Mihai Stepan Cazazian

PREMIILE UNIUNII ARMENILOR DIN ROMÂNIA

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

IMG_5054
Duminică 27 aprilie a avut loc la Biblioteca Dudian festivitatea de decernare a Premiului Uniunii Armenilor pentru anul 2014 domnului ing. ANTRANIG SALGIAN și conferirea Medaliei de Aur din partea Ministerului Diasporei de la Erevan domnului BERCI MARGARIAN.

IMG_5059

Premiul UAR pentru ing. Antranig Salgian

IMG_5073

Medalia de Aur pentru dl. Berci Margarian

Varujan Vosganian și PS Episcop Datev Hagopian au vorbit despre activitatea remarcabilă a domnului Salgian în calitatea sa de membru al Comitetului Director al UAR dar și în Comitetul Eparhial. În continuare domnul ing. Iosif Bîlcan, coleg de serviciu cu domnul Salgian la Institutul de Studii și Proiectări Energetice din București a ținut să spună cîteva cuvinte.

 

Înalt Prea Sfinţita voastre,IMG_5057
Excelenţa voastre Domnule Ambasador,
Stimate Domnule Preşedinte Varujan Vosganian,
Onorat auditoriu,

Numele meu este losif Bîlcan, angajat ca Manager de Proiect al Institutului de Studii şi Proiectări Energetice din Bucureşti ISPE. Creştin ortodox şi sunt onorat să fiu prezent astăzi în mijlocul respectatei Dumneavoastră comunităţi, pentru a aduce un omagiu Domnului inginer Salgian Margarios Antranig.
Îl cunosc pe Domnul Salgian din anul 1970, când fiind tânăr absolvent al Facultăţii de Energetică a Institutului Politehnic Bucureşti, am fost repartizat la Institutul de Studii şi Proiectări Energetice Bucureşti (ISPE), în cadrul Secţiei Termomecanic. În acea perioadă domnul Salgian ocupa funcţia de Inginer Şef adjunct.
De la începutul activităţii mele mi-am dat seama de calităţile deosebite ale Domnului Salgian atât ca om, dar şi ca specialist. Dumnezeu i-a dat un suflet curat, cu deosebite calităţi umane, respectat de apropiaţi şi colaboratori, gata să ajute pe oricine îi cere ajutorul şi nu numai, să împărtăşească din experienţa dânsului, să ridice permanent nivelul profesional al colaboratorilor, hotărât în acţiuni, deschis noului, cu mare putere de muncă pe care şi-a păstrat-o şi după retragerea din activitatea profesională din cadrul ISPE.
Cunosc familia Domnului Salgian, o familie model pentru societatea în care trăim cu o soţie la fel de respectată ca şi dânsul, cu doi copii deosebiţi, o fată căsătorită şi stabilită împreună cu familia în Canada şi un băiat căsătorit şi stabilit împreună cu familia în SUA, copii cu o educaţie aleasă primită în familie şi continuată în şcolile româneşti.
Domnul Salgian este absolvent al Instituitului Politehnic Bucureşti, facultatea de Energetică, secţia Termoenergetică, promoţia 1956. După absolvire, s-a angajat în luna august a anului 1956, la Institutul de Studii şi Proiectări Energetice (ISPE), secţia Termomecanic, unde a lucrat până în aprilie 2013, 57 de ani, deci o viaţă de om.
A început activitatea de proiectant de termocentrale ca inginer proiectant la Secţia Termomecanic, parcurgând treptele graduale ale ingineriei până la aceea de Inginer Proiectant Gr.1. Calităţile profesionale au condus la numirea sa în funcţia de Şef de Colectiv şi ulterior în funcţia de Inginer Şef al aceleaşi secţii. În această calitate a condus şi coordonat activitatea de proiectare a unui colectiv de peste 300 persoane format din ingineri şi tehnicieni. A fost membru în Consiliul Tehnico – Economic, Consiliu în care se aprobau toate proiectele de investiţii elaborate de ISPE, pentru termocentrale din ţară şi străinătate, centrale care produc energie electrică sau combinat energie electrică şi termică, pentru termoficare urbană şi industrială. A contribuit împreună cu alţi colegi din ISPE la elaborarea şi dezvoltarea Sistemului Energetic din Romania.
A coordonat elaborarea majorităţii proiectelor pentru termocentralele din ţară din care amintesc:
• Centralele termoelectrice de la Fântânele, Doiceşti, Bucureşti sud, Bucureşti vest, Bucureşti Progresu, Grozăveşti, Bucureşti Titan, Craiova – Işalniţa, Rovinari, Turceni, Brăila, Suceava, Galaţi, Luduş, Palas Constanţa, Paroşeni, Deva, Giurgiu cu grupuri energetice cu puteri cuprinse între 20 şi 330 MW.
După anul 2006 a condus în calitate de Manager de proiect, proiecte pentru implementare a turbinelor cu gaze ca de exemplu:
• Brăila cu o putere de 800 MW pentru clientul ENEL
• Galaţi zona liberă pentru clientul ENEL
• Studii de fezabilitate pentru centralele Fântânele şi Bucureşti Progresu (Colaborare cu firma Verbund Austria).
• Studiul de fezabilitate privind termoficarea oraşului Bucureşti, întocmit în colaborare cu firma Bechtel din SUA, San Francisco.
• Studii de fezabilitate şi prefezabilitate pentru dotarea cu noi unităţi a centralei Doiceşti.
• Montarea a două turbine cu gaze de câte 45,2 MW şi a doua cazane recuperatoare pentru producere apă fierbinte cu o capacitate de 106 Gcal/h.
Domnul Salgian a desfăşurat o bogată activitate şi pentru realizarea unor obiective situate în afara României printre care amintesc:
• Termocentrala EL-MEX din apropierea oraşului Alexandria – Egipt la care a fost atât şeful de proiect cât si coordonatorul grupului de specialişti români,care au acordat asistenţă tehnică de specialitate pe o perioada de aproape 4 ani.
• Termocentrala Pucheng China, proiectată în ISPE şi dotată cu echipamente şi materiale fabricate în România, centrală dotată cu două grupuri cu o putere de 330 MW.
• Termocentrala Singareni India.
• Termocentrala aferentă rafinăriei Banias din Siria.
Un capitol special din activitatea de proiectare a Domnului Salgian l-a constituit proiectarea părţii clasice a Centralei Nucleare din Cernavodă, singura centrală nucleară din Romania, ce funcţionează cu uraniu natural şi apă grea ca moderator, proiect de succes şi foarte sigur. Turbinele de 700 MW cu care este dotată centrala, sunt realizate în România. Trebuie menţionat faptul că pentru aceste turbine, Domnul Salgian împreună cu alţi patru colegi ingineri, au realizat o invenţie, înregistrată în România, SUA şi Canada, invenţie care constă în modificarea turbinei pentru a livra abur pentru sistemul de termoficare a oraşului Cernavodă.
A conlucrat cu firme din domeniul energetic ca Siemens, Electricite de France, Ansaldo – Italia,TEP Moscova, TEPSCO din Japonia, Vatech din Austria, Amoco şi Bechtel din USA etc.
Domnul inginer Salgian, a participat la diverse întâlniri cu firme din ţări precum: Rusia, Ungaria, Republica Cehă, Germania, Suedia, Franţa, Japonia şi altele, pentru schimb de informaţii tehnice în proiectarea centralelor termoelectrice.
A făcut parte din colectivul de specialişti care a elaborat lucrarea „Electrificarea în Romanía 1951-1992”, la care s-a lucrat timp de 10 ani.
Cunoştinţele sale profesionale, experienţa sa din domeniul energeticii a fost împărtăşită generaţilor mai tinere contribuind definitoriu în formarea unor buni specialişti ai institutului nostru, la ridicarea prestigiului acestuia. Eu personal sunt unul din specialiştii formaţi sub supravegherea domnului Salgian, căruia îi port un respect deosebit şi îi rămân profund recunoscător.
Pentru întreaga activitate în domeniul energeticii din România, a fost decorat cu diverse ordine şi medalii, cea mai importantă fiind Ordinul Naţional „Pentru Merit” în gradul de Cavaler, Ordin primit de la Preşedintele României domnul Ion lliescu în mai 2004, ca semn de apreciere pentru rezultatele ştiinţifice importante în domeniul energeticii româneşti, pentru rolul deosebit avut în proiectarea unor dezvoltări calitative şi durabile a Sistemului Energetic Naţional.
Vă rog să-mi permiteţi să apreciez că, omagierea activităţii domnului Salgian Margarios Antranig în cadrul respectabilei Dumneavoastră Comunităţii, este un act de normalitate, un act ce merita toată atenţia, dânsul fiind un exemplu demn de urmat de generaţiile mai tinere. Închei prin ai dori Domnului Salgian Margarios Antranig mulţi şi fericiţi ani, cu sănătate şi împliniri alături de comunitatea Dumneavoastră, alături de cei dragi.
Mulţumesc pentru atenţia acordată.

IMG_5076

Placheta aniversară conferită de Filiala Constanța a U.A.R.

În partea doua a acestei festivități, cu ocazia împlinirii vîrstei de 90 de ani Ministerul Diasporei al Republicii Armenia i-a conferit domnului Berci Margarian, secretar general al UAR, Medalia de Aur.

IMG_5068

IMG_5080

Medalia a fost remisă de E.S. Hamlet Gasparian, Ambasador al Armeniei în România care l-a felicitat pentru vîrsta pe care a împlinit-o și i-a urat să continue munca s-a în slujba comunității armene.

Apoi domnul Eduard Kerpician, i-a oferit o plachetă aniversară, din partea Filialei Constanța a UAR pentru întreaga activitate depusă.
Au mai vorbit PS Episcop Datev Hagopian, Varujan Vosganian și Varujan Pambuccian care au vorbit, la rîndul lor despre dăruirea și puterea de muncă a domnului Margarian care, ajuns la această vîrstă venerabilă continuă să lucreze pentru comunitatea armeană.

Emoționat, domnul Margarian a mulțumit Guvernului Armeniei doamnei ministru al Diasporei, Hranuș Agopian și domnului ambasador Hamlet Gasparian pentru medalia de aur acordată.  “Consider că această recompensă o datorez și colegilor care m-au sprijinit în tot ceea ce am întreprins” – a spus domnul Margarian care a mulțumit, la final, tuturor celor care au venit la această manifestare, membri ai comunității armene.
La sfîrșit s-a ciocnit un pahar de șampanie în cinstea celor doi laureați.

Mulțumim domnule Antranig Salgian și domnule Berci Margarian pentru tot ceea ce faceți.