Mihai Stepan Cazazian

Pastorala Sanctității Sale Karekin al II-lea, Catolicosul și Patriarhul Suprem al Tuturor Armenilor cu ocazia Slăvitei sărbători a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Karekin-II

Sfântul Scaun de la Ecimiadzin, 31 martie 2013

 

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin!

 

„Dumnezeu ne-a dat viaţă veşnică

şi această viaţă este în Fiul Său”

1 Ioan 5:11

Dragi și pioși credincioși,

 

Odată cu sosirea căldurii de primăvară și trezirea naturii la o nouă viață, speranța și bucuria Sărbătorii Învierii zboară în sufletele noastre astăzi vestind îngerește: „Hristos a Înviat!”, reînnoindu-ne și reîntărindu-ne în credința că „Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și aceasta este în Fiul Său”.

Aceste cuvinte apostolice mărturisesc evenimentul care a schimbat istoria omenirii: ridicarea din morți a Hristosului ridicat pe cruce și înmormântat. Din acea clipă, moartea nu mai are putere asupra omului, păcatul este iertat iar domnia morții este distrusă. Lumina mântuirii și viața eternă de după mormânt strălucește astăzi în sufletele noastre reînnoindu-ne în speranță și credință.

Credința în Învierea lui Hristos întotdeauna dăruiește puterea de a te ridica mereu și de a trăi viața care este în Fiul lui Dumnezeu. Temelia acestei vieți este iubirea, iubirea gata de sacrificu. Iubirea cu care Fiul lui Dumnezeu a venit în lume, și-a îndeplinit misiunea mântuitoare și cu care i-a învățat pe discipolii Săi, spunând: „Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul.” (Ioan 13:34). Hristos a pus iubirea la temelia vieții omului pentru ca omul să fie perfect și pentru a nu duce lipsă de ceva. Iubire creează, clădește, făurește și nu distruge; luminează, inspiră speranță, dă bucurie, fericire și nu surpă prin îndoială și deznădejde; nu aduce durere și suferință. Iubirea este izvorul dumnezeirii și bucuriei, stânca păcii și a dreptății, îmbărbătarea de a ne susține și de a ne ajuta unul pe altul de dragul vieții îndumnezeite.

Astăzi, alături de bucuria sărbătorii Învierii lui Hristos care se află în inimile noastre, se află și regretul că mesajul de iubire al Domnului către omenire nu se regăsește mereu și pretutindeni în viața omului. Semințele iubirii poruncite de Hristos care au fost sădite prin cuvânt și predici timp de două milenii au căzut adesea pe stâncile goale ale sufletelor care s-au depărtat de Dumnezeu sau care n-au dat rod datorită neglijenței omului; sau datorită faptului că ce a fost însămânțat de către Domnul a fost smuls de către răul care a împrăștiat discordia și care l-a deviat pe om de la drumul cel bun. Dificilele dezvoltări politice și economice din prezent, apariția stării de spirit egocentriste și lipsa aprecierii valorilor spirituale și morale, aduc cu ele noi conflicte și neînțelegeri, probleme și preocupări în viața socială și în relațiile interumane. Calea de a te ridica deasupra  acestor realități ce distrug pacea și viața armonioasă este luminată astăzi de bunavestire a Învierii lui Hristos, care aduce cu sine mesajul vieții ce este în Fiul lui Dumnezeu. Această viață este reală și la îndemâna fiecăruia dintre noi. Viața în Hristos este atunci când gândurile omului și truda sa sunt născute și conduse de credința în Dumnezeu și de iubirea unuia față de celălalt. Când grija și suportul reciproc este prezent în societate, aceea este viața în Hristos. Când treizeci de arginți nu ușurează calea trădării și falsității proprie acelora care vând ca Iuda, aceea este viața în Hristos. Când în timp de bogăție și nevoie  gurile oamenilor răsună de rugăciune și mulțumire lui Dumnezeu; când familiile cresc fii pioși, aceea este viața în Hristos la care omenirea este chemată prin bunăvoința grației lui Dumnezeu.

Iubite credincios, astăzi, statul nostru și națiunea continuă să fie tulburată de provocări serioase: problema Arțahului, blocada ilegală a țării noastre, problemele socio-economice, emigrația și importul de false valori și obiceiuri. Îngrijorătoare sunt de asemenea stările de deznădejde și dezbinare, lipsa încrederii reciproce, lipsa voinței de a-l asculta pe celălalt și de implacabila dorință de a impune adevărul ce aparține unuia singur. Să alungăm din noi asemenea manifestări. Adevărul nostru este statul nostru independent, Armenia, visul secular de nestins al străbunilor noștri; Arțahul cel eliberat, eroismul actual al spiritului nostru și mândra noastră victorie. Adevărul nostru este poporul care întâmpină greutăți și nevoi; Forțele Armate Armene, care apără granițele noastre naturale în stare de război; comunitățile noastre răspândite în lume, care se luptă zilnic pentru identitatea lor națională și spirituală; comunitatea armenilor din Siria, care este în pericol și pe cale de dispariție și care își ridică glasul cerând ajutor și sprijin. Acestea sunt realitățile care ne stau în față, iubite credincios. Avem o singură cale prin care să ne întărim patria, prin care să construim o viață înfloritoare întru împlinirea viziunilor noastre și întru reconstruirea și renașterea națională: acea viață care este în Fiul lui Dumnezeu. Să ne reînnoim legământul cu Dumnezeu prin bunavestirea a Învierii Mântuitorului, să ne întărim cu credința și speranța vieții înviate pentru a depăși problemele și dificultățile prezente. Să alungăm team, indiferența, deznădejdea și îndoiala care pot slăbi poporul și unitatea noastră și, ajutându-ne unul pe celălalt, să realizăm toate programele și țelurile de făurire a nației. Să ne iubim cu iubirea mărturisită și vegheată de Hristos astfel încât succesele și realizările fiecăruia dintre noi să servească binelui general și progresului, să devină o victorie, glorie și onoare a țării noastre și a întregii națiuni pentru a rămâne ai lui Dumnezeu credincioși oameni, vrednici de harurile cerești.

Cu bunavestire a Învierii Domnului nostru, trimitem frățeasca dragoste în Hristos și urările noastre de bine întâistătătorilor Tronuri ale Bisericii noastre Sfinte și Apostolice: Sanctității Sale Aram I, Catolicosul Marii Case a Ciliciei; Preafericirii Sale Nourhan Manoughian, Patriarhul Armean al Ierusalimului; Preafericirii Sale Mesrob Mutafian, Patriarhul Armean al Constantinopolului și tuturor conducătorilor bisericilor noastre surori.

Chemând harul Domnului Înviat, salutăm pe Președintele Republicii Armenia, Serzh Sargsian, pe Președintele Republicii Arțah, Bako Sahaghian și toate oficialitățile Armeniei, dorindu-le multe realizări întru un viitor strălucit al neamului și țării noastre. Aceleași urări prilejuite de Învierea Domnului le îndreptăm și către corpul diplomatic prezent în Armenia dorindu-le toate bune și succes în munca lor.

Trimitem iubirea noastră pontificală și binecuvântarea clerului întreg, fiilor și fiicelor Bisericii noastre Sfinte care sunt împrăștiați în lume.

Ne rugăm ca harul Domnului cel Înviat să înflorească în sufletul omului astfel încât, pacea, iubirea unuia față de celălalt și dreptatea să ființeze și să înflorească în întreaga lume. Țină Domnul pământul nostru natal și poporul nostru în pace și să binecuvânteze toată truda dusă în numele dumnezeirii vieții noastre și a credinței noastre ca Nația Armeană să poată spune astăzi și pururi:

 

Hristos a Înviat din morți!

Binecuvântată este Învierea lui Hristos!