Mihai Stepan Cazazian

MOSCOVA / Textul declarației comune adoptată la sfârșitul reuniunii trilaterale

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

După două luni de la semnarea acordului de încetare a focului, care a pus capăt celor 44 de zile de război, președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit la Moscova pe președintele azer Ilham Aliyev și prim-ministrul armean Nikol Pashinyan în vederea definirii modalităților tehnice ale declarației din 9 noiembrie, care a fost, în general, respectată de atunci. La sfârșitul întâlnirii, V. Putin, I. Aliyev și N. Pachinyan au semnat o altă declarație luni, 11 ianuarie, pe care o publicăm mai jos. :

„Noi, președintele Republicii Azerbaidjan I. H. Aliyev, prim-ministrul Republicii Armenia N. V. Pashinyan și președintele Federației Ruse V. V. Putin declarăm următoarele:

  1. Pentru a pune în aplicare punctul 9 din Declarația din 9 noiembrie 2020 privind deblocarea tuturor axelor economice și de transport din regiune, aprobăm propunerea președintelui Federației Ruse VV Putin privind înființarea unui grup de lucru tripartit sub președinția comună a vice-premierilor din Republica Azerbaidjan și din Republica Armenia și a viceprim-ministrului Federației Ruse.
  2. Grupul de lucru va ține prima sa ședință până la 30 ianuarie 2021, pe baza concluziilor căreia va stabili o listă a principalelor linii de lucru care rezultă din punerea în aplicare a punctului 9 din declarație, acordând prioritate pentru comunicațiile feroviare și rutiere și va defini, de asemenea, alte domenii convenite între Republica Azerbaidjan, Republica Armenia și Federația Rusă, desemnate părți.
  3. Pentru a defini principalele direcții de acțiune, copreședinții grupului de lucru vor aproba componența subgrupurilor de experți din aceste diferite domenii, compuse din reprezentanți ai autorităților competente și ai organizațiilor părților. Subgrupurile de experți, în termen de o lună de la ședința grupului de lucru, vor prezenta o listă de proiecte cu justificarea resurselor și acțiunilor necesare implementării lor, în vederea aprobării lor la cel mai înalt nivel de către părți.
  4. Grupul de lucru, la 1 martie 2021, va prezenta spre aprobare la cel mai înalt nivel de către părți o listă și un program pentru implementarea măsurilor, inclusiv refacerea și construirea de noi infrastructuri de transport necesare în organizarea funcționării și securității traficului internațional care tranzitează prin Republica Azerbaidjan și Republica Armenia, precum și activitățile de transport ale Republicii Azerbaidjan și ale Republicii Armenia, care necesită trecerea prin teritoriile Republicii Azerbaidjan și ale Republicii Armenia.”
  •  
  •