Redactor

PORTRETE  din BUCOVINA | Preot FLORIAN WARTANOWICZ-MITULSKI (1810–1891)

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

A fost preot paroh armeano-catolic în Cernăuți, decan și preot canonic de Liov.

Provenea dintr-o familie de comercianți din Sniatin/Galiția Orientală, dar soarta l-a legat de Bucovina, care era provincie autonomă a Austriei de la jumătatea secolului al XIX-lea. A absolvit gimnaziul și primul an de filosofie la Cernăuți. Pentru scurt timp, și-a continuat educația la Liov, în calitate de elev al Seminarului teologic latin pentru ritul armeano-catolic, iar în 1833 a fost trimis deja la Viena pentru a studia teologia. A revenit în Galiția de două ori: în 1834, pentru a fi numit preot de Arhiepiscopul Samuel Stefanowicz și pentru a celebra misa de la 8 septembrie

în orașul natal Sniatin ; apoi în 1836, pentru o perioadă mai îndelungată, pentru a lucra ca vicar la catedrală și ca grefier în Consistoriul armean catolic în Liov.

În 1839, Arhiepiscopul Stefanowicz l-a trimis în misiune la Suceava, care tocmai fusese părăsită de mechitariști. Din acel moment și până la sfârșitul vieții sale va păstori în Bucovina, printer armeni, atât catolici cât și apostolici, iar pe aceștia din urmă a încercat să-i determine să se convertească la catolicism. În 1852 a fost capelan la Suceava, iar la 1 noiembrie 1862 a preluat parohia din Cernăuți. Mica comunitate număra 1200 de suflete și nu avea propria biserică, de aceea slujbele erau celebrate la altarului Sfântului Grigore Luminătorul din catedrala romano-catolică. În 1863, a fondat un comitet social pentru a construi o biserică proprie; eforturile sale s-au materializat în strângerea sumei de peste 24000 florini până la finalul anului.

În 1869 a fost numit decan de Kucki (această funcție încluzând și Bucovina), apoi consilier onorific al consistoriului din Liov. Construcția bisericii a debutat la 18 septembrie 1870, în anul 1873 Papa Pius IX a trimis un potir, apoi în octombrie 1875 a fost oficiată prima slujbă de către Arhiepiscopul  Grzegorz Romaszkan. Au primit premii pentru munca dedicată: 1 ianuarie 1876 – Crucea de Aur a Meritului Civil cu Coroană, câteva luni mai târziu – titlul de canonic onorific al catedralei armenești din Liov, apoi la 3 iulie 1877 – demnitatea de proto-notar apostolic. Consacrarea solemn a bisericii din Cernăuți a avut loc în 1879.

După moartea Arhiepiscopului Romashkan în 1881, clerul catolic armean l-a ales pe Florian Mitulski pentru a candida la această înaltă funcție, fiind unul dintre cei trei candidați. Nu a fost ales, dar candidatura a fost considerată o mare onoare. Tot el are meritul de a se îngriji de muzica bisericească din Cernăuți. Anul  1884 a marcat a cincizecea aniversare a preoției sale. Gazeta Poloneză, organul de presă al polonezilor Bucovinei, a scris următoarele cu această ocazie: “Fr. Franciszek Mitulski – un nume foarte cunoscut în Bucovina și în Estul Galiției. În fiecare familie poloneză și pentru armenii care locuiesc în aceste regiuni, a fost repetat pentru o jumătate de secol ca numele unui tată sau a unui înger păzitor. După ani de muncă neobosită pentru binele bisericii și al credincioșilor, acest vârstnic îngenunchează din nou în fața altarului pentru a-și reînnoi jurămintele făcute de odinioară tânărul prelat în fața Domnului.

Câte zile cu nori, câte zile furtunoase au trecut pe deasupra creștetului încărunțit, dar totuși, în locul oboselii și a dorinței de odihnă, ochiul preotului misionar strălucește cu aceeași ardoare de demult”. Consiliul urbei Cernăuți i-a oferit o mențiune onorifică de cetățenie, la celebrarea jubileului a venit Arhiepiscopul Izaak Isakowicz a sosit de la Liov și s-a alăturat Contelui Hieronymus von Alessani, guvernatorul Bucovinei, Arhiepiscopului Silvestru Andrievici, mitropolitul Bisericii Ortodoxe a Bucovinei și Dalmației. Marii proprietari funciari armeni au finanțat o bursă în numele distinsului preot, care era acordată elevilor săraci de rit armean catolic. Oferită timp de mulți ani pentru elevii de gimnaziu din Cernăuți și Rădăuți, menționăm câțiva bursieri: Adolf Michał Bohosiewicz, August Amirowicz, Antoni Awakowicz, Antoni Józefowicz, Franciszek Issakiewicz. Cernăuții i-au păstrat o amintire frumoasă preotului canonic, iar mormântul său se află în cimitirul local.

Corina DERLA

* Portret în ulei realizat de artistul Anton Stefanowicz în 1882, aflat azi în Muzeul Regional de Istorie Locală din Cernăuți