Mihai Stepan Cazazian

NOI JALOANE  ÎN ISTORIOGRAFIA  ARMEANĂ

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Doar puțini sunt cei care cred că istoria învățată în școală a rămas neschimbată, a rămas pe loc, și pe ea se pot sprijini judecățile prezentului. Majoritatea dintre noi cunosc mereu noile descoperiri arheologice, și de altă natură care reașează cunoștințele noastre istorice pe noi baze. Sunt chiar persoane care se întreabă când vor apare manuale noi de istorie care să prezinte noile perspective ce se impun față de numerosul material recent descoperite dar pe care specialiștii șovăie să-l transforme în fapte predate studenților.

Acest val al noului care avansează pretutindeni nu ocolește nici istoria poporului armean. Fapte puse în evidență de descoperiri arheologice, studii paleolexicale, analiza haplogrupelor, analiza vechilor manuscrise etc sunt izvorul a tot atâta revelații pe care oricine ar trebui să le cunoască. De acest subiect s-a preocupat Nazeli H. Margarian, filolog, dr.docent în filologie, care se ocupă intens de probleme armenologice, și este Conferențiar la Universitatatea  din Erevan. Recent a publicat cartea cu titlul Cu privire la problemele vechimii limbii armene și a începuturilor calendarului armean. Aceasta a apărut la Erevan în 2021 la Editura „Vosgan Yerevantsi”, fiind bogat ilustrată cu hărți și având peste o sută de referințe bibliografice.

autoarea cărții Nazeli H. Margarian

Secțiunile cărții se referă la: aspectele filologice, arheologice, leagănul poporului armean, datele actuale ale geneticii moderne, aspectele antropologice, datele cuprinse în vechile manuscrise armene. Deoarece cititorii noștri nu sunt familiarizați cu terminologia de specialitate a acestor ramuri științifice vom reda rezumatul publicat la finele cărții care exprimă pe scurt esența cărții. Cititorul va vedea că multe dintre vechile teorii (Hubbschman si discipolii, de ex.) nu-și mai au rostul și că faptul că platoul armean și vecinătățile sale sunt incontestabil pământul care a născut poporul armean.

„În 2003, revista americană NATURE, a publicat studiul specialiștilor facultății de psihologie a universității din Auckland, Noua Zealandă, Russel Gray si     Quentin Atkinson,  privind perioada integrității și separării limbilor indo-europene, cu titlul ;„Language Tree Divergence Times Support the Anatolian of Indo-European Origin” (2003). Ca limbă indo-europeană armeana are vârsta de 7300 ani, Greaca 8000 de ani, Tohara 7900 de ani, si Hittita 8700 de ani.

Acuratețea studiului elaborat de cei doi specialisti este confirmată de vechiul manuscris a lui Anania Șiragați, ( geograf, filosof, matematician, cartograf, istoric, astronom și alchimist armean din sec VII, mss.nr.1711) unde calendarul armean este reprezentat prin calcule matematice exacte, din care rezultă că armenii aveau calendar mai vechi cu 6500 de ani înainte de era noastră. Acest lucru confirmă convingător concluziile lui Gray si Atkinson.

Comparând concluziile cercetărilor lui Gray și Atkinson, cu ultimele rezultate științifice din lingvistică, arheologie, geologie, genetică, antropologie, și concluzionând faptele stiințifice si fundamentarea acestora, și adaugând la aceasta dovezile fixate de bibliografia armeană din sec.VII, putem trage concluzia că limba armeană este urmașul direct a protograiului hittito-indian.”

Arpiar SAHAGHIAN