Mihai Stepan Cazazian

Predică la NAȘTEREA DOMNULUI

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

nativity3

 „Taină Mare și minunată,

care Te-ai arătat astăzi,

păstorii cântă împreună cu îngerii

 dând bună veste lumii!”

 Iubiți fii și fiice în Hristos,

Cu acest imn bisericesc, care umple sufletul de bucurie, slăvește și cântă sfântul Movses Khorenați minunata Naștere a Domnului nostru Iisus Hristos.

„Cuvântul S-a făcut trup” (Ioan 1:14), într-adevăr, mare și minunată Taină nemaiîntâlnită în istoria omenirii și fapt de necuprins pentru mintea omului. Omul a folosit în toate timpurile raționamentul și logica primite de la Dumnezeu pentru a înțelege această taină dar, de fiecare dată, s-a oprit din cugetare în fața cuvintelor lui Dumnezeu: „Care este omul care cunoaște taina lui Dumnezeu?”(Pilde 9:13). Pentru a înțelege și explica aceste lucruri, Dumnezeu i-a mai dăruit omului un har: credința. Numai credința poate desluși în fața ochilor sufletului această taină, altfel de neînțeles pentru mintea noastră. Da, numai prin credință putem înțelege cum Dumnezeu cel de Necuprins a luat trup de om și a trăit ca un om.

Astăzi, Biserica noastră Apostolică prăznuiește în toată lumea Sfânta Naștere a Domnului nostru Iisus Hristos. Care este însemnătatea acestei sărbători?

Întruparea Mântuitorului este cea mai mare revelație a tuturor timpurilor. Dumnezeu s-a arătat omului de multe ori și în multe feluri. A transmis oamenilor Adevărurile Sale prin îngeri și profeți, cu toate acestea, omul a ales întotdeauna să se depărteze de la valorile bazate pe legile dumnezeiești și și-a adaptat legile nevoilor sale personale, degradându-și astfel starea duhovnicească. De aceea, trebuia ca revelația să se întâmple mult mai puternic, pentru ca omul să o absoarbă în sufletul său și să poată astfel să se ridice din starea de degradare spirituală în care căzuse. Atunci, Cuvântul lui Dumnezeu S-a coborât din ceruri pe pământ, alegând să se nască în iesle și devenind „om adevărat și Dumnezeu adevărat”, purtând toate cele ale omului, în afară de păcat, suferind și murind pe cruce pentru a netezi omului calea către mântuire.

Nașterea Mântuitorului este întruparea iubirii. Dumnezeu este iubire iar mântuirea omului este rodul acestei iubiri dumnezeiești. Iubirea presupune dăruire totală. Dumnezeu s-a întrupat deoarece a iubit creația Sa, pe om, care este culmea creației și slava și împlinirea sa. Ioan Botezătorul spune: „Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” (Ioan 3:16).

Iubiți credincioși, aceasta este harul divin dat nouă astăzi: revelația lui Dumnezeu și dragostea Sa care izvorăște din aceasta.

În aceste zile sărbătorim Nașterea Mântuitorului cântând împreună cu puterile cerești: „Slavă lui Dumnezeu din ceruri”. Căci aceasta este astăzi datoria noastră de suflet: mărturisirea adevărului despre Nașterea Domnului, pretutindeni,  așa cum au făcut-o acum două mii de ani, adunați în jurul ieslei, părinții Mântuitorului, păstorii și îngerii. Iar această veste nu trebuie doar cântată, ci trebuie purtată în sufletele noastre ca un călăuzitor al fiecăruia dintre noi în viața de zi cu zi. Să ne prefacem inimile în ieslea sfântă, pentru ca în ele să se nască Domnul! Și, în genunchi plecați, să cântăm: „Slavă lui Dumnezeu din ceruri și pace pe pământ, înțelegere între oameni”, pentru ca pace izvorâtă din iubire să se aștearnă și să domnească peste lume.

Cu ocazia Sfintei Nașteri a Domnului nostru Iisus Hristos, ridicăm rugăciune către Bunul Dumnezeu, pentru ca acesta să păstreze în pace nezdruncinată și fericire Eparhia Armeană din România, pe armeni și români deopotrivă, Republica Armenia și Sfântul Scaun de la Ecimiadzin. Rugăciunea noastră și urarea de bine este aceea ca Pruncul Hristos să se nască în inima fiecăruia dintre noi, pentru ca în piepturile noastre Domnul cel Viu să sădească și rodească pacea, fericirea și lumina mântuitoare.

Veniți ca într-un glas să vestim lumii și să ne binecuvântăm unul pe celălalt cu urarea:

 Krisdos dzânav iev haidnețav! (Hristos s-a născut și s-a arătat!)

Orneal e haidnutiunân Krisdosi (Binecuvântată este Epifania lui Hristos!)

Țez iev mez medz avedis (Vouă și nouă, mare veste!)

 

PS Episcop Datev HAGOPIAN

 Arhiepiscopul Bisericii Armene din România