Arhiepiscopia Armeana

O posibilitate deosebită de a studia în instituțiile de învățământ superior din cadrul Sfântului Scaun de la Ecimiadzin pentru tinerii armeni din România

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Seminarul teologic Kevorkian

            Adresăm
iubirea și binecuvântarea noastră Părintească întregii comunități armene din
România și îndemnăm pe tinerii noștri armeni să-și continue studiile la
instituțiile de studii superioare care au tradiții vechi în Armenia și anume: Seminarul
Kevorkian (Facultatea
Teologie)
din cadrul Sfântului Scaun de la Ecimiadzin, el fiind cea
mai veche instituție de studii superioare de pe teritoriul Armeniei actuale.

Această instituţie a fost fondată de către Catolicosul Kevork al IV-lea în anul 1874 şi se consideră cea mai veche instituţie de studii superioare care funcţionează până-n prezent în Armenia. În această instituţie au predat specialişti şi pedagogi prestigioşi ca: Manuk Abehian, Hracia Aciarian, Leo, Stepan Lisiţian, Cristofor Kara-Murza, Hovhannes Hovhannisian, Hakob Manandian, Arhiepiscopul Mahachia Ormanian, Arhimandritul Karapet Ter Mkrtcian, Episcopul  Karekin Hovsepian, Arhimandritul Ervand Ter Minasian şi alţii.

Pe
lângă acest seminar, sub patronajul Sfântului Scaun de la Ecimiadzin mai
funcționează: Seminarul Vaskenian
din Sevan, Școala Pregătitoare
Tărbangian de pe lângă mănăstirea Harigiavank și o clasă pentru inițierea
preoților.

La seminarul Kevorkian se pot înscrie cetăţeni ai Republicii Armenia şi ai altor state,  reprezentanţi de sex masculin în vârstă de până la 25 de ani care au studii medii sau superioare, sunt enoriaşi ai Sfintei Biserici Apostolice Ortodoxe Armene. Cererile se primesc în lunile iulie şi august.

Cei înscrişi vor da examene la următoarele materii:

– Limba armeană

– Literatura armeană

– Istoria Armeniei

– Muzică,

– Limba străină (engleză)

La școala Pregătitoare Tărbangian se pot înscrie cetățeni armeni și de altă cetățenie de sex masculin care au împlinit vârsta de 17 ani și au absolvit școala generală sau sunt elevi din clasele: X-XI-XII și sunt botezați în rit armenesc. Scopul acestei școli constă în a pregăti elevi în diferite domenii pentru a putea continua studiile în instituțiile de studii superioare laice și teologice. În general în aceste școli se pregătesc acei elevi, care-și vor continua studiile în seminarii teologice. În afară de programa școlară elevii particopă la slujbe zilnice și la Sf. Liturghie de duminică. Se organizează ore suplimentare pentru studierea anumitor materii conform programei şcolare, şi studii de cunoaştere aprofundată prin excursii specifice care ajută la ridicarea nivelului de cunoştinţe.

La
clasa pentru inițierea preoților se pot înscrie cetățeni armeni și din Diaspora,  bărbați, cu studii superioare, cu vârsta
cuprinsă până la 45 de ani, căsătoriți sau celibatari și sunt botezați în rit
armenesc. Solicitanții trebuie să participe la un interviu despre anumite teme
și anume: cunoștințe depre Sf. Scriptură, Istoria Bisericii Armene, literatura
armeană, experiență bisericească, capacitate de exprimare. 

De specificat faptul, că prin adoptarea noilor programe, studenţilor veniţi din diferite ţări, le este oferită posibilitatea de a studia teologia şi armenologia. Pentru studenţii nevorbitori în limba armeană sunt oferite condiţii speciale. Datorită acestor schimbări, studenţii străini au posibilitatea să-şi continue studiile în alte instituţii prestigioase din lume, astfel continuind tradiţia formată de la începutul sec. XX. Studenţii eminenţi sunt trimişi din ordinal S.S. Patriarhul Tuturor Armenilor Karekin II la aprofundarea studiilor în diferite instituţii prestigioase din lume. 

De specificat că în present, la seminarul Kevorkian studiază un tănâr armean din România: Bogdan Aritonovici din Botoşani. El a fost trimis prin mijlocirea   P.S Episcop Datev Hagopian, Întâistătătorul Eparhiei Armene din România şi a P.C Pr. Krikor Radu Holca. După absolvire acest tânăr sub îndrumarea S.S. Patriarhul Armeniei Karekin II va sluji în lăcaşele de cult din Eparhia Armeană  din România.

Toţi tinerii armeni din România care au dorinţa şi chemarea de a sluji Biserica şi poporul armean şi sunt dornici de a primi o educaţie aleasă şi a completa rândurile clericilor armeni, rugămintea noastră este de a se adresa Eparhiei Armene din România. Suntem siguri că România, prin exemplul S.S. Catolicosul Vasken I, va continua tradiţia şi va da clerici prestigioşi şi dedicaţi Bisericii Apostolice Armene.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la secretariatul  Arhiepiscopiei Armene din Bucureşti.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene
din România