Mihai Stepan Cazazian

Pastorala Sanctității Sale Karekin al II-lea, Catolicosul și Patriarhul Suprem al Tuturor Armenilor

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

His-Holiness-Karekin-II-Supreme-Patriarch-Catholicos-Armenians

 

 

 Prea Sfinției Sale

 PS Episcop Datev Hagopian

 Întâistătător al Arhiepiscopiei Armene din România 

 București

 

Prea Sfinția Voastră,

Cu prilejul binecuvântatului Praznic al Nașterii și Botezului Domnului Iisus Hristos trimitem de la Sf. Scaun al Bisericii noastre apostolice binecuvântarea Nostră și calde felicitări Prea Sfinției Voastre, preoților Eparhiei, consiliilor parohiale și consilierilor eparhiali precum și tuturor credincioșilor pe care îi păstoriți.

Inimile noastre ale tuturor simt bucuria sfințitoare a acestui măreț praznic și cu duhovnicească trăire înălțăm spre cer laudă și cântări de slavă, alăturându-ne glasurile celor ale cetelor îngerești și zicând: ,,Cerurile se bucură și lumea întreagă se veselește, căci Dumnezeu  Cel Veșnic  ni s-a arătat întrup și a pășit printre noi pentru a ne da viața”. (Liturghier)

Pășim în Noul An 2016 cu nezdruncinată credința și bogăție de har înalțând rugi către Cel Prea Înalt pentru că binecuvântarea Domnului Întrupat să apere și să ocrotească întreagă lume,  ținând-o în armonie și bunaînțelegere, iar pacea să stăpânească peste întreg pământul, alungând întunericul cel aducător de moarte nu doar din zona frământată a Orientului Mijlociu dar din toate colțurile lumii. În sufletele oamenilor să împărătească iubirea și bunătatea, umbra fricii să dispară, iar bucuria păcii să cuprindă toate neamurile și țările, revarsându-se și asupra patriei noastre.

Dăm slavă Bunului Dumnezeu pentru marile împliniri duhovnicești trate în anul care a trecut, an marcat de bucuria datoriei împlinite prin comemorarea victimelor Genocidului din 1915 de la făptuirea căruia s-a scurs un veac. La împlinirea unui secol de la această tragedie simțim că prin canonizarea celor care s-au jertfit că martiri pentru țara și credință i-am așezat în locul luminos al veșniciei binemeritate, rânduindu-i ca sfinți și mijlocitori ai rugilor noastre pentru viitor. În anul trecut am săvârșit cu solemnă bucurie și slujba Sfințirii Mirului, fiind încredințați că unindu-ne în rugăciune împreună cu fiii Noștri din toate colțurile lumii vom mai face un pas spre biruința iubirii, spre unitate și o viață mai bună.

Avem convingerea neabătută că poporul armean, chiar risipit fiind în cele patru zări ale lumii, va simți bogăția de har adusă de acest minunat Praznic. Întărit cu această bogăție de îndumnezeire poporul nostru, aplecat spre închinăciune în față sfinților martiri ai Genocidului din 1915, va regăsi puterea de a continuă să lupte pentru biruința binelui și a adevărului, pentru unitatea cea trainică și aducătoare de dreptate spre folosul și mândria Sfintei noastre biserici, a Armeniei, patria mamă și a Artakh-ului strămoșesc.

În ceasul acestei minunate sărbători înnoitoare de suflete Ne rugăm ca Domnul să va fie alături tuturor, Păstor și păstoriți, preoți și credincioși. Dumnezeu să vă ajute în toate fiindu-vă sprijin și ocrotitor și ținându-vă în sănăntate, zile pașnice și împliniri.

 

Hristos s-a născut  și ni s-a descoperit în trup!

Cu binecuvântări și dragoste în Hristos,

 

 Sactitatea Sa Karekin al II-lea

 Catolicos și Patriarh Suprem și al Tuturor Armenilor

 Sf. Ecimiadzin

 Nr 1750