Redactor

CREDINȚĂ / NERSES ȘNORHALI (GRAȚIOSUL) – 1100-1173

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Nerses_GraciousEste unul dintre cei mai de seama sfinți ai Bisericii Apostolice și Ortodoxe Armene. Născut într-o familie princiară în anul 1100, pe linie maternă fiind înrudit cu Sf. Grigore Luminătorul, Sfântul Nerses și-a dedicat viața slujirii bisericii, muzicii și literaturii bisericești iar datorită desăvârșirii muncii sale a fost denumit Șnorhali, adică Cel Plin de Har, Grațiosul. Din copilărie, împreună cu fratele său Grigore, a fost încredințat spre creștere unchiului său care la vremea aceea era Catolicos (Vasile din Ani sau Parsegh Aneți 1105-1113).

Între anii 1113-1166 când fratele său, Grigore Pahlavuni, era catolicos, Nerses a fost asistentul fratelui său și s-a ocupat intens de muzica bisericească și de literatura liturgică. Una dintre cele mai importante realizări ale sale este mărturisirea de credință: Havadov Hostovanim, Mărturisesc Crezând. De asemena, a avut o mare contribuție la îmbogățirea conținutului ceaslovului. Unul dintre cele mai frumoase cântece scrise de el este Aravod Luso, Lumină a dimineții. Sfântul Nerses compunea cântecele folosind ca acrostih alfabetul armean sau numele său. A fost catolicos între anii 1166-1173.

 Pr. Ezras Bogdan

 

Mărturisesc Crezând. Rugăciune din al IX-lea, al Liniștii

1.     Mărturisesc crezând și mă închin Ție, Tată, Fiu și Duh Sfânt, natură nefăcută și fără moarte, Creator al îngerilor, oamenilor și a tuturor celor ce sunt; miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.

2.     Mărturisesc și mă închin Ție, lumină neîmpărțită, Sfântă Treime Unită și O Dumnezeire, creator al luminii și asupritor al întunericului, alungă păcatele din sufetul meu și întunericul necunoașterii și luminează-mi mintea pentru a mă ruga Ție cu plăcere și a primi de la Tine cele cerute; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.

3.     Tată ceresc, Dumnezeu adevărat, care ai trimis pe Fiul Tău iubit ca să caute oaia cea pierdută, am păcătuit în fața cerului și în fața Ta, primește-mă ca și pe fiul risipitor și dă-mi mie haina de cinste de care m-am dezbrăcat prin păcat; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.

4.     Fiule, Dumnezeu adevărat, care pentru a noastră mântuire ai coborât de la sânul părintesc și ai luat trup de la Fecioara Maria, Te-ai ridicat pe cruce, te-ai intrat în mormânt și ai înviat din morți și cu slavă Te-ai înălțat la Tatăl, am păcătuit în fața cerului și în fața ta, amintește-ți de mine când vei veni cu împărăția Ta așa cum Ți-ai adus aminte de tâlhar; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.

5.     Duh al lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, care ai coborât în Iordan și în casa de sus și m-ai luminat prin botezul din Sfânta Cristelniță, am păcătuit în fața cerului și în fața ta, curăță-mă din nou cu focul Tău dumnezeiesc, așa cum ai făcut-o prin limbi de foc cu apostolii; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.

6.     Cel ce ești nefăcut,ți-am greșit cu mintea, sufletul și trupul meu; în numele Tău Preasfânt, nu-ți aminti de păcatele mele vechi; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.

7.     A Toate Văzător, Dumnezeule, am greșit în fața ta cu sfatul, vorba și fapta, șterge răbojul greșelilor mele și scrie-mi numele în Cartea Vieții; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.

8.     Acela ce cercetezi cele tainice, ți-am păcătuit cu voie și fără voie, știind și neștiind, dezleagă-mă pe mine păcătosul, căci de la nașterea mea din Sfânta Cristelniță până astăzi am greșit dumnezeirii Tale prin simțurile mele și cu toate mădularele trupului; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.

9.     A Toate Grijitor, Doamne, frica de Tine pune-o ca strajă ochilor mei, pentru a nu mai privi nepotrivit; urechilor mele, pentru a nu mai asculta cuvinte rele; gurii mele, pentru a nu minți; mâinilor mele, pentru a nu face nedreptate și picioarelor mele, pentru a nu merge pe drumul nedreptății, ci păstrează dreaptă lucrarea acestora pentru a fi după poruncile Tale; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.

10.   Foc Viu, Hristoase, focul iubirii Tale, în care te-ai îmbrăcat pe pământ, aprinde-l în mine, pentru a-mi arde murdăria din suflet și a-mi curăța conștiința, pentru a-mi curăța păcatele trupului și a-mi aprinde lumina cunoașterii în inimă; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.

11.   Înțelepciune a Tatălui, Iisus, dă-mi mie înțelepciune pentru a gândi, vorbi și lucra bine în fața Ta în tot ceasul. Mântuiește-mă pe mine de sfaturile, vorbele și faptele rele; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.

12.  Cel ce Vrei Bine, Doamne Binevoitor, nu mă lăsa să umblu după voia mea, ci mă călăuzește a fi după voința Ta cea iubitoare de bine; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.

13.  Împărate, dă-mi mie împărăția Ta, pe care ai promis-o celor ce îi iubești, întărește-mi inima pentru a urî păcatul și a te iubi doare pe Tine  și pentru a urma voia Ta; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.

14.  Cel ce grijești creaturile Tale, apără cu semnul Crucii Tale sufletul și trupul meu de înșelăciunea păcatelor, de încercările diavolilor, de oamenii ce umblă în neadevăr, și de toate încercările trupului și sufletului; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.

15.  Apărător al Tuturor, Hristos, mâna Ta să fie asupra mea în noapte și zi, când sunt acasă sau merg pe drum, în somn sau în trezie, pentru a nu mă zdruncina vreodată; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.

16.  Dumnezeul meu, care-ți deschizi brațele umplând cu binecuvântare toate creaturile Tale, Ție mă dau, Tu grijește de cele trebuincioase sufletului și trupului meu de acum până în vecie; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.

17.  Cel Ce-i Întorci pe Cei Pierduți, întoarce-mă și pe mine din obiceiurile mele rele înspre obiceiul bun și țintuiește în sufletul meu frica de ziua morții și teama de gheenă și iubirea de împărăție, pentru a mă căi de păcatele mele și pentru a lucra în dreptate; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.

18.  Izvor al Nemuririi, izvorăște din inima mea lacrimile căinței, ca femeia pierdută, pentru a-mi spăla păcatele sufletului înaintea plecării din lume; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.

19.  Miluitorule, dăruiește-mi să vin la Tine prin credință dreaptă și lucrare bună și împărtășire din sfântul tău Trup și Sânge; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.

20. Făcător de Bine, Doamne, îngerului cel bun dă-i lin sufletul meu pentru a trece neîncercat de relele diavolilor ce se află sub cer; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.

21. Lumină Adevărată, Hristos, fă vrednic sufletul meu de a vedea cu bucurie în ziua chemării lumina slavei Tale și de a se odihni cu speranța celor bune în cetele drepților până în mare Zi a venirii Tale; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.

22.  Judecător Drept, când vei veni cu slava Tatălui pentru a-i judeca pe morți și pe vii, nu intra la judecată cu robul Tău, ci mă mântuiește de focul veșnic și fă-mă să aud chemarea fericită a celor drepți către împărăția cerească; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.

23. A Tot Milostive, Doamne, miluiește-i pe credincioșii Tăi, pe ai mei și pe străini, pe cei cunoscuți și pe cei necunoscuți, pe vii și pe morți, dă iertare de păcate și dușmanilor mei și celor ce mă urăsc, pentru cele ce au făcut împotriva mea, și-i întoarce de la cele rele, care le au împotriva mea, pentru ca și ei să se facă vrednici de mila Ta; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.

24.  Slăvite Doamne, primește rugăciunile robului Tău și împlinește în bine cele cerute prin binecuvântarea Sfintei Născătoare de Dumnezeu și a lui Ioan Botezătorul și a lui Primului Mucenic Ștefan și a Luminătorului nostru Grigore și a sfinților apostoli, profeți, învățători, martiri, părinți, pustnici, fecioare, călugări și a tuturor sfinților Tăi cerești și pământești și Ție, Neîmpărțitei Sfinte Treimi, slavă și închinăciune în vecii vecilor, amin!

 Imnurile Așhar amenain (Lume toată) și Aravod Luso (Lumină a dimineții), se regăsesc în miezonoptică, primul ceas din zi.

Așharh amenain, cântec de plângere a celor care se căiesc și care mărturisesc.

Lume toată, privește-mă, fiți-mi alături în suferință. Îmi deschid buzele cu al limbii grai, mă plâng de mine însumi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Am ajuns un hoț de păcate, găsitor al pierzaniei, mi-am săpat groapa. Am lucrat împotriva mea, m-am trădat pe mine însumi, mi-am întins capcană. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Am fost odată lumină iar acum sunt întuneric și umbră a morții. Cum să spun acum numărul păcatelor mele căci sunt nenumărate? Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Ceruri și pământ, veniți și plângeți sufletul meu ticălos. Am ales răul, am primit cu voia mea mulțimea păcatelor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Mă înec în noroi, mă tăvălesc în păcate, nu pot să mă scutur. Umplut de mizeria bolii, am devenit murdar mult timp. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

M-am îndepărtat de sfintele taine, de faptele bune. Sufletul meu virtuos s-a îndepărtat de lumină pentru a fi în întuneric. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Sfaturile răului mint sufletul meu afundându-l în adânc. Acoperă cu prăpăstii, râd de căderile mele, mă fac de rușine. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Mi-am pierdut cu voia mea ființa-mi prăbușită, nu pot să mă ridic. Focul mistuitor al păcatelor a mistuit de la mine binele duhovnicesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Sunt lovit de păcate, m-au lovit cei ce mă văd, a obosit sufletul meu. Amăreala fierii, ascunsă în inima mea, mi-a stins strălucirea. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Hrănindu-mă cu păcate am gustat moartea, eu cel bogat am sărăcit. Sunt mort cu sufletul, cu mintea rătăcită, sunt doar cu trupul. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

În capcana morții am căzut pradă vânătorului, sunt învins de murdării. Sunt expus săgeților dușmanului, mereu sunt rănit. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Mereu înconjurat de el, câini mulți se murdăresc cu sângele meu. Eu, care am fost al răului, în năvodul păcatelor am fost vânat. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Încerc să mă căiesc, mă înfierbânt din nou cu căldura păcatelor. Am fost făcut învățător, mă numesc nebun, purtarea-mi e vulgară. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Cu poftă de iubire și înfuriere inima-mi e rănită. De rănile greșelilor suferă sufletul meu, umblu descumpănit. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

M-au supus relele, m-au alungat din brațele stăpânirii. Glasul chemării de iubire al Învățătorului cel bun, umilul de mine nu a auzit. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Poftele relelor, înfățișări ispititoare, au îndurerat ai mei ochi. Fiecare este împletit de sufletul meu cu mulțime de murdării. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Grăbește-te ființă a mea să fugi de rele, să-ți dorești binele. A venit somnul răului, ține-te mereu aproape, judecătorule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Cu binecuvântarea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, adu-ți aminte, Doamne și miluiește.

 

Aravod luso, cântec dedicat Sfintei Treimi și fiecărei persoane din Sfânta treime

Lumină a dimineții, soare drept, răsari lumina peste mine. Izvorât din Tatăl, izvorăște în sufletul meu cuvântul plăcut Ție.

Comoară a miluirii, fă-mă găsitor al comorii tale ascunse. Ușa miluirii deschide-o mie credinciosului, asemuiește-mă cu cei de sus.

Unire întreită, apărător a celor ce sunt, miluiește și pe mine. Ridică-te Doamne în ajutor, trezește-l pe adormitul de mine, pentru a mă asemăna cu îngerii.

Tu Tată ceresc, cel de-mpreună ființă Fiu, Duhul Sfânt cel veșnic. Primește-mă milostive, primește-mă milostivitorule, primește-mă iubitorule de oameni.

Rege al slăvilor, dăruitor al iertării, iartă-mi mie păcatele. Strângător al celor bune, ia-mă și pe mine în adunarea celor dintâi.

Cer de la tine Doamne, de la iubitorul de oameni ce ești, vindecare mie. Munte de viață al mortului ce sunt, lumină în întuneric, ridicător al durerii mele.

Cunoscător al celor tainice, dăruiește întunericului meu taină luminoasă. Născut la sânul Tatălui, mie, celui acoperit cu umbră dă lumina slăvii.

Mântuitorule dătător de viață, dă viață mie, celui mort, ridică-mă pe mine, cel căzut.

Cu glasul mă rog, cu mâinile implor, dă-mi harul celor bune. Îndrumătorule priceput, cu făclia luminii întărește-mi strigătul.

Rază a slăvii, arată-mi drumul pentru a mă grăbi spre ceruri. Unul născut al Tatălui, dă-mi vălul nunții tale preacurate.

Când vii cu slavă, în ziua cea grozavă, adu-ți aminte de mine Hristoase. Vindecător al celor vechi, înnoiește-mă și pe mine, împodobește-mă din nou.

Hărăzitorule celor bune, dăruiește ispășirea, dăruiește iertarea. Bucură Doamne sufletul meu cu mântuirea căci acum este cernit.

Semănătorului celui rău, semințelor sale rele, usucă-le roadele. Dăruitorule celor bune, dăruiește celor ale mele iertarea datoriilor mele.

Dăruiește apă ochilor mei, să lăcrimeze cu lacrimi fierbinți întru iertarea greșelilor mele. Vindecătorul tău balsam să-l dai de băut sufletului meu josnic, arată-mi drumul luminii.

Numele iubirii, Iisus, zdrobește cu iubirea Ta, inima mea de piatră. Pentru milă și milostivire, dă din nou viață.

Chinuitul tău de năluciri, satură-mă, Doamne Iisus Hristos. Învățătorule ceresc, adună-mă și pe mine, învățăcelul, în cetele cerești.

Roua sângelui tău, Doamne, picură peste sufletul meu pentru a tresări ființa-mi. Eu, împletitul în păcate, mă rog cu tărie, împovărează-mă cu binele.

Mântuitor al tuturor, grăbește-te să mă mântui din ispita păcatelor. Ierător al greșelilor, iartă-l pe cel ce te binecuvântează pentru a-ți da slavă.

Cu binecuvântarea Născătoarei de Dumnezeu, adu-ți aminte, Doamne și miluiește.