Giuseppe Munarini

PADOVA / Comemorarea celui de-al 104-lea an de la Genocidul Armean

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

În  biserica San Gaetano, care se află în centrul orașului Padova, miercuri 24 Aprilie a avut loc  Sfânta Liturghie în rit armean celebrată de către Părintele Arhimandrit (Vartapet) Hamazasp Kechichian, responsabilul Mănăstirii Sfântului Lazăr, însoțit de Părintele Anton Grigorian responsabilul Seminarului armean-catolic din San Lazzaro.

Erau de față și câțiva seminariști care au dat răspunsurile la Sfânta Liturghie, cântând  minunat și Troparele Pascale, ținând cont de faptul că armenii, în marea lor majoritate, sărbătoresc Învierea după calendarul gregorian.

fotografii de la slujbă : Studio Records, Giancarlo si Chiara Cappellaro

Liturghia a fost celebrată în limba armeană-clasica, Părintele Hamazasp Kechichian a explicat Apostolul și Sf. Evanhghelie în limba italiană.  Cu toate că era vorba de o comemorare a martirilor cântecul Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și prin Învierea Lui ne-a dăruit viață, a amintit că soartă martirilor  este Raiul unde au fost primiți de către Mântuitorul.

Ca și în ritul bizantin s-a citit pericopa din Faptele Apostolilor, ( 3, 22-4-12), unde Sf Petru zice:

9. Fiindcă
noi suntem astăzi cercetaţi pentru facere de bine unui om bolnav, prin cine a
fost el vindecat,
10. Cunoscut
să vă fie vouă tuturor, şi la tot poporul Israel, că în numele lui Iisus
Hristos Nazarineanul, pe Care voi L-aţi răstignit, dar pe Care Dumnezeu L-a
înviat din morţi, întru Acela stă acesta sănătos înaintea voastră!
11. Acesta
este piatra cea neluată în seamă de către voi, zidarii, care a ajuns în capul
unghiului;
12. Şi întru
nimeni altul nu este mântuirea, căci nu este sub cer nici un alt nume, dat
între oameni, în care trebuie să ne mântuim noi. (4. 9-12)

  Evanhghelia După sfântul Luca (24, 36-40) ne
a prezentat  Isus care, după Îmvierea s-
a prezentat Ucenicilor, arătândule mânile și picioarele ca să vadă ca nu
era  o 
fantom.

36. Şi pe când
vorbeau ei acestea, El a stat în mijlocul lor şi le-a zis: Pace vouă.
37. Iar ei,
înspăimântându-se şi înfricoşându-se, credeau că văd duh.
38. Şi Iisus
le-a zis: De ce sunteţi tulburaţi şi pentru ce se ridică astfel de gânduri în
inima voastră?
39. Vedeţi
mâinile Mele şi picioarele Mele, că Eu Însumi sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi, că
duhul nu are carne şi oase, precum Mă vedeţi pe Mine că am.
40. Şi zicând
acestea, le-a arătat mâinile şi picioarele Sale.(24, 36-40)

Mântuitorul
era real ca și viața pe care a oferit-o martirilor și nouă.

Parintele Hamazasp a ținut o omelie foarte semnificativă, unde a amintit și martirii care mai recent și-au dat viața pentru credință. La această Slujbă religioasă au asistat credincioșii armeni și italo-armeni, dr. Vartan Giacomelli, dr. Gregorio Suren Zovighian etc. Din partea Municipiului a fost  prezentă doamna dr. Francesca Benciolini, în calitatea sa de Conilier al Municipiului Padova. Asociația Italia-Armenia era reprezentată de către câtiva membri în frunte cu președinte doamna Flavia  Randi.

Dupa
terminarea Sf. Liturghii  toți cei
prezenti s-au îndreptat sper Curtea Municipiului unde erau asteptați de către
domnul Primar Sergio Giordani și de către vicepreședintele Provincei din Padova
domnul Marcello Bano, de domnul Prefect Renato Franceschelli.

A fost depusă
o coroană la basorelieful comemorativ închinat martirilor armeni, asasinați de
către Junii Turci îmcepând cu anul 1915 basorelief  care se poate vedea în incinta palatului
Moroni, fiind vorba despre Palatul care găzduiește sediul Municipalității
Orașului Sf. Anton.  Un militar a  marcat liniștea prin sunetul unei trompete.

          Discursul domnului Primar Sergio Giordani  a fost bine documentat și structurat.

         “Un proiect care prevedea anihilarea fizică umană, dar și ștergerea de orice semn care ar putea aminti de cultura acestora, cât și religia pe care o aveau,  cât  și  obiceiurile acestora. Un genocid a fost actul final a unei persecuții, începute în deceniile precedente, care va duce la anihilarea, la un mai mult de un milion și jumătate de persoane. Ceea ce îl marchează pe acela care studiază istoria Genocidului armean este marele dezinteres și tăcerea care pentru deceni  o găsim asupra acestor teribile fapte. Astăzi la distanță de mai mult de un secol se cuvine nu doar să amintim de acele teribile fapte, dar mai mult decât atât ar trebui să  ne întrebăm cum au fost posibile, fără ca nimeni să nu miște un deget. De fiecare dată când se întâmplă tragedii de acest fel, care par a fi imposibile, ne întrebăm cum este posibil ca ființe umane să  comită asemenea atrocități împotriva bărbăților și femeilor care traiesc în același teritoriu cu ei și împart viața de zi cu zi”.

A luat apoi cuvântul domnul dr. Agop Moumdjian, reprezentant al Comunități Armenilor dar  și al Asociației Italia-Armenia, care a mulțumit Domnului Primar cât și autorităților civile, religioase, și militare la fel și celor prezenți. Acesta a spus :

“În ultimii ani putem afirma cu satisfacție că am asistat
la o succesiune de manifestări, apariții publicistice, filme care au făcut
cunoscută istoria milenară a Națiunii armene.Occidentul cu
toate că a primit binevoitor poporul armean de-a lungul timp, cu toate acestea
a preferat să ignore Genocidul împotriva poporului armean ca să nu deranjeze pe
cei care l-au dezlanțuit”.

Au mai vorbit
doamna Flavia Randi în calitatea sa de Președinte al Asociației Italia-Armenia
și  P. C. Pr. Hamazasp  care a mulțumit Primăriei Padova,
reprezentanților militari și civili, participanților, și Guvernului italian
care a recunoscut oficial  Genocidul,
dând o palmă   negaționismului dar și un mesaj de pace.

Ceremonia s-a
încheiat în localitatea Terra Negra unde există o grădină închinată celor care
au luptat împotriva Genocidelor și s-au implicat împotriva răului. Acolo a luat
cuvântul domnul profesor Giuliano Pisani.

Giuseppe
MUNARINI

Corespondent
„Ararat” Padova

fotografii: Fabio Scarso