Mihai Stepan Cazazian

OAMENI, FAPTE, REALIZĂRI la Constanța

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

 IMG_9178

          Duminică, 13 decembrie, a.c.  a avut loc la Biserica Apostolică Armeană, SFÂNTA MARIA din Constanța, o întâlnire între Consiliul Parohial condus de preotul paroh Oshakan Khachatryan și enoriași.

După oficierea Sfintei Liturghii, credincioșii – în număr mare – au participat la adunarea anuală, introdusă de însuși Sfinția Sa părintele, în tradiția bisericii noastre.

După deschiderea acțiunii printr-o rugăciune rostită de părinte, acesta a dat citire Raportului informativ asupra activității Parohiei Bisericii Armene din Constanța pe perioada 01.06.2014 – 30.11.2015.

Au fost trecute în revistă, în ordine cronologică, cele mai importante și semnificative realizări ale comunității armene constănțene, efectuate la inițiativa ori sub îndrumarea bisericii. Spicuim dintre acestea:

– organizarea unei colecte în scopul ajutorării sinistraților unor regiuni din România, grav afectate de inundații;

– începerea cursurilor de limbă armeană, coordonate de d-na Azaduhi Benlian;

– pregătirea MADAGHULUI (la Hramul Bisericii Armene din Constanța), ocazie cu care Liturghia dedicată acestui praznic a fost oficiată de Î.P.S.Episcopul Datev Hagopian; cu același prilej a fost dezvelită plăcuța – în patru limbi – (urmare a eforturilor dr. Liviu Merdinian,), care atestă că Biserica Armeană din Constanța face parte din patrimoniul cultural al României , ca monument istoric.

– la propunerea părintelui Oshakan și prin acceptul Î.P.S.Episcop Datev Hagopian, a fost săvârșită o slujbă specială, prin care Harutiun (Artur) Boranian a host hirotonisit ca dpir;

IMG_9175

– din inițiativa președintului U.A.R., Hacic Garabet, și prin implicarea activă a domnilor Edy Kerpician, Agop Kevorkian, Sarchis Kirkor, precum și cu acordul Consiliului Parohial, au fost efectuate ample lucrări de reamenajare  în curtea bisericii. Ulterior, în curtea bisericii a fost înălțată o frumoasă Troiță din lemn, donată de d-l Hacic Garabet și soția sa, Clemența. Tot din inițiativa d-lui H.Garabet se mochetează întreaga biserică, înfrumusețându-i remarcabil interiorul. Cu sprijinul U.A.R., filiala Constanța, și donațiile membrilor comunității, biserica s-a împodobit cu două draperii noi; crucile au fost sponsorizate de d-l Armen Nikoghosian. A fost confecționată o nouă cutie a milei, lucrată de d-l Agop Kevorkian. Corul a dobândit robe noi și elegante, prin mijloacele financiare ale bisericii;

IMG_9176

– cu prilejul comemorării a 100 de ani de la Genocidul Armean din 1915, precum și împlinirea a 140 de ani de la nașterea marelui compozitor Komitas, biserica a organizat un concert de muzică clasică și liturgică, recital susținut de d-na preoteasă Armine Khachiatryan (acompaniament la pian: Inga Dășanu). Au fost prezentate două comunicări ( „Genocidul armean și comunitatea internațională”, „Viața și activitatea lui Komitas”) scrise de părintele Oshakan și citite de doamnele Azaduhi Benlian și Arșaluis Gurău, care le-au și tradus;

– în lunile martie – aprilie 2015 au fost organizate câteva activități comune cu filiala Constanța a U.A.R., dedicate centenarului Genocidului Armean:

– conferință cu tema „Armenii între viață și moarte” în sala senatului Universității OVIDIUS, Constanța (4 aprilie);

– după slujba de Florii (5 aprilie), se improvizează un atelier de lucru manual pe tema Genocidului, în sala de la parterul bisericii;

– ziua internațională de lectură și poezie – dedicată Genocidului – , la Casa de Cultură din Constanța;

– în seara zilei de 23 aprilie, au bătut clopotele bisericii de 100 de ori în memoria celor un milion și jumătate de martiri armeni de la 1915, în aceeași zi când la Ecimiadzin au fost sanctificați toți acei martiri;

– pe 24 aprilie, dimineața, la ora 10 s-a oficiat Sfânta Liturghie, după care – pentru prima oară, după o sută de ani – nu s-a mai efectuat slujbă de pomenire și parastas, ci rugăciune de blagoslovenie. După slujbă, s-au împărțit garoafe roșii și broșuri despre Genocid pe principalele străzi ale orașului. Seara, cei tineri s-au deplasat la București pentru a participa la marșul închinat centenarului Genocidului;

– pe 26 aprilie curtea bisericii este împodobită toată cu garoafe roșii și învestmântată cu pânză roșie, simbolizând sângele nevinovat vărsat la 1915. De asemenea, este organizată o expoziție pe tema Genocidului, cu exponate pe pereții exteriori ai bisericii;IMG_9181

– la sărbătoarea de Înălțare a Domnului s-a organizat un mic spectacol (cu concursul corului ZĂVARTNOȚ al bisericii) și o tombolă cu povețe și îndemnuri de conduită în viață;

– din inițiativa părintelui Oshakan începe o colectă pentru a achita costurile transportului și amplasării unui monument (HACIKAR), construit în Armenia și oferit în dar Parohiei Bisericii Armene din Constanța, de către părintele Hetum și Arhiepiscopia Armeană din București. De transportul Hacikarului și formalitățile pentru alocarea unui amplasament și cadastrare s-au ocupat domnii Miki Boiagian, Măgărdici Elluchian, dr.Liviu Merdinian și frații Eduard și Arsen Diradurian;

– în aceeași lună Parohia primește în dar de la omul de afaceri Kevork Akchehirlian o mare cantitate de îmbrăcăminte și încălțăminte , pentru a fi distribuite nevoiașilor. O parte din aceasta a fost donată organizației FAIR PLAY, care se ocupă cu ajutorarea copiilor orfani;

– cu ocazia manifestărilor dedicate aniversări a 25 de ani de la reînființarea U.A.R., organizate la București, părintele Oshakan dăruiește – din partea parohiei – o icoană a Maicii Domnului.

            – cu ocazia centenarului târnosirii Catedralei Armene de la București, participă peste 50 de credincioși constănțeni, iar la concertul organizat cu acest prilej se prezintă și d-na preoteasă Armine Khachiatryan cu câteva piese muzicale;

– de asemenea, la seara comemorativă dedicată scriitorului și jurnalistului Simion Tavitian, doamna Armine Khachatryan interpretează câteva melodii pe care însuși S.Tavitian le cântase la vioară;

– cele aprox. 900 de cărți care au aparținut doamnei Dzaghig Petrescu, donate bisericii de către d-na Siranuș Mahachian, au fost inventariate și trecute pe liste de către d-na Alis Alexandrian și așezate în biblioteca donată de Kevork Akchehirlian.

Trebuie menționat faptul că părintele Oshakan Khachatryan oficiază lunar Sf.Liturghie la biserica Sf.Grigorie Luminătorul (Tulcea), pentru membrii comunității armene din Tulcea și Babadag.

Pe perioada anilor 2014 – 2015 s-a continuat mai asiduu colaborarea cu mass-media locală, armenii fiind invitați spre a face cunoscute activitatea bisericii și a comunității armene din Constanța. Astfel, cu diferite ocazii, au apărut la TV ori au vorbit la Radio părintele Oshakan, d-le Azaduhi Benlian, Anahid Tavitian, etc.

Continuă să activeze  pagina oficială a Parohiei pe Facebook, pornită din noiembrie 2013, cu titlul PAROHIA BISERICII ARMENE DIN CONSTANȚA.

S-au pus la dispoziția site-ului araratonline diferite materiale, precum: articole, predici, fotografii,  etc.

Consiliul Parohial a avut și o bogată activitate editorială: calendare bisericești, felicitări ilustrate, un scurt istoric, sub forma unei broșuri, în trei limbi (armeană, română, engleză) despre biserica și comunitatea armeană din Constanța. Autorii textelor sunt părintele Oshakan și d-na Anahid Tavitian. Predicile duminicale au fost traduse și distribuite în biserică. Aceste traduceri, precum și cele ale broșurii au fost efectuate de doamnele: Aida Elluchian (engleză), Arșaluis Gurău(română), Marylou Gargălian (română), Azaduhi Benlian (armeană, română). Doamna Areknaz Tatosian este autoarea fotografiilor. Broşura a fost tipărită de către editura  ARARAT.

Inițiativa și intermedierea directă a părintelui Oshakan au dus la evidențierea oficială a unui număr semnificativ de armeni pentru dăruirea și osteneala cu care au slujit biserica și comunitatea, spre dăinuirea credinței și păstrarea identității naționale. Astfel, domnii Michael Chircor și Măgărdici Eluchian au binemeritat să primească anul acesta  Hrisov de Binecuvântare și Apreciere de la Patriarhul Tuturor Armenilor, Sanctitatea Sa, Katolikosul Gareghin al II-lea, iar în luna octombrie, încă opt persoane, și anume: Hacic Garabet, Arșaluis Gurău, Sergiu Sarchizian, Azaduhi Benlian, Luiza Terzian, Liviu Merdinian, Eduard Diradurian, Agop Kevorkian primesc Hrisov de Binecuvântare și Apreciere de a Î.P.S. Datev Hagopian, episcop al Eparhiei Armene din România.

Trebuie adăugat, de asemenea, că părintele paroh vizitează periodic pe enoriașii vârstnici și bolnavii din această comunitate, dându-le binecuvântarea , făcându-i părtași la sărbătorile bisericești, rugându-se pentru viața și însănătoșirea lor, dăruindu-le Trupul și Sângele Domnului prin Sfânta Împărtășanie. Aceste vizite își vădesc importanța lor deosebită în păstrarea vie a vieții spirituale a  fiecărei parohii și sunt prioritare pentru păstorul spiritual. În atenția sa sunt și copiii, pe care – prin întâlnirile duminicale – încearcă să-i apropie mai mult de Dumnezeu, de credința strămoșească și istoria neamului, deoarece, după cum se știe, ei sunt viitorul comunității.

De altfel, prin predicile sale, dar și cu alte prilejuri,  părintele Oshakan face continuu apel la statornica păstrare a credinței, subliniind importanța prezenței Lui Iisus în viața fiecăruia; în acest sens, ne îndeamnă să construim mai întâi în interiorul nostru templul spiritual, apoi să construim fizic și vizibil biserica.

Din prezentarea – în linii mari – a activității pe perioada analizată, se poate conchide că Parohia bisericii Apostolice Armene din Constanța a avut multiple și importante realizări atât pe plan cultural și educațional, dar, îndeosebi, pe plan socio-uman. Relațiile dintre Consiliul Parohial și Comitetul U.A.R. au fost mai apropiate, chiar cordiale în această perioadă. Astfel, respectul reciproc, conlucrarea și transparența și-au vădit roadele în realizările obținute. Avem convingerea că și în continare vom colabora fructuos întru slava bisericii și în beneficiul fiilor noștri enoriași.

Președintele Consiliului Parohial,

Pr.paroh Oshakan Khachatryan

 

Mesajul Prea Sfinției Sale Episcop Datev Hagopian

către participanții la ședință informativă a Parohiei Bisericii Armene din ConstanțaIMG_3904

 

Aducem binecuvântarea și aprecierea noastră păstorului sufletesc al bisericii Sfânta Maria din Constanța – preot Oshakan Khachatryan -, membrilor Consiliului parohial, tuturor credincioșilor – frați și surori – din comunitate.

Salutăm și urăm succes lucrărilor adunării generale (Raport de activitate) a Consiliului parohial.

Ca întotdeauna, am auzit mărturii pozitive despre activitățile pe care le-ați întreprins, despre sârguința și contribuția depuse în scopul întăririi comunității armene locale, al înălțării și slavei Bisericii Armene.

Consiliul parohial din Constanța, sub conducerea Prea cuvioșiei sale părintelui paroh, nu-și cruță sârguința și elanul întru coeziunea, întărirea și progresul parohiei.

De asemenea, adunările și întâlnirile au o însemnătate deosebit de mare în cadrul vieții comunităților noastre, întrucât fac tot mai puternice legăturile dintre copiii noștri, iar dezbaterile deschise, transparente,  permit realizarea unor noi și noi programe.

Noi ne exprimăm dorința ca în scurt timp biserica armeană din Constanța să fie renovată cu ajutorul statului și Arhiepiscopiei armene pentru ca în cursul anului viitor să se instaleze în Constanța Hacikarul, închinat martirilor Genocidului.

O dată pe lună să aibă loc în biserică o lectură explicată din Cartea Sfântă pentru ca astfel să se realizeze educația patriotică a copiilor noștri, insuflându-li-se sentimente de dragoste și prețuire a valorilor înaintașilor.

Apelul nostru  este, de asemenea, ca întotdeauna să pășim alături de problemele diasporei și în paralel cu cele ale neamului armean, să aplecăm urechea cu atenție (să ascultăm) la toate veștile și, în măsura posibilităților, să putem fi susținători ai surorilor și fraților noștri.

Îndemnul (recomandarea) și dorința noastră sunt, de asemenea,  să se continue strânsa colaborare dintre Consiliul Parohial și Uniunea Armenilor, colaborare ale cărei roade – credem – sunt vizibile pentru toți. Avem convingerea că această cooperare și respectul reciproc generează și însuflețesc noi și noi proiecte și manifestări comune.

Încă o dată vă aducem binecuvântarea noastră, dragi participanți la adunare, dragi credincioși, cu urarea ca, prin activitatea spirituală, culturală, religioasă a comunității din Constanța să faceți cinste diocezei armene din România și Maicii noastre Biserici Apostolice Armene.