Mihai Stepan Cazazian

Noul ambasadorul al României în Armenia și-a prezentat scrisorile de acreditare

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

4960_b

În data de 5 decembrie, nou numitul ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Armenia, Sorin Vasile, și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Serj Sarksian.

Președintele armean l-a felicitat pe noul ambasador român, urîndu-i succes în activitatea sa, spre folosul consolidării relațiilor româno-armene și a întăririi prieteniei dintre cele două popoare. Serj Sarksian a subliniat faptul că prietenia dintre popoarele armean și român oferă o bază solidă pentru dezvoltarea relațiile dintre cele două state, iar Armenia este interesată de continuarea acestei prietenii.

Interlocutorii au subliniat importanța cooperării atît bilaterale, cît și multilaterale. În dezvoltarea relațiilor armeano-române s-a pus accentul pe rolul pe care îl are comunitatea armeană din România în viața socială, politică și culturală românească.

Președintele Serj Sarksian și ambasadorul Sorin Vasile au dezbătut potențialul și posibilitățile dezvoltării cooperării economice bilaterale.