Mihai Stepan Cazazian

PASTORALA DE PAȘTE A SANCTITĂȚII SALE KAREKIN AL II-LEA CATOLICOSUL ȘI PATRIARHUL SUPREM AL TUTUROR ARMENILOR

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

Preasfinției Sale

Episcop Datev Hagopian

Arhiepiscopul Bisericii Armene din România

București România

 

Iubite Părinte Episcop,

 

Salutăm cu buna vestire îngerească „Hristos a înviat din morți!” pe Voi, pe membrii Consiliului Eparhial, pe respectabilii consilieri parohiali, cinul preoțesc și pe fiii noștri armeni și vă trimitem tuturor iubirea noastră părintească, binecuvântarea noastră și felicitările cu ocazia sărbătorii domnești a învierii Domnului nostru Iisus Hristos.

Orizonturile lumii sunt astăzi luminate de cântările de binecuvântare iar sufletele noastre s-au întărit cu bucuria nestinsă și cu tresărirea trăită de femeile mironosițe în fața mormântului gol al lui Hristos când au auzit vesteA îngerilor: „Nu îl căutați pe cel viu între cei morți, nu este aici, ci a înviat”(Luca 24:5-6)

Prin taina Învierii poporul nostru a învins secole de-a rândul greutățile și nevoile. Prin credința în Înviere și-a luminat viața spirituală și națională, a pregătit marile sale biruințe. Rugăciune de slăvire se află în sufletul Nostru că, și astăzi, neamul nostru iubitor de Hristos a rămas credincios trăirii unei vieți noi după porunca harică apostolească, că și-a însușit drumul cunoașterii de Dumnezeu și al credinței, că scrie în analele sale noi dovezi ale iubirii de neam și de patrie.

Iubite Părinte Episcop,

Cu ocazia acestei zi strălucitoare a Sfintei Învieri, de la Sfântul Scaun de la Ecimiadzin, ne ridicăm rugăciunile la Domnul Mântuitor ca să păstreze nezdruncinată Biserica noastră în sacra sa misiune. Ne rugăm să păstreze netulburată lumea noastră armeană din Armenia și Arțah și pe toți fiii noștri dreptcredincioși răspândiți în lume, pentru ca să fie mai înfloritoare viața noastră națională și luminos, viitorul nostru.

Din adâncul inimii ne rugăm Domnului nostru Înviat pentru ca să păstreze în binecuvântarea și grija Sa Eparhia Voastră și pentru a Vă dărui sănătate și bogăție de lumină, întru păstorirea temeinică a turmei Voastre înspre noi împliniri și rezultate în truda voastră pentru Biserică și națiune.

 

HRISTOS A ÎNVIAT DIN MORȚI

BINECUVÂNTATĂ ESTE ÎNVIEREA LUI HRISTOS

Cu salut de iubire și binecuvântare,

 

Karekin al II-lea

CATOLICOSUL TUTUROR ARMENILOR