini în patrie și să se adapteze noilor condiții. Mulți dintre ei au imprimat deja o nouă culoare societății noastre și chiar mediului de afaceri. Da, e greu, și mulți se află încă în așteptare, întrucît incertitudinea politică e mare.

De acum înainte trebuie să devenim cu toții ca unul și să ne îndreptăm efroturile spre clădirea noii Armenii. Aceasta trebuie să fie o țară mai liberă, mai dreaptă, mai sigură și mai înaintată.

Stimați colegi,

Oamenii de afaceri armeni au o contribuție și o pondere sensibilă în numeroase domenii ale economiei mondiale. În același timp, în Armenia și străinătate colaborarea oamenilor de afaceri armeni din Diasporă rămîne insuficientă. Una din direcțiile preeminente ale etapei actuale a cooperării Armenia-Diasporă este extinderea prezenței oamenilor de afaceri din Diasporă în Republica Armenia.

Oamenii de afaceri din Diasporă, implicîndu-și legăturile, pot favoriza realizarea proiectelor investiționale străine în Armenia. Dar nu mai puțin importantă este și folosirea mecanismelor actuale în formarea culturii mediului de afaceri. Acest lucru îl pot face în primul rînd oamenii de afaceri armeni ce lucrează în mediul dezvoltat european, aducînd cu ei cea mai avansată cultură a organizării muncii.

De acum înainte investițiile Diasporei trebuie să fie țintite și orientate către dezvoltarea industriei și impulsionarea celorlalte ramuri ale economiei Armeniei. Dezvoltarea a infrastructurii economiei bazate pe cunoaștere este una din cele mai importante condiții prealabile ale întăririi economiei Armeniei. În această privință Diaspora trebuie să fie cea mai importantă sursă de cunoștințe pentru a face din Armenia cel mai bun loc din regiune pentru mediul de afaceri și cel investițional.

Noi, dragi prieteni, am privit mereu societatea civilă ca pe un partener și nu ca pe un adversar. Apreciem procesul constituirii unei societăți civile panarmene. În condițiile tehnologiilor actuale de comunicare la distanță acesta este un fenomen inevitabil. Dacă vrem, împreună cu dumneavoastră, ca Armenia să fie mai liberă, mai dreaptă și mai democratică, atunci, în loc să avem revendicări unii de la ceilalți, trebuie să ne vorbim și nu numai să ne vorbim, ci să colaborăm.

Reformele ce au loc în Armenia trebuie să fie ireversibile. În acest  scop trebuie să reformăm din temelie domeniul educației. Aici este importantă și atragerea potențialului intelectual al Diasporei, investirea de noi cunoștințe în domeniul educației, de la consiliere pînă la predare.

Cu eforturi comune, Armenia și Diaspora pot atinge treptat țelurile noastre naționale, în același timp ferindu-se de amăgiri și dezamăgiri. Trebuie să găsim noi soluții, să ne adunăm, să devenin ca unul și, completîndu-ne și ajutîndu-ne reciproc, să mergem înainte în aceste vremuri grele.

Dragi prieteni,

Sînt sigur că știți bine că în curînd Armenia va păși într-o nouă etapă, trecînd la sistemul de guvernare parlamentară, ceea ce presupune o nouă cultură politică și vaste reforme sistemice. Hotărîrea introducerii reformelor constituționale a fost determinată de dorința și necesitatea de a vedea viitorul țării noastre mai democratic, sigur și prosper.

E dincolo de orice îndoială faptul că schimbările presupun și o agendă înnoită a colaborării cu Diaspora. Această agendă poate fi sintetizată în următorul slogan: „Încredere reciprocă, unitate și responsabilitate”.

În decursul istoriei armenii s-au unit întotdeauna în momentele cruciale. Ce anume ne oprește să o facem în condiții de pace? Și ce anume ne oprește să ducem înainte țara noastră, să o înflorim și întărim? Eu nu văd opreliști insurmontabile pe acest drum.

Sînt convins că astăzi avem toate premisele pentru a da un nou impuls cooperării noastre. Acesta este viziunea noastră, aceasta este imaginea noastră, aceasta este chezășia incontestabilă a reușitei noastre de mîine.

Dragi prieteni,

În încheiere vă transmit încă o dată adînca recunoștință pentru aceea că vă aflați aici cu toții. Sînt încrezător că putem depăși provocările zilelor noastre și neîncrederea proprie și, astfel, cu eforturi comune, putem lupta pentru un viitor mai bun.

Susținîndu-ne reciproc, putem să ne mobilizăm în efortul de clădire a statului și să atragem în aceasta minunatul nostru tineret. Trebuie să fim mai îndrăzneți și perseverenți, plini de respect reciproc. Trebuie să ne îngrijim de patria recîștigată.

Haideți, așadar, să lucrăm împreună.

Vă mulțumesc.