Mihai Stepan Cazazian

Pe Argeș în jos – ipoteze despre etimologia denumirii așezării Argeș

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

ETYMOLOGICUM MAGNUM ROMÁNIÁÉ de B.P. HAŞDEU

(…) In veacul de la mijloc multe cete de armeni au colonizat Peninsula Balcanică, dintre cari unul — vestitul prin vitejie Ioane Tzimiskes — izbutise chiar, pe la finea secolului X, a se urca pe scaunul împărătesc al Bizanței. Bulgaria era plină de armeni, cărora în mare parte li se datorează acolo naşterea sectei eretice a bogomiților. De peste Dunăre ei străbătuseră atunci pînă-n Transilvania, unde în apropierea Ţărei Româneşti, ba nu departe tocmai de Argeş, documentele menţionează pe la 1355 pe un episcop armenesc de la Tălmaciu: „episcopus Armenorum de Tulmachy“ (Cuv. d. bătr., t. II, p. 251).

Dar este ceva şi mai lămurit. In Armenia, lângă lacul Van, există un oraş foarte vechi numit Argeş, rostindu-se cuvântul întocmai ca româneşte, unde pe la începutul secolului XIV, sub Papa Ioane XXII, era şi un episcop: „Zacharias Argis“.

Deci: a) întrucât românii n-au avut niciodată colonii în Armenia, pe când armenii le-au avut în România;

b) întrucât Argeşul cel armenesc e fără alăturare mai vechi decât al nostru Argeş;

c) întrucât fiinţarea coloniilor armeneşti tocmai lângă Argeş se constată în secolul XIII prin „episcopus Armenorum“ de la Tălmaciu;

d) întrucât toate acestea, la un loc cu identitatea perfectă a celor două numi, nu pot fi un simplu joc al întâmplării, rezultă că târgul Argeş din Carpaţi cel de lângă Argeş fusese colonizat în veacul de mijloc de cătră pribegi armeni din târgul Argeș, cel de lângă lacul Argeș.

Vlad Bănățeanu – Sufixe urartice în armeana clasică

…Tot prin toponime armeneşti sau prin nume de persoane, vom propune explicarea a două toponimice din nordul Munteniei : este vorba de localităţile Aref sau Arif de lângă Argeş şi Sălătrucul din aceeaşi regiune, ca şi din fostul judeţ Mehedinţi. Numele de persoană Aref este cunoscut la armeni; el este format probabil din cuvîntul arev „soare, lumină” şi-l găsim menţionat la Hasdeu, apoi într-un document din 1595, în care e vorba de Areph Armenus, în Armenia ciliciană există o mănăstire celebră numită Areg, termen-variantă a lui Arev. Toponimicul Arefu se găseşte în mai multe forme cu fonetism diferit, fiindcă alături de Arefu mai există Hăref, Hărevu, Hareş şi Areş, pentru a denumi satul iar ca nume de munte Harehu. Areş şi Hareş au format Areşani, Hareşani.

mulțumim lui Paul Agopian pentru materialul trimis

***

În prezent orașul Erciș (Turcia), istoric Արճեշ, Arjesh este un oraș și un cartier situat în provincia Van, Turcia, lângă lacul Van. Acest mic district a servit drept capitală a mai multor state. A fost centrul principal al provinciei Turuberan, ca parte a vechiului Regat al Armeniei. De la mijlocul anilor 1020 înainte, Arjesh a fost guvernat de bizantini. În 1054, a fost capturat și jefuit de turcii selgiucizi după un asediu de opt zile. A fost fortificată la începutul secolului al XIV-lea de către vizirul ilkhanid Ali Shah. Arjesh a devenit parte a statului Qara Qoyunlu și mai târziu a devenit parte a Imperiului Otoman.

după wikipedia

One Response to Pe Argeș în jos – ipoteze despre etimologia denumirii așezării Argeș

  1. Gabriel Antonie Lazarovici March 23, 2023 at 4:48 pm

    Foarte frumos spus “In veacul de la mijloc multe cete de armeni au colonizat Peninsula Balcanic?”. Influen?a armean? în Arge? pare posibil? întrucât pe la veacul de mijloc armenii ajunseser? în jude?ul vecin Vâlcea.