Mihai Stepan Cazazian

Pastorala de Anul Nou PS Episcop Datev Hagopian Arhiepiscopul Bisericii Armene din România

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

New-Image-feature

 

     Iubiți fii credincioși,

 

Desăvârșirea omului nou, este problema cea mai acută a învățăturii creștine în modernitate. Procesul mântuirii dumnezeiești are un un scop unic și special, acela de a oferi omului aflat în păcat ocazia de a se afla pe sine, de a se cunoaște și de a se înnoi. Căci de aceea Dumnezeu S-a făcut om și a venit ca Mântuitor în lume.

Având acestea în minte și suflet putem înțelege taina „Anului Nou”, care conferă sentimente speciale și noi speranțe pentru fiecare om trăitor în lume, deoarece nimeni nu așteaptă Anul Nou doar pentru petrecerea tradițională a trecerii dintre ani, ci fiecare are noi speranțe și așteptări de la anul care începe.

Începutul fiecărui An Nou aduce în viața noastră porunca de a trăi în Hristos: „”Eu am venit ca (lumea) viață să aibă și mai multă să aibă” (Ioan 10:10). Iată, cuvintele acestea ale Domnului nostru Iisus Hristos au fost rostite pentru a ne întări credința că omul este chemat spre înnoire, spre valorile dumnezeiești, lucru care se va petrece când vom avea credința desăvârșită că Mântuitorul este unicul drum care ne duce spre o viață nouă și plină de adevăr divin. „În tine cred, Doamne”, spune psalmul, arătându-ne că doar credința în Hristos este cheia împlinirii spirituale a fiecăruia dintre noi.

Poporul armean, trecând prin valurile istoriei, purtând în suflet neschimbată speranța în Hristos, a încercat să-și clădească viața vărsându-și sângele întru întărirea credinței în Domnul Iisus. Aceasta este cea mai mare bogăție și moștenire pe care o avem de la străbuni. Tămâie și rugăciune pentru cei drepți! e cunoaște și de a

Cu Binecuvântarea lui Dumnezeu, Eparhia Armeană din România trăiește o perioadă de renaștere și trezire împlinită prin predică și cultură, educație creștină, proiecte realizate de tineri, pelerinaj și comemorări care, împreună, slujesc înălțării spiritului național armean și întăririi credinței noastre creștine.

Anul trecut am reușit să realizăm cea de-a treia tabără a tineretului armean în timpul căreia tinerii s-au împărtășit din valorile creștine și învățăturile Evangheliei. Atunci, prin întâlnirile și dialogul cu membrii clerului armean din eparhie, tinerii și-au îmbogățit cunoștințele spirituale. De asemenea, tot cu participarea activă a tinerilor, s-a organizat pentru prima oară „Festivalul Strada Armenească” unde bucureștenii au avut ocazia să cunoască o parte a culturii și spiritualității armene: muzică și dans, artă, carte și bucătărie tradițională armenească.

Cu ocazia zilei naționale a Republicii Armenia, în colaborare cu ministerele culturii din România și Armenia și participarea  Uniunii Armenilor din România și a Ambasadei Republicii Armenia la București, am organizat conferința internațională „Moștenirea culturală româno-armeană”, conferință la care au participat specialiști în domeniu din România, Armenia, Franța, Moldova, Ucraina și Ungaria.

La finele anului am organizat centrul de cateheză „Sfântul Grigore Luminătorul” al cărui scop este acela de a revitaliza viața spirituală din eparhia noastră. Printre proiectele acestui centru de cateheză se numără realizarea paginii de internet a Arhiepiscopiei, care va fi activă la începutul anului 2014 și care va cuprinde un vast câmp de informații, de la istoria generală a poporului armean, până la prezentarea a vieții din eparhie. De asemenea, centrul de cateheză „Sfântul Grigore Luminătorul” va organiza în București și în parohiile din țară cursuri de limbă armeană, istorie și cateheză. Nu în ultimul rând, preoții din eparhie, care sunt membri în comitetul de lucru, vor fi prezenți în audio-vizualul românesc pentru a face mai bine cunoscute cultura, arta, istoria, particularitățile confesiunii noastre și afinitățile pe care le avem cu poporul român.

Tot anul trecut am organizat hramurile bisericilor armene din Târgu Ocna, Focșani, Iași, Brăila și Tulcea unde am reorganizat parohia armeană în care slujește o dată pe lună preotul paroh de Constanța, PC Oșagan Khaciatryan.

O altă parohie care a fost reactivată din punct de vedere al asigurării slujirii săptămânale a Sfintelor Liturghii este Parohia Bisericii Armene din Pitești unde a fost desemnat ca preot delegat părintele Hetum Tarverdyan, sosit anul acesta de la Sfântul Ecimiadzin prin grija Sanctității Sale Karekin al II-lea, Catolicosul și Patriarhul Suprem al Tuturor Armenilor.

Bucurie în inimile noastre este dorința tânărului Vlad Damian de a absolvi cursurile Institutului Teologic de la Ecimiadzin, loc unde acesta va studia timp de șase ani și de unde va veni să slujească în eparhia noastră.

Nu trebuie uitată participarea activă a eparhiei noastre prin delegați la evenimentele internaționale cu caracter ecumenic și național.

O mare importanță au avut-o proiectele de reabilitare ale unor biserici, mănăstiri și corpuri administrative ale eparhiei noastre. S-au continuat lucrările la corpul administrativ al mănăstirii Hagigadar. Se planifică în continuare lucrări de construcție la bisericile armene din Botoșani, Suceava, Pitești. De asemenea, se dorește repararea în întregime a bisericii Sf. Maria din Târgu Ocna, proiect ce necesită mari cheltuieli.

Unul dintre proiectele mari pe care le avem în vedere este reabilitarea casei de cultură Dudian unde atât mobilierul cât și patrimoniul național necesită o grabnică intervenție.

O mare speranță ne punem în revitalizarea mănăstirilor Zamca și Hagigadar din Suceava unde, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom putea aduce din Armenia maici și călugări care vor asigura viața mănăstirească din aceste două sfinte și importante locuri de rugăciune și pelerinaj.

Iubiți frați și surori, anul 2014 a fost desemnat „Anul Mamelor” având ca exemplu de trăire chipul preacurat al Fecioarei Maria, Maica lui Dumnezeu.

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu și cu ajutorul vostru trebuie să facem ca acest an 2014 să fie unul plin de împliniri și viață trăită în Hristos. Toate dorințele și trăirile duhovnicești trebuie împlinite în împreună-lucrare. Trebuie să îi încurajăm pe tineri mai mult și să îi aducem mai aproape de biserică prin trudă, prin cuvântul lui Hristos, prin împărtășirea valorilor noastre strămoșești, prin trezirea sentimentului de apartenență la neam.

Îndemnul pentru acest an este ca acesta să fie un an al înnoirii sufletești, un an în care, plini de speranța în Hristos, să putem să dăm viață omului nou începând cu noi înșine, cercetând trecutul și curățând tot păcatul pentru ca, odată curați în Hristos, să putem avea victorii în El.

Noi, ca loiali cetățeni ai României, trebuie să ne aducem contribuția la prosperitatea acestei țări dar, fiind și fii ai neamului armenesc, trebuie să depunem toate eforturile pentru ca România să recunoască Genocidul Armean și să aibă o dreaptă judecată în ceea ce privește conflictul din Karabah-ul de Munte. Ca fii armeni, atât cu sufletul cât și cu gândul, suntem alături de Armenia privind cu speranță spre Araratul biblic și către Sfântul Scaun de la Ecimiadzin.

 An nou fericit! Un an al înnoirii în Hristos!