Redactor

Pendiuc promovează Dacia în Armenia

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Uzina Dacia-Renault şi Asociaţia Municipiilor din România şi-ar putea deschide cîte un sediu în al doilea mare oraş dinArmenia, Gyumri. Aceasta, la invitaţia primarului Vardan Ghukasian, adresată personal edilului municipiului Piteşti, Tudor Pendiuc, care în perioada 24 – 28.10.2011 a participat, în fruntea unei delegaţii, la vizita în statul vecin. În cadrul aceleiaşi deplasări, s-au pus bazele unei colaborări între judeţul Argeş şi judeţul Tavush din Gyumri, Armenia, care va permite realizarea de schimburi comerciale şi turistice mult mai intense. Primarul municipiului Piteşti, preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România, la invitatia ambasadorului Armenieila Bucureşti, a condus prima delegaţie oficială a primarilor români (din Roman – Neamţ, Gherla – Cluj, Dumbrăveni -Sibiu, şi Frumoasa – Harghita) care deţin lăcaşe de cult ale comunităţii armeneşti.

 

Întîlnirile dintre oficialii români şi cei armeni au făcut ca mu­ni­cipiul Piteşti să primească din par­tea oraşului Gyumri un teren şi spaţii aferente necesare des­chiderii unei reprezentanţe Da­cia-Renault înArmenia, se pre­cizează într-un comunicat remis presei. Acest lucru a fost posibil în cadrul convenţiei de semnare a unui acord de înfrăţire între pri­marii celor două oraşe, fiind sta­bi­lită totodată şi realizarea de schim­buri comerciale, turistice, în domeniul cultelor, în condiţii şi la date care vor fi convenite ul­te­rior de ambele părţi. Ca urmare a unei discuţii avute în prealabil şi cu preşedintele Consiliului Ju­deţean Argeş, Constantin Nico­lescu, în cadrul vizitei s-a iniţiat o colaborare de principiu şi între ju­­deţul Tavush şi judeţul Argeş, urmînd să se perfecţioneze for­malităţile de rigoare, se arată în acelaşi comunicat. Primarul a de­clarat însă că şi Asociaţia Mu­nicipiilor din România, al cărui preşedinte este în prezent, va intra în posesia unui spaţiu de lucru tot în Gyumri, al doilea o­raş ca mărime după capitalaEre­van. Oraşul se află în re­con­strucţie după cutremurul din 1988, de 7,3 grade pe scara Rich­ter, în urma căruia au murit 50.000 de oameni. În orga­ni­za­rea acestei deplasări un rol im­por­tant l-a avut comunitatea ar­meană dinPiteşti, ea numărînd în jur de 100 de persoane. ÎnArmenia, locuiesc mo­men­tan 3 milioane de cetăţeni, însă de trei ori mai mulţi et­nici se află în afara graniţelor a­cestei ţări. Programul a cuprins o serie de întîlniri cu vice-prim-mi­nistrul Guvernului Armeniei; mi­nistrul Administraţiei Terito­ri­ale din Guvernul Armeniei; pri­marul oraşului Dilijan; guver­na­torul judeţului Taush; primarul o­raşului Gyumri; Întîistătătorul Bi­se­ricii Armeano-Catolice.

În ca­pi­tala Erevan, delegaţia a fost pri­mită oficial de ambasadorul României în Armenia, doamna Crina Prunariu, soţia astro­na­­utului român Dumitru Prunariu.

 

Andreea Enescu

dupa Curierul.ro