Mihai Stepan Cazazian

O EXCURSIE CU MAȘINA TIMPULUI ÎN TRECUTUL RUMANAHAYILOR

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Sport

Adunarea regionala a HMAM de la Silistra ( EdFizArm)

 

 

Locul de pornire:București

Anul țintă: 1932

Ghid: H.Dj.Siruni

Prezentatare și note: Arpiar S.

 

Începutul anului 1932 a fost marcat de un eveniment important, Adunarea Reprezentanților Eparhiali și alegerea Comitetului. Erau prezenți delegați din cele 22 de comunități ( Cetatea-Albă, Bălți, Hăncești, Babadag, Sulina, Tulcea, Silistra, Focșani, Botoșani, Roman, Iași, Târgu-Ocna, Bacău, Ismail, Brăila, Constanța, Bazargic, Suceava, Galați, Chișinău, etc). Adunarea și-a început lucrările la 8 februarie 1932 și a ținut ședințe patru zile consecutiv. S-a dezbătut noul buget și s-a aprobat regulamentul cu ajustările corespunzătoare.

În seara de 29 februarie a avut loc Seara Culturii Armene organizată de Asociația Prietenilor Culturii Armene, sub președinția P.M. prof. N.Iorga, care a rostit cuvinte calde la adresa poporului armean și culturii sale. Au mai luat cuvântul  Arșac Ciobanian (invitat special de la Paris).A participat și corul Komitas, cu cântece populare armene cu participarea solistei Arax Svagian. D-na Marieta Sadoveanu a recitat poezii armene în traducere română. Iar d-l Levon Balgian, poezii de Eminescu în traducerea armeană. Evenimentul a avut ecouri în presa română.

La inițiativa aceleași Asociații, dl Arșag Ciobanian a ținut trei conferințe, în limba franceză,  la fundația Carol (martie 4, 7 și 9 ) care au avut ca temă arta armeană, poezia medievală și cea modernă armeană. Prima conferință a avut loc sub președinția prof N.Iorga. Arșag Ciobanian a mai conferențiat, în limba armeană, la București și la Constanța.

La 10 martie întregul Comitet Eparhial s-a prezentat la P.M. N.Iorga, cu solicitarea de a se retroceda terenurile aparținătoare de Biserica Armeană din Chișinău. Primul Ministru a promis bunăvoința sa.

La Salonul Oficial de Primăvară au participat și 4 pictori armeni. Au expus d-rele Nutzi Akontz, Cornelia Babic Daniel, Lulu Timurian și d-l Hrandt Avakian.

La tradiționala paradă de 10 mai (ziua națională a României, atunci N.N.) s-au remarcat cercetașii armeni sub conducerea colonelului Sâmbotianu.

La 15 mai apare primul număr al periodicului ARAZ. Scopul ziarului era păstrarea limbii materne și a sentimentului patriotic.

botez (2)

Marcel Botez

            Un eveniment notabil a fost concertul corului Komitas care a avut loc la 17 mai în sala Ateneului Român, sub conducerea maestrului Marcel Botez. Au fost interpretate cântece prelucrate de Komitas (Sareri vrov knats, Yeri gian, Im cinari yar, Șorora, Łusnagn anuș, Đzirani dzar, Hov lini, Andzrev yegav, Sipana kacer etc) Solistă a fost Araxi Svagian. Presa a avut ecouri laudative în special de remarcat cronica din ziarul „Dimineața” semnată de dl Constantin Nottara.

            În luna mai  au avut alegeri parohiale în toate comunitățile din țară  și care s-au desfășurat în liniște. Excepția a constituit-o  Bucureștiul unde, la 29 mai,  din 1300 de enoriași prezenți s-au abținut 700 și au protestat.  Consiliul Eparhial considerând protestul justificat a anulat alegerile, și a decis să numească un Comitet Provizoriu.  Împotriva acestei decizii au protestat cei reușiți pe lista din 29 mai. Comunitatea a rămas divizată.

Consiliul Eparhial a aprobat noul regulament școlar și a decis trimiterea lui la toate școlile din țară și București pentru aplicare.

Regizorul Ion Șahighian a montat pe scena Teatrului Național o piesă de Dragoș Protopopescu culegând aprecierile presei care a scris  despre el că se prezintă „ ca una din cele mai promițătoare speranțe ale primei noastre scene”.

La ministerul de război a fost numit Generalul Samsonovici, armean de origine, fost șef de Stat Major.

La 23 martie a luat ființa SAR (societatea anonimă română) MASIS, care are ca scop tipărirea în limba armeană cărți școlare și literare, precum și reviste în limba armeană pentru copiii armeni.

Asociația kemahțiilor a ținut alegeri la data de 5 iunie, au fost prezenți 37 de membrii. A fost reales vechiul comitet. dl. Vartan Gabudichian a propus să se realizeze un adăpost pentru kemahții nevoiași precum și constituirea unui fond d-sa depunând pe loc 8000 de lei. Însuflețiți de acest exemplu toți cei de față au contribuit și ei strângându-se astfel suma de 120 000 de lei.

Dl Iacob G. Solomon, a fost numit procuror general la Curtea de Casație.

La 15 iunie, Aracinortul eparhial, în fruntea unei delegații a Consilului Eprhial s-au prezentat la Ministrul Instrucțiunii Publice prof. Dumitru Gusti și unde s-au bucurat de o primire deosebit de amabilă. Prof Gusti a spus:„ Sunt foarte emoționat de cuvintele dumneavoastră Guvernul român a privit mereu cu simpatie armenii și așa este și acum. Noi suntem un guvern provizoriu care are ca scop organizarea de alegeri, dar pe toată durata acestui guvern vă asigur de toată prietenia mea și bunăvoința pentru nevoile dumneavoastră. Puteți fi siguri de simțămintele mele deoarece din copilărie am cunoscut și am iubit pe armeni. Trebuie să știți că școala primară am făcut-o la Iași, într-o școală armeană, școala lui Hacik Caracaș, care în vremea aceea era cea mai bună din Iași. Am frecventat deseori și Biserica Armeană din Iași. Și știți că impresiile din copilărie sunt puternice.”

La începutul lui iunie a avut loc decesul lui Ovanez Nergararian, care a lăsat prin testament toată averea sa organizației de binefacere AGBU.

La campionatele de tenis organizate la București între 9-15 iunie a participat și o armeancă, d-ra Ida Adamov, care a învins pe campioana României d-ra Nini Golescu. Toată presa a făcut aprecieri laudative asupra jocului d-rei Adamov. Ea a câștigat deasemenea și campionatul de tenis din Franța.

În cadrul ședinței din 7 iulie a Primăriei sectorului I (Galben) din Capitală, fostul senator dl Garabed Aslan, membru PNȚ, a fost ales Primar în unanimitate.

Prin decret Regal, s-a conferit „Panglica de onoare ” la un număr de ofițeri care au servit peste 40 de ani în armată. Printre aceștia se numără și Colonelul Agop Altânovici care este președintele Cercului Militar de Ilfov.

Din 10 iulie și până la 5 august a avut loc la Sibiu Jamboreea Cercetașilor Români. La aceasta au participat și cercetașii din cadrul HMĂM (Ununea de Educație Fizică Armeană) astfel: din Bucureești 17, din Constanța 12, din Silistra 4 cercetași, care în timpul jamboreei s-au comportat exemplar. Este lăudat în deosebi șeful de grupă din Constanța  dl Iacobean.

Problema terenului ogrăzii Bisericii Armene din Chișinău trenează de mai bine de 5 ani de zile. După pierderea procesului din 1927, recursul a fost mereu amânat. Întrucât la 1 iulie se încheie termenul de arendare de 30 de ani procesul este lovit de nulitate și ograda trebuie atribuită proprietarului de drept. Pe data de 18 iulie prin decretul Ministerului Instrucțiunii Publice, Cultelor și Artelor,  nr 73877 / 8735 / 932, semnat de ministrul Dumitru Gusti și aprobat de Regele Carol II, ograda din Chișinău trece sub jurisdicția Consiliului Eparhial al Bisericii Armene.

Pentru a pune capăt situației create prin anularea alegerilor Consilului Parohial din București s-a decis convocarea unei adunări extraordinare la 18 august. Dizidenții însă au reușit să convingă pe episcop să amâne adunarea.

Aracinortul, ep. Husik, a luat brusc o poziție contrară Consiliului Eparhial influențat de clica dizidentă autoproclamată „ Blocul Național” a cărui nucleu este însă „HOG” -ul (Hayastani Oknutian Gomide). Domnia sa a ignorat Comitetul luând decizii fără consultarea acestuia.

La Orhei, a fost numit primar dl Bajbeuk-Melikian. În 1918 el era printre membrii Consiliului Național care au proclamat unirea Basarabiei cu România.

La începutul lui septembrie la salonul inventatorilor din Parcul Carol, s-a deschis expoziția pictorului Partogh Vartanian.

Spectacolele ansamblului Nășanian. Trupa de teatru Drtad și Siruhi Nășanian a sosit la București și a prezentat mai multe spectacole cu particparea amatorilor de artă locali. Spectacolele au avut loc la București, Constanța, Galați și Bazargic. Au fost prezentate piesele „ Lupta inimilor” , „Romain Colius” , „Vertij”, de Charles Mereille, „Othello” de Shakespeare, și „Pentru Onoare” de Șirvanzade.

Între 10 și 18 septembrie a avut loc la București Congresul al 9-lea Internațional de Istoria Medicinii. La acest Congres a fost invitat și cercetătorul neobosit al istoriri medicinii armene Dr Vahram Torkomian, care neputând participa, din motive independente de voința sa, a trimis congesului lucrarea sa având tema „Les ancienes professeurs armeniens de la Faculte de Constantinople” .

Trupa artistica

O trupa de artisti armeni amatori de la inceputul sec XX din Bucuresti

În condițiile frământărilor electorale din comunitatea bucureșteană a luat ființă Uniunea Populară Armeană care s-a constituit în scopul contracarării tendințelor dizidente care se opun unității rumanahaylor. Uniunea a fost primită cu simpatie de toată lumea.

La inițiativa unor absolvanți ai Școlii Misakian-Kessimian, la 25 septembrie, s-a reorganizat Uniunea Absolvenților, în număr de 18, care a elaborat un regulament conform căruia scopul Uniunii este de a ajuta  moral și material pe absolvenți noi ai școlii și pe cei care continuă studiile la universități.

La 9 octombrie Uniunea Culturală „Raffi” a ținut cea a 50-a sa conferință din anul acesta.  Conferențiarii mai importanți din acest an au fost: A.Araratian, H.Dj.Siruni, K.Kestanian, H.Panighian, H.Babichian, H.Edanian, T. Bedrosian ș.a.

Ziua Culturii Armene s-a ținut la 9 octombrie în sala de la „Casa Femeii”  cu o numeroasă asistență. Serbarea a fost organizată de Uniunea Studenților Armeni, cu participarea asociațiilor H.M.Ă.M, „Komitas”, „Raffi” și „Erevan”. Principalul conferențiar al zilei a fost aracinortul armenilor catolici Pr. Sahag Gokian care a pronunțat un discurs frumos în cinstea culturii armene. La secțiunea artistică  au participat d-nii Drtad Nșanian, Levon Balgian, Virgil Gheorghiu, d-rele Tea Țințu, Araxi Svagian, Zepiur  Gharibian.

La 18 octombrie s-a inaugurat noul club al filialei bucureștene a HMĂM-ului în strada Episcopul Radu nr 9.

La 20 octombrie a avut loc depunerea jurământului militar față de Regele Carol II, de către ofițerii superiori de rezervă. Printre aceștia erau și numeroși ofițeri armeni printre care și Krikor Zambaccian, Kevork Hagi-Artinian, Ard. T.Tomasian, prof. Stepan Tacvorian, care și-au depus jurământul la poligonul cazarmei „Mihai Viteazul”. Ceremonia a fost prezidată de șeful Garnizoanei Militare București, Generalul Agop Altânovici, secondat de alți ofițeri superiori.

La 30 octombrie a avut loc comemorarea a 500 de ani dela trecerea la cele veșnice a domnitorului Alexandru cel Bun. Ceremonia a avut loc la mânăstirea Bistrița unde este înhumat domnitorul.Au fost prezenți Primul Ministru și membrii ai Camerei. Aleandru cel Bun a avut o atitudine prietenoasă față de  armeni și a favorizat așezarea pe meleagurile moldovene a armenilor veniți din Polonia.

Episcopul Husik, după ce a luat poziție contra Consiliului Eparhial, a luat o serie de decizii fără consultarea Consiliului și a manifestat unele atitudini iresponsabile față de autorități. Consiliul Eparhial a fost nevoit să solicite o analiză din partea Guvernului a acestei situații. Ministerul Cultelor, la 1 noiembrie 1932, prin scrisoarea nr. 161940 / 14276 cere ca Ep. Husik Zohrabian să respecte Regulamentul în vigoare și să tină seama de prerogativele Consiliului Parohial menționate în respectivul Regulament. Pentru Ministru semnat de Emanoil Bucuță  și Consilier , St. Brădișteanu.

La Salonul de toamnă pictorii Nutzi Akontz și Hrandt Avakian au expus din nou. Prof. Oprescu, în cronica sa din „Universul”  publică aprecieri laudative remarcând un vădit progres la cei doi pictori.

Adunarea Generală a Ligii Culturale s-a ținut la Ateneul Român, pe data de 6 noiembrie. Darea de seamă a fost citită de prof.Nicolae Iorga. Au fost mai multe discursuri de salut și propuneri pentru activitatea următoare. Au fost prezenți, invitați în mod special, d-nii Kevork Hagi-Artinian, Ard. T. Tomasian și H.Dj.Siruni.

La începutul lui noiembrie pictorul Gr.Manea a deschis o expoziție în sălile Ateneului care a fost pe larg prezentată de presă.

La Galați, Uniunea Doamnelor, care a luat ființă în 1921, a contribuit la clădirea Școlii și organizarea Bibliotecii, s-a reorganizat și a ținut alegeri, în noiembrie. Noua conducere: D-le: K.Srentz, A.Misakian, A.Lertoghean, H.Baladurian, d-rele S.Savulian, L.Muradian, S. Krikorian.

Printre absovanții Facultății de Drept din București de anul acesta se află și doi juriști armeni: d-nii Arșavir Acterian și Dzeron Bacanian.

Asociația Culturală ARAX din Constanța, una din cele mai active din țară, în luna noiembrie a ales noua sa conducere: Maghac Papazian, Nerses Balian, Drtad Terzian, Dicran Boghosian, H. Malhasian.

La 6 noiembrie s-a stins din viață, la o vârstă înaintată, una din gloriile Teatrului  Național Român, armeanul Ion Petrescu. El a slujit scena românească mai bine de 50 de ani. Presa a publicat numeroase ecouri pe marginea evenimentului.

A început să producă fabrica de zahăr de la Freihoff (Ardeal) la fel ca și cea din Arad. Acolo lucrează 10-12 armeni. Ambele fabrici sunt investiții ale d-lui Harutiun Frenghian. Direcția fabricii a fost încredințată d-lui Bedros Papazian.

La 10 noiembrie s-a deschis atelierul de croitorie patronat de filiala locală a Crucii Roșii Armene din România, având ca scop școlarizarea fetelor armence în arta croitoriei și modei dar și pentru primirea de comenzi.

LA 20 noiembrie, pe terenul „Unirea -Tricolor” a avut loc meciul de fotbal dintre echipele HMĂM și „Solidaritatea”. Scorul final a fost de 11-0 în favoarea echipei HMĂM. În acest fel golaverajul echipei noastre a crescut considerabil și sunt șanse ca Federația să includă echipa în Liga a III-a.

Regina Maria, la 25 noiembrie, însoțită de đoamnele Lahovary și Procopiu, a vizitat locuința d-lui Krikor Zambaccian. După cum se știe cunoscutul comerciant armean este totodată și un mare colecționar de artă și are în colecția sa bogată  tablouri a celor mai buni pictori români. Regina Maria a felictat călduros pe compatriotul nostru pentru gustul sau rafinat și frumoasa sa colecție de tablouri.

La 27 noiembrie s-a celebrat, în sala Liedertafel, Ziua HMĂM și 10 ani dela înființarea filialei. Era prezent un public numeros venit să manifeste simpatia sa față de mișcarea sportivă. A prezidat fostul ministru și președintele de onoare a HMĂM dl Trancu-Iași. Au fost prezenți Aracinortul armenilor catolici Dr. H.S. Gokian împreună cu p. Horen Klemesian. Erau prezenți mai mulți reprezentanți a diferitelor organizații armene. A luat cuvântul dl Tarncu-Iași care a adus laude activitătii fructuoase de 10 ani a HMĂM.

La 1 decembrie a avut loc, în sala Academiei de Arhitectură din București, primul Congres al Arhitecților sub președinția ministrului Educației prof. Gusti. La Congres au fost prezenți următorii arhitecți: H.Gomikian, Aprihăneanu și Kr. Navasartian care sunt singurii arhitecți armeni din România cu drept de semnătură.

La teatrul „Maria Ventura”, a fost prezentată piesa „Habacuc et Co.”, în regia tânărului regizor talentat dl. Haig Acterian. Toată presa a avut ecouri entuziaste cu privire la acest spectacol. Dl Acterian anul trecut a mai regizat și „Pasărea de Foc”.

La 4 decembrie prof. Vahan Dodomeanț a dorit să țină o prelelgere pentru studenții armeni, în sala Uniunii Studenților Armeni. Parohia Bisericii Armene, care a interzis orice fel de adunare în incinta bisericească, (ședință, serbare, adunare, etc) nu a permis ca teoareticianul cunoscut în toată lumea în problemele mișcării sindicale să-și țină prelegerea, în timp ce toate societătile științifice din lume își deschid larg ușile în fața sa.

La 8 decembrie a sosit din Armenia Sovietică,în București,  reprezentantul împuternicit al nergahtului (imigrare) dl. Tanuș Șahverdean, fiind invitat de asociația „Hog”. El a conferențiat la București și Constanța.

La 12 decembrie a fost comemorat fostul ministru al Educației, de origine armeană, Spiru Haret, de la a cărui moarte s-au scurs 20 de ani. Presa a evidențiat meritele sale mai ales în privința pătrunderii școlilor la sate.

Duminică, 18 decembrie Uniunea Studenților a convocat adunarea sa anuală. Din darea de seamă prezentată a rezultat că Uniunea, în anul ce a trecut a organizat o serie de acțiuni: prelegeri publice, procese literare, ceaiuri prietenești, și inițiativa de a se serba Ziua Culturii Armene. Numărul membrilor activi ai Uniunii a ajuns la 46.

Tot la 18 decembrie a avut loc festivitatea de deschidere a noului club al Asociației Culturale „Raffi”. Asociația, înființată abia de un an și jumătate numără acum peste 100 de membrii.

După Bazargic, Silistra și Constanța s-a serbat și la București, pe data de 26 decembrie, ziua Tașnagțutyan, la clubul Raffi. A vorbit dl S.Araratian.

Desigur aici au fost menționate cele mai importante evenimente. Nu ne îndoim că viața unei comunităti destul de numeroase mai cuprindea și multe alte activităti publice sau private, în Capitală sau în teritoriu, etc.

 

 NOTE

Deși mulți vârstnici cunosc destul de bine persoanele menționate mai sus, cei tineri desigur ar dori să fie ajutați cu unele lămuriri suplimentare. Acesta și este scopul acestor scurte note.

 

*Arșag Ciobanian-(1872-1954) jurnalist, critic literar,dramaturg, traducător.

*Marieta Sadoveanu (1897-1981) actriță, regizoare, (Sadova)

*Levon Balgian-(1908-1994) a urmat Liceul Evanghelic Buc., Universitatea din Buc. (Istorie) și doctorat în Germania. A predat istoria la Șc. Misakian-Kessimian. Hirotonit Arhimandrit apoi Episcop a fost Aracinortul Eparhiei din România. Đin 1955- a fost Catolicosul Tuturor Armenilor, la Ecimiadzin,(Vazken I).

*Hrandt Avakian-(1900-1990) pictor, colecționar de artă.

*N.Akontz-(1894-1957) pictoriță (Ana Popovici).

*ARAZ-Periodic în limba armeană ce apărea în România în perioada interbelică, editat de H.Dj.Siruni

*Arax Svagian-celebra solistă a Operei Române din București.

*Marcel Botez-A înființat șocietatea Corală „Cântarea româniei” (1919) A dirijat Corul Komitas.

*Constantin Nottara (1859-1935) actor și regizor român.

*Ion Șahighian  (1897-1965) om de teatru ( profesor de artă dramatică) regizor celebru al scenei românești.

*Dumitru Gusti-(1880-1956) filozof, sociolog, estetician, Academician. Profesor universitar.

*Hacik Caracaș (Khaceres Caracaș sau Caracașian,) o figură cunoscută pentru istoria școlilor armenești din România, a făcut studiile sale la Școala armenească din Iași, acolo a continuat și activitatea sa pedagogică, apoi a frecventat Școala superioară românească la Academia Mihăileană. La Școala armenească a continuat activitatea sa pedagogică până în anul 1866, a înființat în același oraș propria școală-internat, care a adus mare cinstire lui și tuturor armenilor. Au frecventat această școală elevi din cele mai bune familii și printre absolvenții ei au fost multe figuri cunoscute. Din prima clasă se studiau patru limbi: armeana, germana, franceza și româna.

*Virgil Gheorghiu (1903-1977) pianist, compozitor, critic muzical, cunoscut pe plan internațional.

*Ard.Tomasian-Avocat. A predat limba româna armenilor imigranți. A încetățenit numeroși armeni imigranți. A activat în cadrul comitetelor parohiale, eparhiale, HMĂM, Biblioteca Centrală Dudian, a fost colaborator pt. limba armeană și turca cu N.Iorga. Decorat pentru participarea la luptele dela Mărășești.

*Arșavir Acterian-(1907-1997) jurnalist, scriitor, autor de volume de eseuri și memorialistică.

*Ion Petrescu-(1851-1932) mare slujitor al scenei românești.

*Liedertafel (sala) Sală construită în curtea Hanului Manuc (ulterior denumită sala Dacia)  A fost demolată la restaurarea Hanului.

*Grigore Trancu -Iași-(1874-1940) politician, ministru, profesor universitar. A fost un timp președite UAR.

*Haig Acterian-(1904-1943) poet,scriitor, regizor, cronicar de teatru

*H.S.Gokian-  Șef spiritual al armenilor catolici din România, în perioada interbelică. Din 1939 a fost trimis în Argentina.

*Localitățile Bălți, Orhei,Hăncești, Chișinău-sunt azi în Republica Moldova

*Localitățile Cetatea Albă, Ismail- sunt azi în Ukraina

*Localitățile Bazargic, Silistra -sunt azi în Bulgaria.