Mihai Stepan Cazazian

CREDINȚĂ / Joia Mare despre Împărtășanie

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

 

Predica părintelui Paroh Oshakan Khachatryan ținută astăzi în Biserica Armeană Sfanta Maria din Constanța

images

În numele Tatălui al Fiului și al Sfântului Duh  Amin

 

<< Eu sunt painea vietii>> ( Ioan 6. 35 )

 

Dragi credincioși,

 

 

Din cele şapte Taine ale Sfintei Biserici Apostolice Armene, EUHARISTIA- IMPARTASANIA,  este a patra  şi cea mai importantă.

Taina euharistiei este Taina prin care credincioşii se unesc cu Iisus Hristos, prin împărtăşirea cu trupul şi sângele Mântuitorului sub forma pâinii şi a vinului. Este cea mai mare dintre tainele Bisericii, căci prin celelalte şase sfinte taine, credincioşii primesc numai harul Sfântului Duh şi darurile lui Dumnezeu, în timp ce prin aceasta, creştinul îl primeşte pe Însuşi Mântuitorul, care a binevoit a Se dea pe Sine nouă pentru totdeauna. Toate celelalte taine îl pregătesc pe creştin pentru taina cea mare a Bisericii: unirea cu Iisus Hristos. Astfel, darurile Sfântului Duh primite prin taina miruirii îl întăresc pe credincios în viaţa cea nouă primită prin taina botezului, iar prin taina pocăinţei se spală păcatele şi se reînnoieşte mereu haina cea albă primită la botez, ca prin euharistie viaţa creştinului să se desăvârşească ca unire deplină cu Hristos şi cu Biserica Sa. Ca si toate celelalte taine, euharistia a fost preînchipuită în Vechiul Testament de mana cerească cu care Dumnezeu i-a hrănit pe evrei vreme de 40 de ani în pustie, pe calea către pământul făgăduinţei. Astfel, precum în Legea Veche, Dumnezeu i-a hrănit pe evrei, în Legea Nouă, Biserica, prin taina euharistiei, îi hrăneşte pe creştini pe calea către împărăţia cerurilor.

Iisus Hristos aşează taina euharistiei în ajunul patimilor Sale. Astfel, înainte de a fi prins de evrei în grădina Ghetsemani, El a cinat împreună cu ucenicii Săi, în Ierusalim, sărbătorind Paştele evreiesc. La Cină, El a binecuvântat pâinea şi, mulţumind lui Dumnezeu, a frânt-o, împărţind-o ucenicilor: ,,Deci mâncând ei, luând Iisus pâinea şi binecuvântând, au frânt şi au dat ucenicilor şi au zis: luaţi, mâncaţi; acesta este trupul meu. Şi luând paharul şi mulţumind a dat lor, zicând: Beţi dintru acesta toţi, că acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor” (Matei 26. 26-28). Făgăduinţa de mântuire făcută de Dumnezeu oamenilor se împlineşte prin jertfa Mântuitorului pe cruce, Legea cea nouă fiind pecetluită cu însuşi trupul şi sângele Său, date credincioşilor în taina euharistiei.

Îndată după împărtăşirea apostolilor, Mântuitorul le porunceşte: ,,Aceasta s-o faceţi întru pomenirea Mea”, iar după Înviere, El întăreşte această taină.

“Impartasanie”  inseamna sa intri in comuniune cu Dumnezeu. Impartasania are darul  de a te uni cu Creatorul, cu ideea de a deveni un trup cu Dumnezeu. Cu aceasta Taina se face  comuniunea intre Hristos si Crestin.  De asemenea, euharistia este fermentul, aluatul care preface treptat viaţa pământească în viaţa cea cerească, căci viaţa cea fără de moarte creşte în om prin lucrarea Mântuitorului primit în euharistie. Împărtăşania este hrana duhovnicească, fiind pentru suflet ceea ce aerul şi hrana trupească sunt pentru trup. Aceasta o adevereşte Mântuitorul prin cuvintele: ,,Trupul Meu este adevărată mâncare şi Sângele Meu adevărată băutură” (Ioan 6. 55). Astfel, în timp ce hrana materială se transformă în trupul celui care o mănâncă, euharistia transformă întreaga fiinţă a celui ce o primeşte cu vrednicie în chipul şi asemănarea Celui ce este mâncat, Domnul Hristos, făcându-ne părtaşi firii dumnezeieşti.

Euharistia păstrează, desăvârşeşte, hrăneşte şi întăreşte întreaga viaţă duhovnicească a creştinului: curăţă de păcate, întăreşte spre buna vieţuire, pregăteşte pentru fericita viaţă veşnică; întăreşte în ispite şi fereşte de păcate. Prin unirea cu Hristos în euharistie, creştinul nu se mai teme de moarte, căci poartă în el trupul lui Hristos cel înviat, arvună a vieţii veşnice.

Toţi creştinii care, cu bună pregătire, se împărtăşesc cu sfintele taine se unesc strâns cu Hristos şi se fac părtaşi vieţii veşnice, precum spune Însuşi Hristos: ,,Cel ce mănâncă Trupul Meu, întru Mine petrece şi Eu întru el. Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu, are viaţă veşnică şi Eu îl voi învia pe el în ziua cea de apoi” (Ioan 6. 54-57). Prin euharistie, creştinul se face locaş al Sfântului Duh: ,,Cel ce Mă iubeşte pre Mine, iubit va fi de Tatăl Meu … la el vom veni şi locaş la el vom face” (Ioan 14. 21-23).

Condiţia principală pentru a fi impărtaşit este, ca persoana să fie botezată în ritul Bisericii Armene,  întradevar să creadă  că primeşte Trupul şi Sangele Domnului. Este obligatoriu să  fie spovedit şi să fi primit  dezlegarea  păcatelor.

Aşezând această Taină Iisus Hristos, ne dă de inteles, că cei ce cred în El, pot să fie în comuniune cu el, numai luând Trupul şi Sangele  Lui, şi cu această Euharistie ei vor muri pentru păcate, dar primind Trupul şi Sangele Lui  neprihănit, vor intra in viata veşnică..

Euharistia  este  calea salvării credinciosului,  fără de care creştinul nu poate fi cu Hristos.

09.04.2015

Tradus de: Azaduhi Benlian