Arhiepiscopia Armeana

Pe 21 august a fost ziua de naștere a S.S. Karekin al II-lea, Patriarh Suprem și Catolicos al Tuturor Armenilor

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

În numele clericilor, al membrilor consiliilor  eparhial și parohial și al  credincioșilor din Eparhia Armeană din România felicităm pe Sanctitatea Sa și adresăm cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani cele mai alese gânduri.

          Suntem deosebit de bucuroși și totodată mândri că în decursul celor 21 de ani de păstorire suntem martori și concomitent participanți la făurirea unei strălucite pagini din istoria Bisericii Armene prin evaluarea trecutului, prin mărețe realizări în prezent și cu o viziune luminoasă despre viitor.

          În acești 21 de ani de păstorire Biserica Armeană a renăscut și trăiște o perioadă de reînnoire, o periodă de prosperitate și reformare datorită efortului depus de Sanctitatea Sa. Acești 21 de ani au fost nunumai cu rezultate vizibile: construirea bisericilor, acest fapt fiind mereu menționat și chiar manipulat, dar și ani cu rezultate invizibile: implementarea în mintea și în sufletul omului  de temple spirituale, prin cuvânt, comportament, iubire, credință, precum spune apostolul Pavel.

          În toate timpurile în viața Bisericii Armene și în viața poporului armean au existat numeroase probleme, provocări care prin înțelepciunea patriarhilor, episcopilor, preoților, împreună cu liderii patrioți care au întreprins acționi responsabile  la vremea lor, au dus la rezolvări  geniale, și ca Națiune și Biserică am continuat să existăm și să prosperăm cu demnitate. Așa este și astăzi.

       Sanctitatea Voastră,

       Ca Patriarh al Tuturor Armenilor,  prin înțelepciune, putere de muncă, smerenie ne demonstrați tuturor cum să biruim provocările și conduceți Biserica Armeană  către  noi culmi. Având pe Sanctitea Sa un păstor  viteaz și un conducător înțelept, Biserica Armeană și clericii armeni și astăzi continuă misiunea  lor care a fost și este propăvăduirea cuvâtul Domnului, de a răspândi lumină, păstrarea și răspândirea  valorilor creștine,  naționale și morale.

Astăzi datoria noastră sfântă este să avem grijă de Biserica Mamă, de Patriarhul nostru, de toate sacralitățile noastre, să nu dăm voie să fie profanate  mărturiile de secole a credinței noastre.

Încă o dată Vă felicităm. Fie ca Bunul Dumnezeu să aibă grijă de Sfântul Scaun de la Ecimiadzin, să Vă dăruiească  mulți  ani cu sănătate, putere de muncă pentru a conduce pe fiii noștri credincioși, și fie  sprijinul Celui de Sus pentru a putea înfăptui toate proiectele spre blaga poporului și  spre slava sfintei noastre Biserici Apostolice Ortodoxe Armene.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene din România