Mihai Stepan Cazazian

PLOVDIV (BULGARIA) / Întrunirea Întâistătătorilor, Episcopilor-Delegați Patriarhali și a înlocuitorilor de chiriarh din Eparhiile Armene din Europa

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

            Cu binecuvântarea Sanctității Sale Karekin al II-lea, Catolicos al Tuturor Armenilor şi la invitaţia PS Episcop Datev Hagopian, Chiriarh al  Eparhiei Armene din România și Episcop- Delegat Patriarhal pentru Eparhia Armeană din Bulgaria, a avut loc la Plovdiv (Bulgaria) o întrunire a chiriarhilor, episcopilor-delegați patriarhali și a înlocuitorilor de chiriarhi din Eparhiile Bisericilor Armene existente în statele Europei. Lucrările întrunirii s-au desfășurat pe durata a patru zile (7-10 martie 2019) în Biserica Armeană Sf Gheorghe din localitate.

           La întrunire participau: P.S. Episcop Datev Hagopian (Întâistătător al Eparhiei Armene din România și Episcop-Delegat Patriarhal pentru Eparhia Armeană din Bulgaria), IPS Arhiep. Khajak Parsamian (Exarh al Patriarhiei Armene pentru Europa de Vest), P.S. Episcop Vahan Hovhannisian (Întâistătătorul Eparhiei Armene din Franţa), P.S. Episcop Markos Hovhannisian (Întâistătătorul Eparhiei  Armene din Ucraina), Înalt Preacuvios Arhimandrit Serovbe Isakhanian (Întâistătătorul Eparhiei Armene din Germania), Înalt Preacuvios Arhimandrit  Gusan  Alcianian (Înlocuitor de chiriarh în  Eparhia Armeană din Elveţia), Înalt Preacuvios Arhimandrit Tiran  Petrosian ( Exarh  al Patriarhiei Armene pentru Suedia şi Europa Centrală), Înalt Preacuvios Arhimandrit Khoren Arachelian (înlocuitor de chiriarh în Eparhia Armeană din Grecia),  P.C.Preot Tirayr Hadavian, Paroh al Bisericii Armene din orașul Ruse, P.C. Preot Hraci Muradian, Paroh al Bisericii Armene din Plovdiv, P.C. Preot Poghos Mikaelian, Paroh al Bisericii Armene din Burgas.

            Pe data de 08 martie  a.c. participanţii la întrunire au fost primiţi de către  S.S.  Neofit, Mitropolit al Sofiei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Bulgare, având întâlniri și cu înalți demnitari ai guvernului bulgar. În cadrul întrevederlori au fost abordate diverse aspecte ale relațiilor  de bună prietenie existente între popoarele bulgar și armean, dar și  despre valorile creştine comune, despre colaborarea şi despre posibilitatea extinderii  relaţiilor bilaterale.

            În aceeaşi zi participanţii la întrunire au avut o întrevedere cu Excelența Sa Dl. Armen Sarghisian, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Armenia în Bulgaria. Au fost dezbătute aspecte legate de o mai largă colaborare între Eparhiile Armene din Europa şi Ambasadele şi Consulatele Republicii Armenia, s-a discutat şi  despre probleme din comunitatea armeană din Bulgaria, îndeosebi aspecte ce ţin de păstrarea identităţii naţionale.

În cadrul întrunirii s-a pus un accent special asupra problemelor cu care se confruntă biserica   în Eparhiile  și  comunităţile  armene din  Europa şi anume:

            a) colaborarea şi mai strânsă între Patriarhie şi Eparhiile Armene din Europa,  realizarea  a  unor proiecte  comune.

            b) participarea şi mai activă al tinerilor  armeni în viaţa comunitară. Crearea  în toate eparhiile  de noi filiale ale Organizaţiei Mondiale al Tineretului Armean în cadrul Bisericii Armene.

            c) o  educaţie creştină şi o muncă asiduă pentru  atragerea  tineretului,  în special, educarea lui în spirit creştin; de a conştientiza valorile morale înalte faţă de familie, biserică;  pentru a perpetua  tradiţiile  naţionale şi cunoaşterea a tainelor  creştine.

            d) crearea unor tabere de vară pentru  clerici şi  laici, unde se vor ţine seminarii – dezbateri  pe teme  religios-morale  pentru educarea tinerilor  în spirit creştin,  pentru a crea posibilitatea  de a se ruga împreună.

            e) crearea de noi  parohii  în localităţi, oraşe, unde există  un număr mare de etnici armeni pentru revigorarea vieţii comunitare, conform statutelor  existente și a legislației statelor respective.

f) prin programe sociale speciale atribuirea unor ajutoare materiale păturii sociale   nevoiase din Arţah şi din Armenia, ajutorarea refacerii economiei Armeniei şi al  Arţahului.

            g) o şi mai bună şi activă participare ale eparhiilor armene din Europa în problemele naţionale, în special pentru  dezvoltarea economiei  Armeniei şi a Arţahului, la păstrarea identităţii naţionale în comunităţile armene din Europa. O continuă  activitate pentru recunoaşterea şi condamnarea Genocidului, pentru reglementarea problemei Arţakhului, recunoaşterea  ei internaţională, etc.

          Au fost  stabilite şi adoptate  următoarele  proiecte:

        a) o dată pe an vor fi tipărite îndrumătoare educative pentru toate eparhiile armene din Europa, care vor fi traduse în diferite limbi din Europa şi prima temă pentru  îndrumător va  fi  învăţarea  “Crezului.”

        b) o dată pe an se vor face întruniri ale diaconilor, ipodiaconilor, lectorilor (citeţi) din toate Eparhiile Armene din Europa şi se vor face îndrumătoare speciale pentru a  arpofunda   şi mai bine teoria  creştină.

      c) o dată pe an se vor organiza cursuri de reciclare pentru preoţii care slujesc în Eparhiile Armene din Europa, în special pentru o mai  bună cunoaştere  a  diverselor    probleme  administrative  existente în comunităţile din diaspora.

       d) se vor organiza o dată pe an întruniri ale tinerilor din comunităţile armene din Europa pentru a-i atrage şi mai mult în diferite activităţi ale bisericii şi a vieţi comunitare.

        De asemenea s-a stabilit că următoarele întruniri ale Întâistătătorilor Eparhiilor   Armene  din Europa vor fi convocate şi coordonate de Arhiepiscopia Armeană din România, ca biroul central unde P.S. Episcop Datev Hagopian este președinte, şi PC Preot Oshakan Khachatryan este responsabil de toate activitățile legate de această organizație.

Biroul de presă al Eparhiei Armene din România