Mihai Stepan Cazazian

Patru lansări de carte într-o singură zi

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Duminică 19 iunie a avut loc la Biblioteca Dudian din Bucureşti  lansarea a patru volume avînd ca autor şi traducător pe ziarista Madeleine Karacaşian. Este vorba de Volumul IV din ciclul „Cu și despre armeni“ şi trei traduceri : monografia „Istoria armenilor din Țara Sfântă“ de Kevork Hintlian, romanul „Țărmurile destinului“ de Agop J. Hacikyan,  şi romanul „Banca Otomană“ de Alexandr Topcian. Cuvîntul de deschidere l-a rostit Mihai Stepan Cazazian care a subliniat neobosită activitate a doamnei Karacaşian pusă în slujba literaturii armene prin traducerile pe care, constant, le realizează. Aceste ultime apariţii, apărute la Editura Ararat, iar volumul despre armenii din Ţara Sfîntă la Editura Zamca, a Arhiepiscopiei Armene, nu fac decît să confirme cele afirmate mai sus. De remarcat, a spus vorbitorul, este că traducerea în limba română a cărţii Banca Otomană de  Alexandr Topcian vine la scurt timp după apariţia volumului în limba armeană. Traducerea în limba franceză a cunoscutului scriitor armean a apărut după ediţia românească. Acest lucru se datorează doamnei Karacaşian care a luat legatura cu autorul şi a avut acceptul acestuia pentru traducere. Cît despre volumul de autor, ajuns la nr. IV din seria Cu şi despre armeni care cuprinde articole, interviuri, recenzii ale autoarei publicate în diferite ziare dar şi emisiuni radiofonice nu putem să spunem decît că toate acestea completează dosarul atît de bogat al ziaristei Madeleine Karacaşian pus în slujba promovării culturii şi civilizaţiei armene.

În cuvîntul său IPS Arhim. Datev Hagopian a spus că fiecare comunitate pentru a-şi păstra existenţa trebuie să treacă patru poduri. Primul pod ar fi între biserica noastră de aici şi cea de la Ecimiadzin care ne leagă de Sfîntul Scaun. Al doilea pod este Ambasada care ne leagă de Republica Armenia. Al treilea pod este Uniunea Armenilor care face legătura între noi şi armenii din Armenia. Iar al patrulea pod sînt oamenii de cultură armeni care fac legătură dintre noi şi oamenii de cultură din Armenia. Deşi nu am citit aceste cărţi am putut observa că personalităţile evocate în aceste file fac legătura dintre noi şi Armenia şi publicînd aici în România sîntem în legătură cu realitatea culturală din patria mamă. Acestea se datorează şi doamnei Madeleine Karacaşian. Comunitatea armeană din România nu se poate izola, ea aparţine întregii armenităţi. Trebuie să existe o legătură între noi şi Diaspora. Stînd aici în România doamna Karacaşian este legătura dintre noi, cei din Diaspora şi Armenia. O felicit pe doamna Karacaşian pentru că şi-a dăruit toată viaţa culturii armene.

Excelenţa Sa domnul Hamlet Gasparian, ambasadorul Republicii Armenia la Bucureşti a spus că mulţumeşte doamnei Karacaşian pentru tot ce a făcut. “Cultura armeană din România este puternică. În special cea scrisă. În perioada interbelică au fost oameni de mare valoare, cum ar fi familia Acterian iar de la ei pînă în zilele noastre au fost multe nume astăzi vorbind de Varujan Vosganian sau Bedros Horasangian. Pe lîngă ei şi alţii avem pe doamna Karacaşian una dintre cele mai active personalităţi ale culturii armene. Care lucrează pe două planuri. Cel românesc şi cel armenesc. Toate realizările domniei sale nu au făcut altceva decît să prezinte Armenia în faţa publicului român. Această muncă a domniei sale mă duce cu gîndul la proiectul de a crea împreună cu Înalt Prea Sfinţia Sa, Uniunea Armenilor şi doamna Karacaşian un grup de lucru care să preia toată moştenirea culturală a acestei comunităţi pentru a fi tradusă în limba armeană. “

În final doamna Madeleine Karacaşian a mulţumit IPS Arhim. Datev Hagopian, editurii Ararat, personal domnului Sirun Terzian şi colaboratorilor editurii, care au ajutat-o la realizarea volumelor pe care le-a publicat dar a menţionat că este surprinsă că la această lansare nu este prezentă şi conducerea UAR. “ Mulţumesc în primul rînd că tot ceea ce am realizat se datorează sprijinului fără limită al surorii mele care a stat şi stă alături de mine permanent, amintirii părinţilor mei şi tuturor acelor armeni care au fost alături de mine în redacţiile în care am lucrat sau am colaborat şi nu în ultimul rînd amintirii regretatului academician Virgil Cândea care a avut cuvinte de apreciere la adresa mea şi din scrisul căruia am citat cîteva cuvinte pe coperta patru a volumului Cu şi despre Armeni”. a spus doamna Karacaşian. În dimineaţa zilei de duminică, înainte de lansare, doamna Karacaşian a fost invitată în direct pe postul Radio România Cultural să vorbească despre cărţile ei. Ca activitate de viitor doamna Karacaşian a menţionat că lucrează, la iniţiativa IPS Arhim Datev Hagopian, la traducerea volumului lui H.Dj. Siruni, Bisericile armeneşti din România publicat în 1966 la Ecimiadzin, la un volum despre Genocid, publicat la Erevan de către prof. Nicolai Hovanissian şi la o monografie despre regizorul canadian Atom Egoyan.