Arhiepiscopia Armeana

Mesajul SS Karekin al II lea, Catolicos al Tuturor Armenilor, adresat PS Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Eparhiei Armene din România și Locțiitor al Eparhiei Armene din Bulgaria, cu prilejul Nașterii Domnului

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Prea Sfințite Părinte Datev,

La ceasul trecerii pragului spre noul an  și cu prilejul prăznuirii Nașterii și Botezului Domnului  vă trimitem  prin aceste rânduri binecuvântarea Noastră patriarhală împreună cu cele mai frumoase gânduri și călduroase felicitări tuturor celor pe care îi păstoriți cu pilduitoare purtare de grijă. Dragostea și aprecierea Noastră pentru cei ce vă stau alături, preoți, consilieri eparhiali și parohiali, delegați eparhiali, toți truditori în folosul bisericii noastre, este pe măsura rodului ostenelii lor!

Ne despărțim de anul 2020 cu inima încărcată de tristețe și durere. S-a arătat a fi pentru poporul nostru unul dintre anii împovărați cu realitatea unor pierderi de neimaginat.  Operațiunile militarre declanșate de Azerbaidjan contra populației armene  au produs mari pierderi teritoriale din pământul Arțakhului strămoșesc, mii de armeni, militari și civili, și-au pierdut viața, au fost răniți sau sânt prizonieri ori dispăruți fără urmă. Nu mai vorbim de imensele pagube materiale cauzate de forțele azere atacatoare, în rândul țintelor acestora găsindu-se în mod special bisericile, mănăstirile, toate locurile sfinte ale armenilor din Arțakh. Urmare acestui război s-a creat o inevitabilă stare de criză economică, politică, socială, fapt ce va avea consecințe grave asupra viitorului poporului nostru, situație în care facem apel la unitate și concentrarea eforturilor armenilor de pretutindeni pentru a putea trece de acete încercări. Cu atât mai mult așteptăm și întâmpinăm sărbătoarea Nașterii Domnului cu mare nădejde în vremuri mai bune, sub lumina aducătoare de viață. ,,Nu vă temeți! Căci iată vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul!”(Luca 2,10-11)

De-a lungul istoriei noastre strămoșii noștri s-au aflat adesea în fața marilor încercări, au avut de înfruntat vicisitudini de neimaginat, dar nu și-au pierdut niciodată curajul, speranța și încrederea, nu s-au lăsat striviți de tăvălugul răului ci s-au ridicat mereu, spre viață, spre biruință, au înviat pentru a  dăinui și a păși către veșnicie! Dumnezeu ne-a fost alături și credem în puterea Sa!

Anul 2021 vine în aceste grele clipe, dar  ne pregătim să-l întâmpinăm cu sufletele pline de nădejde în mai bine, căci taina Nașterii Domnului ne întărește și ne aduce încredere într-o viață mai bună, în pace, liniște, în siguranță și bunăînțelegere.

Suntem datori și în aceste clipe să ne plecăm frunțile cu reecunoștință în fața sacrificiului eroilor noștri, să cinstim prin vorbe și fapte jertfa lor de sânge pentru apărarea pământului strămoșesc. Sângiuirea lor să ne fie imbold și chemare spre unitate, pentru a strânge rândurile și a sluji aceluiași sfânt ideal: apărarea patriei și dăinuirea poporului armean!

,,Cu pacea Ta, Hristoase, Mântuitorul nostru, care este mai presus de toată mintea și de tot graiul, întărește-ne pe noi și ne păzește fără frică de tot răul!”. Rostind această frumoasă rugăciune din rânduiala Sfintei Liturghii ne închinăm Împăratului Păcii, lui Hristos, Pruncului născut în ieslea din Betlehem  sub semn de lumină și glas de cântări îngerești, pentru ca harul tainic al Nașterii Sale să aducă pace și bunăînțelegere în această lume, pace și liniște patriei noastre și armenilor de pretutindeni, în unitate și belșug de iubire!

 Ne rugăm Bunului Dumnezeu pentru voi toți! Puterea Sa să vă fie alături, Prea Sfinte Părinte Episcop, vouă și tuturor slujitorilor sfintelor altare de pe cuprinsul Eparhiei pe care, prin voința poporului și binecuvântarea Noastră, o păstoriți cu vrednicie. Fie ca osteneala voastră să fie  rodnică, spre folosul sfintei noastre biserici și a tuturor credincișilor armeni.

Harul și binecuvântarea Domnului Iisus să fie cu voi  și cu întreg poporul armean. Amin

Hristos s-a născut și ni s-a arătat!

Cu dragoste și binecuvântări,

Karekin al II lea

Catolicos al Tuturor Armenilor

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene