Mihai Stepan Cazazian

POEZIE | Ara Alexandru Şişmanian : Poeme inedite din volumul ”Zdrențe” (1)

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

MARGARIT ASTARYAN, ABSTRACT LANDSCAP

sanie de lacrimi

îngerii nu-s poate decît alibiul demonilor – cînd flăcările florilor îmi poartă-n somn parfumul ariadnei • înserarea irizează fulgii pădurilor • consiliu obscur din siluetele literelor • copilul se învăluie ca-n zdrenţe perverse – în rîsu᾿ închegat – enigmatic de spaimă • singur tăcutul încearcă să iasă din oblic • secerişuri transparente destramă lontanul în visătorul sieşi inaccesibil • trupurile unse cu lună de reveriile valurilor • pietre cu povestea pălind de magie • poate hamacul desfrunzit al avisului • senzaţia sinelui cu nostalgia-i dureroasă – schimbătoare de maluri • poate dezvăluirile albului precum o iarnă a lebedelor • inima-i un ocean cu porţi unde silabe se caută • mister cu insulă unde chiar apneea e respirabilă • întîrziat mă aprind în bezna fără zaruri a zorilor • spectrală masă de negru cînd lumea se stinge • bărci stranii străbat lămpile solitare ale mâinilor • oglinzi lichide în labirintul de ramuri al sângelui • ele hrănesc cu absenţe neştiutul privirii • echivocă-i trezirea prelungă a viselor – peninsula lor de fantomă de hîrtie tîrzie • cu ochii rostogoliţi în departe trupul înoată deschis în uitare • mă întîlnesc cu aşteptarea moartă-n zăpadă • un zid ilizibil mă taie în două – merg împreună cu singur pe drumul legat • merg prin exil spînzurat de pasul fatal al naşterii • albastru de-atîta solitudine refuzată • în iernatic etern – nimeni e o sanie de lacrimi •

pistolul de ghips

poate – şi din nou depresiunea • poate – şi din nou disperarea • poate – ca o totală obstinaţie a neînţelegerii • niciodată destul vid – o rugăciune a căutării • zidul dintre mine şi tot ce mă desfigurează cu ciocanul • nimeni între mine şi neantul ce-mi răspunde la fiece lovitură • nimeni dintre mine şi chinuitorul meu lagăr • mergînd devin tot mai mult labirint – mă decolorez cu truda fiecărui culoar • înşelat – vomit tot mai multă minciună • şi-odată cu ea – limbile acelea impuse • tot mai multă tăcere în beznele apropierii • un nume tot mai irespirabil • foneme tetanizate între sens şi apnee • şi bineînţeles alte decolorări – alte culoare • mătănii din cristale pline de sânge • din transparenţe cu ţipătu-n vizită • cristale unde se-ascund fărîme de nume • turn cu disperarea în ţăndări • singurătatea se apropie de mine – în ochi cu-o lumînare neagră şi-n mînă c-un ciudat pistol de ghips • nimeni din casa-i de nicăieri nu poate să piară – deşi culoarele – toate culoarele – se pot stinge •

***

Nǎscut în 1951 la Bucureşti, absolvent al singurei promoţii de hindi a facultǎţii de limbi romanice, clasice şi orientale, cu o tezǎ despre sacrificiul vedic (1974), Ara Alexandru Şişmanian a publicat articole de criticǎ literarǎ în revista Luceafǎrul, precum şi studii de istorie şi hermeneuticǎ literarǎ în Steaua. În ianuarie 1983 pǎrǎseşte definitiv România, în urma persecuţiilor politice îndurate ca semnatar al apelului pentru drepturile omului lansat de Paul Goma în 1977. Se instaleazǎ la Paris ca refugiat politic şi urmeazǎ cursuri de istoria religiilor, sanscritǎ, ebraicǎ biblică, coptǎ şi armeanǎ clasicǎ la École Pratique des Hautes Études şi la Institut Catholique de Paris, participând în acelaşi timp la conferinţe internaţionale de specialitate.

În 1993 reuşeşte realizarea colocviului internaţional de istoria religiilor Psychanodia, dedicat memoriei lui Ioan Petru Culianu, asasinat de securitate în incinta Universitǎţii din Chicago pe 21 mai 1991.

Publicǎ numeroase studii de istoria religiilor (în special pe tema comparaţiei Veda – Gnosǎ) în reviste de specialitate şi volume colective, în Belgia, Statele Unite, Franţa, Italia. Editeazǎ, împreunǎ cu soţia sa, Dana Şişmanian, sub egida asociaţiei „Les amis de I. P. Culiano” pe care o creeazǎ în 2005, actele colocviului Psychanodia, precum şi publicaţia periodicǎ Les cahiers „Psychanodia” (1/2011, 2/2021), disponibile, împreună cu diferite studii de istorie literară (Trei crime de stat: Eminescu, Labiş, Preda), pe situl personal http://ftp.adshishma.net
Începînd cu 1997, publicǎ regulat volume de versuri la editurile Arhipelag, Cartea Româneascǎ, Paralela 45, Ramuri: ciclurile Triptic (Priviri, Ochiul orb, Tireziada), Migrene (7 volume), Absenţe (4 volume), Neştiute (4 volume). Îşi publică independent Neştiute 5 (2018), Menuetul menestrelului morbid (2019), şi Absenţe 5 (2021).
Publicǎ de asemenea în traducere francezǎ, englezǎ şi germanǎ mai multe poeme în antologii şi reviste, între care publicaţiile online Recours au poème, Francopolis (mai 2013, iunie 2015, octombrie 2017, aprilie-mai 2018, juin 2020), La levure littéraire. Îi apar la editura L’Harmattan, în colecţia „Accent tonique”, în traducerea Danei Şişmanian, volumele: Fenêtre avec esseulement (2014), Le sang de la ville (2016), Les non-être imaginaires. Poème dramatique (martie 2020), Orphée lunaire (noiembrie 2021), iar la Échappée belle édition, volumul Mi-graines (noiembrie 2021) – toate, abundent recenzate de critica literarǎ francezǎ.
Pagina de poezie pe situl personal: http://ftp.adshishma.net