Sergiu Selian

NOTE DE LECTOR / Sassoon Grigorian : Națiune inteligentă

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

 

            Sassoon Grigorian (n. 1974, Sydney – Australia) este specialist în ceea ce se cheamă politică publică (o colecție de legi sau de reglementări stabilite de un guvern printr-un proces politic, de asemenea conceptele sau ideile pe care un guvern dorește să le pună în practică) în domeniile tehnologiei, informaticii, comerțului, finanțelor și software-ului. Este absolvent al Universității Macquarie din Sydney și a obținut masteratul în relații internaționale la Universitatea statului australian New South Wales. S-a afirmat cu modele noi de soluții în sectorul afacerilor globale. Are o experiență de peste 20 de ani în politica publică. Actualmente, e șef de politică publică pentru Australia și Noua Zeelandă la Salesforce și Senior Government Affairs Manager pentru Microsoft. Specialitățile lui sunt: relații guvernamentale, relații cu presa, afaceri publice, situații de criză, afaceri de reglementare, conduceri de proiecte. Este cofondator la AIMIA Digital Policy Group, companie australiană de frunte în domeniul politicii digitale, de asemenea la Remitt, companie financiară de investiții. A lucrat pentru companii comerciale în calitate de consultant, între care patru companii din lista corporativă Fortune 500 din SUA, și a fost timp de aproape zece ani consilier politic al premierului statului New South Wales. A făcut parte din numeroase comitete de conducere ale unor asociații, inclusiv consiliul australian al Comitetului Național Armean (ANCA) și comitetul director al colegiului armean Galstaun din Sydney, iar pentru o scurtă perioadă a lucrat în cadrul Ministerului de externe al Armeniei. A fost director de politică publică pentru companiile eBay și Asia-Pacific și responsabil cu problemele publice privind comerțul și finanțele în diverse structuri regionale. A propus soluții inovatoare în chestiuni de regularizare managerială, cu notabile rezultate în domeniile afacerilor și comerțului.

În afară de contribuțiile sus-menționate la activitatea comunității armene din Australia, Sassoon Grigorian și-a înscris în biografie ca realizare de excepție escaladarea masivului Ararat în august 2015, împreună cu un grup, în scop caritabil în sprijinul organizației Mission Armenia și al agenției pentru refugiați a ONU, UNHCR, pentru a strânge fonduri în vederea ajutorării copiilor armeni din Siria și totodată pentru a comemora astfel centenarul Genocidului armean. 

Și, tot ca pe o continuare a preocupărilor sale de factură armenească, Grigorian a publicat în 2016, la editura Institutului Gomidas din Londra, o carte intitulată Smart Nation (Națiune inteligentă), cu subtitlul A Blueprint for Modern Armenia (O schiță pentru o Armenie modernă). Națiunea din titlu este, evident, cea armeană. De ce este ea inteligentă, autorul argumentează în nota sa introductivă: „Armenia are una dintre cele mai cultivate populații de pe planetă, cu un procentaj de școlarizare de 99,7%; este recunoscută drept lider mondial la jocuri de strategie, cum e șahul; armenii din întreaga lume sunt creditați cu numeroase invenții și inovații folosite în prezent; succesul de viitor al Armeniei va fi determinat în parte de felul în care ea își va utiliza proprietatea intelectuală în sectorul tehnologiei”.

Ceea ce își propune autorul, în virtutea specialității sale, este să traseze căile de valorificare a potențialului armenesc pentru dezvoltarea țării în secolul XXI. Obiectivul lucrării sale este precizat încă la începutul capitolului 1: „Armenia, cu populația sa cultă și instruită, cu spirit întrerprinzător, cu o moștenire în cercetare și în dezvoltare din epoca sovietică, precum și în diasporă, cu un sector digital de înalt nivel, poate deveni un centru tehnologic sau «Muntele Silicon» în regiune.” Așadar, este vorba de inteligența pusă în slujba tehnologiei moderne, în scopul avansării în rândul statelor cu potențial, dar și cu realizări, în varii domenii.

Pentru situația actuală, sunt luate ca repere comparative pentru Armenia state la fel de mici, dar care, pornind de pe poziții dezavantajoase, au înregistrat mari succese în dezvoltarea tehnologiei, în guvernare, în siguranța națională: Israel, Singapore, Estonia. Analiza posibilităților pe care le are Armenia și care trebuie valorificate nu se limitează la sectorul tehnologiei. Pe rând, capitole de sine stătătoare sunt consacrate relațiilor externe, culturii, combaterii corupției, dezvoltării agriculturii și turismului, diasporei, pentru a se încheia cu conflictul din Karabagh/Arțakh, despre care autorul afirmă, pe bună dreptate, că pe scena politică internațională acest ținut este discriminat în raport cu altele cărora în ultima vreme li s-a recunocut statutul de independență: Kosovo, Timorul de Est, Sudanul de Sud. La fiecare capitol, în încheiere, autorul adaugă idei practice de ameliorare și de propășire a domeniului respectiv, ceea ce mărturisește formația lui de consilier.

Revenind, în concluzia cărții, la cele trei state mici cu resurse limitate, anterior citate, dar care sunt mai dezvoltate decât Armenia, deși au pornit de la începuturi chiar mai modeste, Sassoon Grigorian susține că dacă problemele Armeniei sunt complexe, de ordin economic, defensiv, cultural, singura soluție de a le depăși ar fi ca Armenia să-și valorifice superior cea mai importantă și prețioasă proprietate a sa, oamenii, indiferent unde se află ei, armenii: „Democrația Armeniei este nouă; moștenirea sa e străveche. Armenia a supraviețuit întotdeauna. Acum este timpul ca ea să prospere.” Sunt afirmații, toate, adevărate și corecte. O singură întrebare s-ar impune: dacă armenii sunt o națiune inteligentă – și sunt – de ce situația în Armenia este atât de precară? Dincolo de circumstanțele specifice care ar justifica această situație, ar exista o explicație conjuncturală: pentru că prea adesea inteligența este pusă acolo în slujba unei cauze păguboase. Prin urmare, soluția s-ar muta din planul tehnologic în cel moral.

Sergiu SELIAN