Mihai Stepan Cazazian

Obligatia operatorului aerian de a despagubi pasageri în caz de ajungere cu întârziere la destinație

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

Mai intai, se impune a aminti dipsozitia clara potrivit careia „Transportatorul este răspunzător de prejudiciul rezultat dintr‑o întârziere în transportul aerian de pasageri, de bagaje sau de mărfuri. Cu toate acestea, transportatorul nu este răspunzător de prejudiciul cauzat de o întârziere dacă dovedește că el, prepușii și mandatarii săi au luat toate măsurile care puteau să se impună în mod rezonabil pentru a evita prejudiciul sau că le‑a fost imposibil să ia respectivele măsuri.” cuprinsa in art.19 dinConventia de la  Montreal la 28 mai 1999, a fost semnată de Comunitatea Europeană la 9 decembrie 1999 și a fost aprobată în numele acesteia prin Decizia 2001/539/CE a Consiliului din 5 aprilie 2001 (JO L 194, p. 38, Ediție specială, 07/vol. 8, p. 112, denumită în continuare „Convenția de la Montreal”).

Apoi, amintim cateva considerentele trecute in preambulul Regulamentului nr. 261/2004, intre care: (1)  Măsurile adoptate de Comunitate în domeniul transportului aerian ar trebui, între altele, să urmărească asigurarea unui înalt nivel de protecție a pasagerilor. De asemenea, ar trebui să se ia în considerare cerințele legate de protecția consumatorilor în general; (2)      Refuzul la îmbarcare și anularea sau întârzierea prelungită a zborurilor pot cauza pasagerilor dificultăți și neplăceri grave. Astfel, in final se stipuleaza  indatorirea Comunitatii  sa  îmbunătățească standardele de protecție stabilite în acest regulament atât pentru consolidarea drepturilor pasagerilor, cât și pentru garantarea desfășurării activităților transportatorilor aerieni în condiții armonizate, pe o piață liberalizată.

Astfel, reglementand situatia: «anularii» care înseamnă neefectuarea unui zbor programat anterior și pentru care s‑a făcut cel puțin o rezervare.”articolul 5 prevede ca pasagerilor în cauză trebuie: (a)      să li se ofere asistență de către operatorul de transport aerian în conformitate cu articolul 8;(b) să primească o compensație din partea operatorului de transport aerian, în conformitate cu articolul 7, cu excepția în care intervine oricare din următoarele:  (iii) în cazul în care sunt informați despre această anulare cu mai puțin de șapte zile înainte de ora de plecare prevăzută și li se oferă o redirecționare care să le permită să plece cel târziu cu o oră înainte de ora de plecare prevăzută și să ajungă la destinația finală în mai puțin de două ore după ora de sosire prevăzută.

Cu toate acestea, se mai prevede ca, operatorul de transport aerian nu este obligat să plătească compensații în conformitate cu articolul 7, în cazul în care poate face dovada că anularea este cauzată de împrejurări excepționale care nu au putut fi evitate în pofida adoptării tuturor măsurilor posibile.

Dupa acaesta, Articolul 6 din Regulamentul nr. 261/2004, intitulat „Întârzierea zborului” stipuleaza caÎn oricare din cazurile în care un operator de transport aerian anticipează o posibilă întârziere a unui zbor peste ora de plecare prevăzută, după cum urmează: (a)      timp de două ore, în cazul zborurilor de peste 1 500 de kilometri sau mai puțin; (b)      timp de trei ore sau mai mult, în cazul tuturor zborurilor intracomunitare de peste 1 500 de kilometri și al oricăror alte zboruri cuprinse între 1 500 și 3 500 de kilometri; (c)      timp de patru ore sau mai mult, în cazul tuturor zborurilor care nu se încadrează la litera (a) sau (b),

Relativ la „Dreptul la compensație” artcolul 7 din regulament, prevede ca: 1)      Când se face trimitere la prezentul articol, pasagerii primesc o compensație în valoare de: (a)      250 EUR pentru toate zborurile de 1 500 [de] kilometri sau mai puțin;  (b)      400 EUR pentru toate zborurile intracomunitare de peste 1 500 [de] kilometri și pentru toate zborurile cuprinse între 1 500 și 3 500 [de] kilometri; (c)      600 EUR pentru toate zborurile care nu intră sub incidența literei (a) sau (b).

Pentru stabilirea distanței se ia în considerare ultima destinație unde pasagerul urmează să sosească după ora prevăzută datorită refuzului la îmbarcare sau anulării zborului.

Insa, atunci când, în conformitate cu articolul 8, pasagerilor li se oferă redirecționarea spre destinația finală cu un zbor alternativ, a cărui oră de sosire nu depășește ora de sosire prevăzută a zborului rezervat inițial: (a)      cu două ore, pentru toate zborurile de 1 500 [de] kilometri sau mai puțin sau (b)      cu trei ore, pentru toate zborurile intracomunitare de peste 1 500 [de] kilometri și pentru toate celelalte zboruri cuprinse între 1 500 și 3 500 [de] kilometri sau (c)      cu patru ore, pentru toate zborurile care nu intră sub incidența literei (a) sau (b), operatorul de transport aerian poate reduce cu 50 % compensația prevăzută la alineatul (1).

Fata de neclaritatea normelor privitor la acordarea compnsatiilro in caz de intarziere, Curtea de Justie  a Uniunii Europene  prin Hotararea din 23.oct.2013, data in În cauzele conexate C‑581/10 și C‑629/10 a clarificat “dilemma” existentei  dreptului la compensație potrivit Regulamentului nr. 261/2004 în cazul întârzierii zborului și condițiile în care este datorată această compensație statuand in ca:

Articolele 5-7 din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 trebuie interpretate în sensul că pasagerii zborurilor întârziate beneficiază de dreptul la compensație potrivit acestui regulament în cazul în care suferă, ca urmare a unor astfel de zboruri, o pierdere de timp egală sau mai mare de trei ore, mai precis, atunci când ajung la destinația finală cu trei ore sau mai mult după ora de sosire prevăzută inițial de operatorul de transport aerian. Cu toate acestea, o astfel de întârziere nu conferă dreptul la compensație în favoarea pasagerilor dacă operatorul de transport aerian poate face dovada că întârzierea prelungită este cauzată de împrejurări excepționale care nu au putut fi evitate în pofida adoptării tuturor măsurilor posibile, cu alte cuvinte, împrejurări care scapă de sub controlul efectiv al operatorului de transport aerian.

 

Av.Artin Sarchizian.

Societatea Romana pentru Drepturile Omului.