Mihai Stepan Cazazian

Papa Francisc, primindu-l pe Karekin al II-lea: ”Să pășim spre ziua în care ne vom împărtăși la aceeași masă euharistică!”

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

533231c208e99412530f6a7067008110-480x270
RV 08 mai 2014. Papa Francisc l-a primit joi în audiență pe Karekin al II-lea, Catolicosul tuturor armenilor, împreună cu suita. După întrevedere, Pontiful Roman și Patriarhul Suprem al tuturor armenilor s-au rugat împreună în Capela ”Redemptoris Mater” din Palatul Apostolic.

În cuvântul său de salut, Papa a menționat exemplul atâtor martiri ai națiunii armene și a formulat speranța ca Duhul Sfânt să conducă cele două Biserici spre ziua în care se vor împărtăși la aceeași Masă Euharistică.

”Sanctitate, dragă Frate, dragi Frați în Cristos,
Mă bucur mult să vă adresez Sanctității Voastre și delegației distinse care vă însoțește, cel mai călduros Bun venit! În persoana Sanctității Voastre extind un gând de respect și afecțiune la membrii familiei Catolicosatului tuturor armenilor, răspândită în lume. Este un har special să ne putem întâlni în această casă, lângă Mormântul Apostolului Petru, și să împărtășim un moment de fraternitate și rugăciune.

Împreună cu voi îl binecuvântez pe Domnul pentru că legăturile Bisericii Apostolice Armene cu Biserica Romei s-au consolidat în ultimii ani, grație evenimentelor care rămân sculptate în amintirea noastră, precum călătoria sfântului meu predecesor Ioan Paul al II-lea în Armenia din 2001, și plăcuta prezența a Sanctității Voastre în Vatican cu numeroase ocazii de importanță specială, printre care vizita oficială la Papa Benedict al XVI-lea din 2008 și celebrarea începutului slujirii mele ca Episcop al Romei, anul trecut.

Dar aici aș dori să amintesc o altă celebrare, bogată în semnificație, la care ați luat parte Sanctitatea Voastră: Comemorarea 2014-05-08T122800Z_1553839024_GM1EA581KMK01_RTRMADP_3_POPE-480x270Mărturisitorilor Credinței din secolul XX, care a avut loc în contextul Marelui Jubileu din 2000. Într-adevăr, numărul discipolilor care și-au vărsat sângele pentru Cristos în evenimentele tragice din secolul trecut este cu siguranță mai mare decât cel al martirilor din primele veacuri, și în acest martirologiu fiii națiunii armene au un loc de onoare. Misterul Crucii, Sanctitate, atât de drag pentru memoria poporului vostru, reprezentat de splendidele cruci de piatră care împodobesc toate colțurile țării voastre, a fost trăit de nenumărați fii ai voștri ca participare nemijlocită la potirul Pătimirii. Mărturia lor, tragică și înaltă împreună, nu trebuie să fie uitată.

Sanctitate, dragi Frați, suferințele îndurate de creștini în ultimele decenii au adus o contribuție unică și inestimabilă și la cauza unității între discipolii lui Cristos. După cum în Biserica antică sângele martirilor a devenit sămânță de noi creștini, la fel în zilele noastre sângele multor creștini a devenit sămânță de unitate. Ecumenismul suferinței, ecumenismul martiriului, ecumenismul sângelui este un puternic îndemn de a păși pe drumul reconcilierii între Biserici, cu determinare și abandonare plină de încredere în lucrarea Duhului. Simțim îndatorirea de a străbate acest drum de fraternitate și pentru datoria de recunoștință pe care o avem față de suferința atâtor frați ai noștri, devenită mântuitoare pentru că a fost unită la pătimirea lui Cristos.

În această privință, doresc să mulțumesc Sanctității Voastre pentru sprijinul efectiv acordat dialogului ecumenic, în special la lucrările Comisiei Mixte pentru Dialogul Teologic dintre Biserica Catolică și Bisericile Ortodoxe Orientale, și pentru contribuția teologică calificată oferită în acest cadru de reprezentanții Catolicosatului tuturor armenilor.

2014-05-08T123101Z_427196712_GM1EA581K9Y01_RTRMADP_3_POPE-480x270

«Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului Nostru Isus Cristos, Tatăl îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri! El ne mângâie în orice necaz al nostru ca să putem și noi să-i mângâiem pe cei care se află în orice necaz cu mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu!» (2 Corinteni 3-4). Să alergăm cu încredere cursa care ne stă dinainte, sprijiniți de un număr atât de mare de mărturisitori (cf Evrei 12,1) și să implorăm de la Tatăl acea unitate pentru care Isus Cristos însuși s-a rugat la Ultima Cină (cfr Ioan 17,21).

Să ne rugăm unii pentru alții: Duhul Sfânt să ne ilumineze și să ne călăuzească spre ziua atât de dorită în care vom putea să împărtășim Masa Euharistică. Să-l lăudăm pe Domnul cu cuvintele Sfântului Grigore din Narek: «Primește cântul de binecuvântare al buzelor noastre și învrednicește-te să dăruiești acestei Biserici darurile și harurile Sionului și Betleemului, ca să fim vrednici să avem parte de mântuire». Să mijlocească pentru poporul armean Preasfânta Maică a lui Dumnezeu, acum și în vecie. Amin.”

(rv – A. Dancă)

http://ro.radiovaticana.va