Redactor

Noi apariţii editoriale în diaspora

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 „POPASURI ŞI ATITUDINI”

                        Astfel se intitulează volumul cu „articole politice şi istorice” ,care ne-a parvenit din Kuweit de la autorul său, d-l Giragos (Garo) Kuyumjian, un distins publicist şi om de afaceri ar-mean, originar din Siria, pe care l-am cunoscut în Armenia, în urmă cu câţiva ani. El este un membru proeminent al comunităţii armene din această ţară.

                        După reproducerea celor 47 articole apărute în limba arabă în diverse publicaţii din spaţiul arab, autorul include la sfârşitul celor 240 de pagini şi 17 pagini cu rezumate în limba armeană ale temelor abordate de d-nia sa în ultimii ani.

                        Astfel, din lectura acestor rezumate în limba armeană am putut afla că autorul şi-a structurat volumul în patru capitole importante, cum ar fi probleme ale Genocidului Armean, ale  Karabakhului, ale culturii armene şi cele privind relaţiile armeano-arabe.În structura volumului, un loc preponderent  este acordat problemelor Genocidului Armean, recunoaşterii acestuia de numeroase ţări occidentale, asasinării jurnalistului armean Hrant Dink din Turcia, dar şi unor articole-răspuns la alegaţii ale unor diplomaţi turci. Alte articole pun în discuţie poziţia propusă de partea turcă de a lăsa în seama istoricilor şi a specialiştilor studierea arhivelor din anii care acoperă perioada perpetuării Genocidului Armean.

                        Alte articole sunt consacrate Araratului, muntele sfânt al armenilor.

                        În ceea ce priveşte domeniul vieţii spirituale şi culturale a poporului armean, autorul consacră articole despre împlinirea a 1700 de ani de la adoptarea creştinismului, ca religie de stat în Armenia, despre crearea alfabetului armean, despre sărbătorirea de către UNESCO a mileniului de la apariţia poemului „Cartea plângerii” de Grigor Narekaţi, o capodoperă a literaturii armene, din care traduce un fragment în limba arabă, despre sărbători armene de peste an etc.

                        În sfârşit, un amplu capitol cuprinde articole despre relaţiile armeano-arabe. Într-o serie din articole, autorul salută schimbările politice intervenite în unele ţări din lumea arabă (Tunisia, Egipt şi Libia).

                        De asemenea, Giragos (Garo) Kuyumjian adresează Kuweitului şi poporului său un cuvânt de salut, 2011 fiind un an aniversar în această ţară – 50 de ani de independenţă, 20 de ani de la eliberarea de sub ocupaţia irakiană şi 5 ani de la urcarea pe tron a noului prinţ, dar şi 20 de ani de la independenţa Armeniei şi 50 de ani ai Şcolii Armene din Kuweit.

                        De amintit că volumul acesta se bucură de o prefaţă semnată de Vartan Oskanyan, fost ministru al afacerilor externe al Republicii Armenia în perioada 1998-2008. Diplomatul armean consideră că Giragos (Garo) Kuyumjian „este dintre acei autori care, de-a lungul anilor, prin exprimarea poziţiilor sale politice foarte serioase şi ferme în mijloacele media din Kuweit şi din alte ţări arabofone, face în mod constant accesibile cititorilor arabi Chestiunea Armeană, Armenia şi cultura armeană… Este foarte important ca cel care scrie despre teme armeneşti să fie cunoscător al limbii, culturii şi obiceiurilor din ţara în care trăieşte, putând modela opinia publică. În acest sens, acest volum al lui Giragos Kuyumjian este valoros, deoarece este scris în limba înţeleasă de cititorul din lumea arabă.”

         Madeleine Karacașian