Simona Paula Dobrescu

NOR ARAX ,  Istoria Satului armean din Bari

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Săptămâna care de-abia s-a încheiat, a fost bogată în evenimente culturale, la care am partecipat, la invitația comunității armene. Ultimul, în ordine de timp, a fost prezentarea în seara zilei de 27 octombrie 2017, în Sala Massari a Primăriei oraşului metropolitan Bari, a volumului intitulat “NOR ARAX La storia del Villaggio armeno “(LB edizioni  -pp.120) scris de Emilia Ashkhen De Tommasi. La evenimentul organizat de Casa editorială LB edizioni,reprezentată de directorul editorial Luigi Bramato,au luat parte Emilia Ashkhen De Tommasi,decanul Comunității armene din Bari domnul Rupen Timurian(scriitoarea îi este nepoată din partea sorei sale Nicoletta),ziarista Rosalia Chiarappa şi Angelo Tomasicchio Reprezentantul administrației locale. Prin cartea scrisă autoarea aduce un omagiu oraşului, regiunii Puglia,originii personale şi comunității armene din Bari, în sânul careia a trăit până când a plecat în străinătate,stabilindu-se în anul 1994 în Anglia împreună cu soțul şi cei 4 copii. În prezentarea propriilor amintiri legate de părinţi şi bunici (Andrea De Tommasi, tatăl de profesie medic şi mama Nicoletta, fiica lui Diran Timurian originar din Isparta-Asia mică şi a lui Ashkhen Saimyan din Istanbul) Emilia, Lili pentru rude şi prieteni,vorbeşte despre memoria personală şi de cea colectivă a armenilor din Bari. Textul extras din teza de Licenţă a autoarei (“Refugiații armeni la Bari în anii’1920” discutată în cadrul Facultății de Literaturi şi Limbi Orientale din Universitatea Ca’Foscari di Venezia) este plin de mărturii şi fotografii privind diaspora armenilor, prezența lor în Italia, instituirea satului Nor Arax la Bari, producția de covoare,activitate răspândită în Orient, o adevărată artă, importată în Italia până atunci necunoscută în Occident,viața comunităţii armene la Bari şi  prezența importantă a intelectualului  Hrand Nazariantz.

Autoarea articolului Simona Paula Dobrescu împreună cu doamna Emilia Ashkhen De Tommasi

Prefața este scrisă de profesorul Levon Boghos Zekiyan,iar postfața de către domnul Rupen Timurian, care luând cuvântul în cadrul aceleaşi seri a depănat propriile amintiri din copilărie,povestind de regulile comunităţii armene în care a  trăit, bazate pe educație,muncă şi rugăciune.În această comunitate s-au făcut nunți, botezuri,iar copiii desculți se jucau sau se urcau în pomi să culeagă dude şi rodii.Lili Ashkhen De Tommasi,la rândul ei a povestit cum poetul Hrand Nazariantz când se ducea la magazinul bunicului ei, se emoționa privind-o pe bunica ei,căci îi amintea ochii mamei sale din Uskudar.Citind cartea lui Ashkhen comentează Rupen Timurian,”avem impresia că răsfoim paginile unei epopee în care sentimentele de durere,se împletesc cu cele de dragoste şi de speranță”.Era prezent un public numeros, atent şi emoționat(multe persoane veniseră din alte regiuni din Sudul Italiei) care a asistat la prezentarea acestei cărți, o autentică mărturie a prezenței armenilor în oraş, al căror destin se împleteşte cu cel al localnicilor,care primindu-i pe aceste meleaguri, le-a dovedit că nimeni nu este străin la Bari! O bună parte di câştigurile obținute din vânzarea cărții este donat la ONEARMENIA (www.onearmenia.org) organizație care de ani de zile promovează şi susține proiecte de dezvoltare şi inovaţie în Armenia.

 

Corespondență pentru “Ararat”din Bari/Italia

Căsătoria dintre Diran Timurian şi Ashkhen Saimyan – Bari, 2 decembrie 1934 bunicii scriitoarei Emilia Ashkhen De Tommasi

Simona Paula Dobrescu