Mihai Stepan Cazazian

O altă acţiune socială şi de binefacere efectuată de biserica armeană  SFÂNTA MARIA din Constanţa

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

            Domnul nostru Iisus Hristos spune: ,,Adunaţi comori în ceruri’’. Dar cum?  Dacă nu prin binefacere, milostenie, donaţie. Există multe feluri în care poţi face  bine în lume, dar cea mai iubită cale de către  Domnul este milostenia, ea fiind regina binefacerii. Milostenia îl mântuieşte pe om de multe rele şi de primejdii,  îl curăţă şi-l sfinţeşte, milostenia îl împacă pe om cu  Dumnezeu. Profetul Davit în Cartea Sfântă spune: ,,Ferice de cel ce se gândeşte la sarac. În ziua primejdiei Dumnezeu îl va salva pe el’’.

            Călăuzit de  acest principiu, din iniţiativa părintelui paroh Oshakan Khachatryan de la biserica armeană SFÂNTA MARIA din Constanţa, continuă să se efectueze  diferite programe sociale.Parohia mereu are în atenţia sa nu doar pe membrii comunităţii armene, ci sprijină şi pe copiii de diferite naţionalităţi cu probleme sociale şi  psihice, aflaţi în diferite centre de plasament, ajutându-i material şi moral.

Începând din anul 2017,  în parteneriat cu Biserica Coptă (Asociaţia Ortodoxă Coptă SF. MINA), 19 familii din comunitatea armeană din Constanta primesc ajutor în produse alimentare. Prin grija Părintelui Paroh şi a  membrilor parohiei în colaborare cu Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa,  sunt  în atenţia lor copiii şi tinerii aflaţi în orfelinate şi în diferite instituţii sociale. 

În lunile mai- iunie au fost  vizitate de câtre Părintele Paroh Centrul de Plasament ,,TRAIAN’’ şi ,,MICUL ROTTERDAM’’, unde se află în îngrijire în total peste 150 de copii între 3-18 ani. Din sprijinul material oferit de omul de afaceri armean  Kevork Akchehirlian au fost vizitate aceste centre şi Părintele paroh a împărţit copiilor şi tinerilor îmbrăcăminte, încălţăminte, jucării, care au adus multă bucurie, fericire şi zâmbet pe chipul lor, acest fapt, cu siguranţă, este cea mai mare răsplată pe lumea aceasta.

            Ne aducem gratitudinea tuturor  donatorilor, binefăcătorilor, sprijinitorilor, rugându-ne ca Domnul să le dea sănătate, zile pline de binecuvântare şi pace.