Szekely Csaba

Piesă muzicală tradusă şi în limba armeană în repertoriul corului gherlean

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

         
În repertoriul  corului mixt
„Corala Magna” de pe lângă Casa Municipală de Cultură Gherla figurează o piesă
muzicală deosebit de iubită şi apreciată de melomanii din localitate, dar şi de
spectatorii din alte oraşe pe unde evoluează cu regularitate această formaţie
corală. Este vorba de piesa „Oraşul meu drag” compusă   de regretatul  profesor de muzică gherlean, Tiberiu Coste
(1918-1984). Fiul domniei sale, Viorel Tiberiu Coste,  care trăieşte la Bucureşti s-a gândit să
traducă acest frumos cântec  dedicat de
tatăl său oraşului Gherla în mai multe limbi. Deci, a luat iniţiativa să
editeze  o plachetă omagială, care,
deocamdată, a apărut în format mare (tip panou) doar în câteva exemplare
şi  care deja a fost  montată  în punctele aglomerate ale municipiului,
îndeosebi  în  şcoli şi în instituţii de cultură, dar   şi la
sediul  sucursalei Gherla a Uniunii
Armenilor din România, unde recent cu ocazia sărbătoarei  „Sfântul Grigore Luminătorul” a fost
lecturată de peste 400 de oaspeţi. Panoul  conţine  textul  piesei corale în limbile română, armeană,  engleză, maghiară, franceză,   şi  latină. Gherlenii  manifestă un mare interes faţă de această
plachetă, care readuce în memorie bogata activitate didactică şi muzicală a
compozitorului Tiberiu Coste. Printre proiectele domnului Viorel Tiberiu Coste
se află şi tipărirea mai multor exemplare ale plachetei „Omagiu”, ce doreşte să
devină  Imnul Gherlii.

              Acum câţiva ani în cadrul unei  festivităţi, 
o sală de clasă de la Liceul Teoretic „Ana Ipătescu” a primit numele
fostului cadru didactic a şcolii, Tiberiu Coste, domnia sa predând şi la Liceul
Teoretic „Petru Maior” din Gherla.

Szekely  Csaba