Mihai Stepan Cazazian

Predica Întâistătătorului Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România adresată fiilor armeni ai eparhiei cu ocazia primei liturghii episcopale

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu,

Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos

şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!”

(2 corinteni 2:14)

Iubiți fii,

Prin mila lui Dumnezeu și prin călăuzirea cerească a lui Iisus Hristos, iată că vă dăruim prima liturghie episcopală. Este neîndoielnic faptul că fiecare creștin în parte este dator să exprime cu mare trăire spirituală gratitudine Domnului Ceresc pentru toate realizările vieții. Gratitudine care exprimă prin recunoștință și mulțumire aleasă credința noastră sfântă și încrederea în Dumnezeu. Iată de ce am dorit ca această primă predică adresată fiilor noștri apropiați să înceapă cu mai sus amintitele cuvinte ale Sfântului Apostol Pavel, deoarece noi credem că fiecare pas al vieții noastre, cu atât mai mult ai clericilor sunt călăuziți de însuși Domnul, căruia îi arătăm gratitudinea noastră și Îl slăvim.

Astăzi, când prin voia Domnului și prin oblăduirea Sanctității Sale Karekin al II-lea Ca­tolicosul și Patriarhul Suprem al Tuturor Armenilor ni s-a încredințat Păstorirea acestei istorice și credincioase turme, ne umplem de un viu sentiment de răspundere care ne obligă la o dăruire și la o mai mare însuflețire în a sluji pe fiii Mamei noastre Biserici din România, cu atât mai mult cu cât acest pământ l-a născut pe vrednicul de pomenire Catolicosul Vazken I.

 

Iubiți fii ai noștri,

Eparhia Armeană, prin trecutul său istoric, prin faptul că este una dintre cele mai importante eparhii ale Bisericii noastre, se face cunoscută prin realizările trudei spirituale și naționale a fiilor săi devotați. Această calitate ne înveșmântă și mai mult în inspirație, știind, cele ce spunea și apostolul, că fiul armean credincios din România, prin abnegația sa dă știre lumii toate că inteligența armeană, că spiritul creator, că Harul Dumnezeiesc este acel ce dă puterea poporului nostru și acela care l-a învrednicit cu împliniri, chiar dacă acestea s-au întâmplat în vremuri de restriște, căci poporul nostru, având în suflet lumina cunoașterii lui Iisus Hristos, mereu venit de la marginea lumii, a fost un răspânditor al acelei Lumini a Vieții prin spiritul său făuritor, prin dăruirea continuă și asta mai ales în acele țări unde a găsit o viață liniștită după barbarul genocidul săvârșit de turci. Iar aici nu putem uita acel nobil și omenesc ajutor oferit de binefăcătoarele autorități românești, ajutor care se continuă și în ziua de astăzi, pentru care ne exprimăm adânca recunoștință. Mulțumirile noastre se îndreaptă și față de adevărata dragoste creștină și iubirea de oameni dovedită de poporul român.

Iubiți fii armeni,

Pentru noi, în acest ceas ales, nu putem să nu îndreptăm salutul și binecuvântările noastre către Uniunea Armenilor din România, care prin lucrarea sa dăruită nației a fost întotdeauna înaintemergătoarea și respirația înmiresmată a Eparhiei noastre, neînfrântă și mereu braț de nădejde iubitei noastre Biserici Apostolice. Truda, spiritul creator, continuitatea nației noastre, presupun slujire puternică și devotată, plină de credință strălucitoare în Hristos și marea răspundere în fața datoriei de înveșnicire a neamului, sunt calități care au fost împlinite în slujirea sa de către Uniunea Armenilor din România. Mii de urări de bine și binecuvântări cerești vouă! și veșnică fie amintirea acelora care nu se mai află între noi dar a căror spirit național ne inspiră mereu.

Iubiți fii armeni,

Vrem să încheiem prima noastră predică episcopală îndreptându-ne cuvântul către fiecare fiu armean trăitor în România care conștientizează faptul că este armean creștin, care se mândrește cu obârșia sa și care își îngrijește la rândul său copiii, îi mângâie și face toate eforturile pentru a-i educa în spirit armenesc, care îi învață despre aspirațiile și izbânzile, cu lumina credinței în Hristos.

Dumnezeul ceresc să binecuvânteze drumul nostru! Dreapta A-tot-puternică a lui Dumnezeu să ne călăuzească pentru ca și noi să putem păstori această mică dar vie turmă ce ne-a fost încredințată să o păstrăm înflorită întru puterea noastră, întru slava neamului armean și pentru noi împliniri ale binecuvântatei eparhii armene.

„Fiți vii întăriți cu Sfântul Duh și veșnic binecuvântați de Dumnezeu!” Amin!

 Episcop Datev Hagopian

 Arhiepiscopul Bisericii Armene din România