Arhiepiscopia Armeana

Pilonul înflorat – distincția pentru trei decenii de preoție pentru Prea Cucernicul Părinte Torkom Mandalian

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Duminică, 19 decembrie, comunitatea armenilor din Suceava s-a reunit la biserica Sfânta Cruce, aniversată în acest an la împlinirea frumoasei vârste de…cinci veacuri, pentru a asista la slujba duminicală.

La slujbă au participat, alături de Părintele Torkom Mandalian, Înalt-Preasfinția Sa Datev Hagopian, Întâistătător al Eparhiei Armene din România, și noul paroh al bisericii armene din Botoșani și Iași, Pr. Yeznik Torgomyan, care va fi și co-slujitor la Mănăstirile Hagigadar și Zamca.

Cu această ocazie, Părintelui Torkom Mandalian i s-a dăruit ”pilonul înflorat”, o distincție oferită de Catolicosul Tuturor Armenilor și Patriarh Suprem, Karekin al II-lea, ca răsplată pentru cele trei decenii puse cu devotament în slujba bisericii apostolice armene de către Părintele Torkom Mandalian, care provine dintr-o veritabilă dinastie de preoți foarte cunoscuți și respectați în Suceava.

Într-o atmosferă festivă, predica Preasfințitului Părinte Datev s-a axat pe cuvintele ”speranță” și ”uși deschise”. Chiar dacă numărul armenilor din Suceava nu e mare, biserica îi reunește, în clipe frumoase și triste. Biserica este locul în care omul află speranța și puterea, indiferent de momentele grele care îl pot copleși. Ușile deschise ale bisericii sunt un semn că speranța nu locuiește în cutia Pandorei, ci în Casa Domnului. Preasfinția Sa Datev Hagopian a citit decretul scris în limba armeană, iar Părintele Yeznig Torgomyan – traducerea acestui decret în limba română.

Părintele Mandalian a mulțumit asistenței pentru sprijinul acordat în acești treizeci de ani de preoție și și-a declarat dorința de a menține deschise ușile bisericii, atâta vreme cât Dumnezeu îi permite.

Tot duminică, 19 decembrie, seara, Preasfinția Sa Datev Hagopian, și preoții Torkom Mandalian și Yeznik Torgomyan au avut parte de o surpriză…muzicală.

Preotul Mihai Cobziuc, responsabil de relațiile publice în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a condus un mic cor, care a venit să colinde gazdele de la Mănăstirea Hagigadar.

Într-adevăr, e vremea colindelor în Bucovina! Oamenii se îmbracă de sărbătoare și merg să bucure prietenii, colegii, pe cei singuri din stabilimente sociale, socializează, se iartă și vestesc împreună nașterea lui Hristos. În Grădina Maicii Domnului, după cum e numită Bucovina, momentele de celebrare înseamnă comuniune între atâtea popoare pentru care e patrie! În noianul pregătirilor lumești, nu uităm o clipă de magia momentului coborârii pe Pământ a Domnului, de lumina care înseamnă Hristos în viețile noastre.

Vestitorii au fost primiți la casa pelerinilor de la Hagigadar, iar bucuria revederii a fost dublată de promisiunea unor viitoare proiecte comune. Căci în Bucovina, colindăm, petrecem și muncim împreună!

Fie ca Celebrarea Nașterii lui Isus să vă umple de bucurie inimile și casele!

Corina Derla

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene

Karekin al II lea, Rob al lui Iisus Hristos, prin Mila lui Dumnezeu și Voința națiunii  mai mare între Episcopi, Patriarh Suprem și Catolicos al Tuturor Armenilor, de la Scaunul Patriarhal al Bisericii Apostolice Armene din Sfântul Ecimiadzin

Gramată patriarhală  de binecuvântare și apreciere iubitului Nostru slujitor duhovnicesc și fiu al Bisericii noastre,

PC Preot Torkom Mandalian

Suceava, România

            Iubite părinte,

Aceste rânduri vin să aducă   Prea Cucerniciei tale  binecuvântarea Noastră patriarhală de aici, de la Sf Ecimiadzin, semn de apreciere a roadelor slujirii voastre.

Am aflat prin mijlocirea PS Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Eparhiei Armene din România, despre îndelungata voastră slujire duhovnicească pe ogorul ales al Bisericii noastre Apostolice, slujire încununată cu bucuria multor roade vrednice de laudă. Ne bucurăm să aflăm despre aceste reușite, să aflăm că de de 3 decenii trudiți în slujba Bisericii noastre și a credincioșilor armeni, punând întreaga putere și nețărmuita dragoste în strădania voastră pentru păstrarea și dăinurea spiritului armenesc  și a credinței strămoșești  în rândul enoriașilor Bisericii Sf Cruce din Suceava.

În semn de apreciere a rodnicei voastre slujiri de-a lungul a 30 de ani  venim în întâmpinarea dorinței Preasfințitului Părinte Episcop Datev, prin această Gramată de binecuvântare  oferindu- vă dreptul de a purta

Pilonul Înflorat,

distincție deosebită a preoților  truditori în slujba Bisericii Armene.

Vă dorim ca această onorantă distincție săvă fie imbold pentru o și mai vrednică slujire spre folosul credincioșilor armeni și mândria Bisericii Apostolice Armene.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu  ca să vă dăruiască  vouă, familiei voastre și credincioșilor pe care îi păstoriți multă sănătate, belșug de bucurii duhovnicești și viață îndelungat ani mulți cu   împliniri bineplăcute lui Dumnezeu.

,,Fă te pildă credincioșilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credința, cu curăția.,,(! Tim. 4,12)

Cu binecuvântări,

Karekin al II-lea

Catolicos al Tuturor Armenilor

Scris la Sf Ecimiadzin cu nr 2091

În anul Domnului 2021, 24 septembrie

Iar în anul armenilor 1460