Mihai Stepan Cazazian

Predica și mesajul de Crăciun al P.S. Episcop Datev Hagopian, Arhiepiscopul Bisericii Armene din România

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

„Ochii mei văzură mântuirea Ta”

Luca 2:30

Iubiți credincioși

În aceste zile, când toată lumea creștină se află în timpul sărbătorilor de An Nou și de Crăciun, și Sfânta Biserica noastră Apostolică Armeană este luminată de aceste bucurii Domnești.

Poporul armean din Armenia, Karabah și diaspora astăzi sărbătoresc Nașterea Pruncului Hristos, Mântuitorul nostru. Sărbătoare care, conform calendarului nostru, se mai numește și Epifanie (revelația dumnezeiască). Într-adevăr, părinții Bisericii Armene, au reușit în mod înțelept să ne dăruiască această sărbătoare mult așteptată pe care fiecare dintre noi o primim cu emoție deoarece, în aceste zile de An Nou și de Crăciun, oamenii doresc să devină mai buni, să se purifice, să zâmbească mai mult, să se bucure încercând să uite toate necazurile și, dându-și mâna, să rezolve problemele dintre ei deschizându-și inima și sufletul în fața Pruncului Iisus.

Iată de ce am ales ca temă a acestei predici de Crăciun acest verset: ,,Ochii mei văzură mântuirea Ta”, deoarece Domnul nostru prin lumina epifaniei Sale, a făcut ca omenirea să fie martoră a veșniciei dumnezeiești și a Slavei Sale sfințitoare. Dumnezeu ni S-a arătat pentru ca la vederea Slavei Sale să ne umplem cu Buna Veste a Mântuirii. Cât de frumoase și înțelepte sunt cuvintele cântecului: „O, Dumnezeule de Necuprins, Te-ai întrupat intrând în cele de-cuprins pentru a mântui neamul omenesc”. Domnul Ceresc, pe drumul mântuirii făpturilor Sale, dăruiește omenirii pe însuși Fiul Său Unul-născut, prin care toată omenirea va trăi Slăvita Sa prezență și va primi vrednicia de a se mântui.

Fără de îndoială, nimeni nu se poate învrednici de mântuirea hărăzită de Dumnezeu fără a mărturisi că aceasta poate fi dobândită doar urmând un singur drum, acela al permanentei slăviri a Celui Prea-Înalt și unirea cu El. Căci Domnul Hristos spune: Eu sunt în Tatăl și voi sunteți în Mine. Prin urmare mântuirea noastră depinde de Slăvirea permanentă a lui Dumnezeu în noi înșine, deoarece lipsa Slăvii Cerești înseamnă domnia răului, pierdere, iubiri deșarte și, în final, moarte. Lucruri imposibile în viața creștinului care în sine prezența mântuitoare a lui Hristos.

Iubiți credincioși,

Vedeți cum în toate colțurile lumii de astăzi se află atâtea iubiri deșarte, câte lucruri și fapte imorale care se întâmplă doar pentru a ne îndepărta de Slava care ne dăruiește viață. Răul și făcătorii săi de rău, astăzi, mai mult ca vreodată, se trudesc din greu pentru a ne îndepărta de Dumnezeu, pentru a da toată omenirea pe mâna pierzaniei. De aceea, noi suntem datori de a rămâne treji, rezistenți, neschimbători, pentru a nu cădea în capcana răului și, mai ales, suntem datori de a-i păstra departe pe copiii noștri de asemenea fapte ale pierzaniei neplăcute de Dumnezeu. Suntem datori să urmărim cu atenție procesul educației copiilor noștri, să îi păstrăm mereu aproape de tradițiile armenești și de credința noastră, a căror drum este, fără îndoială, Biserica noastră Mamă care ține poporul nostru de două mii de ani aproape de Slava lui Hristos cunoscând cu tărie faptul că este imposibilă existența armeanului fără lumina credinței în Hristos. Stau mărturie acestor lucruri drumul victoriilor seculare ale neamului nostru a cărui cunună este sfânta și binecuvântata noastră credință. Fiți siguri că toate victoriile și împlinirile, toate succesele și realizările sunt roadele aceste mari credințe pe care o are poporul armean față de Dumnezeul său.

Iubiți fii credincioși

În această sfântă dimineață de Crăciun, în acest ceas binecuvântat, ne ridicăm rugăciunile la Pruncul Hristos și, căzând în genunchi în fața preacuratei sale iesle, cerem ca să păstreze poporul nostru în slava Sa veșnică și să dăruiască pace netulburată patriei noastre prosperitate și credință trainică. Facă Bunul Dumnezeu ca Vestea Bună a Nașterii Domnului să se întărească în sufletele noastre, pentru ca să se împlinească și să fie trainice toate dorințele poporului nostru victorios.

Domnul Ceresc să încununeze cu bunuri nesfârșite și noroc toate cele așteptate de noi, făcând mai puternică și mai trainică Patria noastră, Armenia, păstrând neclintit locul nașterii noastre spirituale, Sfântul Scaun de la Ecimiadzin; să păstreze în pace, siguranță, prosperitate și fericire poporul român.

Sărbători Fericite și un Crăciun Binecuvântat! La mulți ani!

Hristos S-a născut și ni S-a arătat!

Binecuvântată fie Epifania Domnului

P.S. Episcop Datev Hagopian

Arhiepiscopul Bisericii Armene din România