Mihai Stepan Cazazian

MOMENT SOLEMN ÎN CATEDRALA SF. GRIGORE LUMINĂTORUL DIN EREVAN

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Duminică 10 iunie 2018 PS Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Eparhiei Armene din România, aflat în vizită oficială la Sf. Ecimiadzin la invitația SS Karekin al II lea, Catolicos al Tuturor Armenilor,  a oficiat Sf. Liturghie Arhierească în Catedrala Sf. Grigore Luminătorul din capitala Armeniei, Erevan. În timpul  săvârșirii Sfintei Liturghii PS Episcop Datev a oficiat și Taina Hirotoniei, acordând  harul preoției unui grup de 12 diaconi, care prin pregătire teologică dar și prin jurământ de credință și ascultare au făcut dovada vredniciei lor pentru a păși pe ogorul slujirii lui Hristos.

La acest eveniment a fost prezent SS Karekin al II lea, Catolicos al Tuturor Armenilor, însoțit de înalți prelați ai Bisericii Apostolice Armene.

PS Episcop Datev a trăit din plin bucuria momentului slujirii  în clipa când prin mijlocirea rugăciunilor sale cei 12 chemați la slujire   preoțească și-au plecat frunțile pentru a primi  harul preoției și ungerea cu Sfântul Mir, semn al noii vieți pe care o vor începe ca slujitori ai Sfântului Altar. Vor incepe această viață de slujire  urmând a purta numele cele noi, alese de PS Episcop Datev, nume ce doresc a rechema la viață  spiritul jertfelniciei celor care  au luptat în urmă cu un veac, în luna mai a anului 1918,  pentru supraviețuirea unui popor, pentru împlinireaa visului de a avea o patrie liberă și independentă.

Dobândirea noului nume are loc în clipa Mirungerii,conform rânduielii Bisericii Apostolice Armene.

Au primit harul preoției în această zi:

Diacon Garuș Asadurian, devenind Pr Kevork

Diacon Samvel Sarchisian, devenind Pr Karekin

Diacon Artur Abcarian, devenind Pr Abcar

Diacon Artur Khunoian, devenind Pr Mesrob

Diacon Arisdaghes Sarchisian, devenind Pr Antranig

Diacon Krikor Tilikian, devenind Pr Aram

Diaconul Arsen Matevosian, devenind Pr Hovhannes

Diaconul Dicran Magarian, devenind Pr Avedis

Diaconul Marcar Hacheian, devenind Pr Hamazasb

Diaconul Arșag Hovhannesian, devenind Pr Simeon

Diaconul Hovhannes Torcomian, devenind Pr Yeznig

Diaconul Armen Hairabedian, devenind Pr Zaven.

Tinerii preoți au binecuvântat, pentru prima dată, mulțimea credincioșilor prezenți, după care au ascultat cu emoție și luare aminte cuvântul de învățătură rostit de PS Episcop Datev.

,,Este o zi de mare bucurie pentru voi și pentru noi toți, un moment de o importanță covârșitoare, nu doar pentru măreția și fastul Sfintei Taine ce a fost săvârșită asupra voastră! Mai mult decât cele văzute de cei prezenți aici trebuie să  îndreptați ochii sufletelor voastre spre cele simțite în aceste clipe! Veți păși din această zi pe un drum nou,un drum plin de încărcătură spirituală,veți păși într-o nouă viață ca slujitori ai lui Dumnezeu, slujitori ai Sfintelor Altare  dar și ai celor pe care Domnul vi-i va da spre a-i păstori, a le purta de grijă! Trăirea în slujirea lui Hristos,în slujirea Sfintei Biserici este o viață dăruită lui Dumnezeu și slujirii celor care cred în El! Veți păși pe acest drum întăriți cu harul ce v-a fost acordat, cu puterea de a lega și dezlega, dar și ca purtătorri ai unei imense responsabilități, deoarece veți răspunde mai mult decât alții pentru fiecare slăbiciune arătată pe calea împlinirii misiunii voastre de slujire pastorală.  Fiecare om este răspunzător în fața Domnului  pentru faptele sale, însă voi, ca preoți aleși și chemați la slujire veți răspunde pentru fiecare dintre cei care v-au fost încredințați spre a-i păstori. Sânteți datori a le fi mereu alături ca preoți prin pilda vieții voastre, ca învățători, sprijinitori, mijlocitori prin rugăciuni și călăuzitori prin vorbe și fapte! Aveți datoria sfântă de a-i călăuzi mereu spre lumină, spre trăirea conform învățăturii Mântuitorului Hristos. Dumnezeu v-a înarmat cu Harul Său,dar vă cere în schimb dăruire, perseverență, trudă, ascultare și răbdare, vă cere desăvârșire în viața voastră de slujitori ai Săi spre binele oamenilor și pentru mândria Bisericii Sale, spre folosul poporului armean și strălucirea Sfintei noastre Biserici Apostolice!

Numele pe care le-am ales pentru voi evocă măreția faptelor strămoșilor noștri,eroismul și sacrificiile acestora, spre a vă fi mereu fiecăruia dintre voi pildă și imbold pe calea slujirii voastre. Arătați-vă stăruitori în slujire, cu vrednicie, cu dreptate și cu roade bineplăcute lui Dumnezeu! Urmați pilda înaintașilor spre bucuria noastră și a generațiilor viitoare! Dumnezeu să vă ajute!,,

La încheierea cuvântului său PS Datev și-a exprimat recunoștința față de  SS Karekin al II lea, Catolicos al Tuturor Armenilor, pentru cinstea ce i s-a oferit de a oficia această slujbă de Hirotonie.

Slujba a continuat conform rânduielilor Bisericii Armene, înalții prelați prezenți,în frunte cu SS Karekin al II le urcând treptele Sfântului Altar pentru a-i felicita pe tinerii preoți și pentru a primi de la aceștia ,,Sărutul păcii,,.

Dup încheierea Slujbei de Hirotonie a continuat Sf. Liturghie.

Începând cu acea zi preoții hirotonisiți vor începe o perioadă de desăvârșire a pregătirii liturgice, petrecută cu studiu, post și rugăciuni în Mănăstirea Sf. Ecimiadzin, după care vor săvârși pentru întâia oară Taina Sf. Liturghii, urmând a fi repartizați la noile locuri de slujire.

 

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene din România