Mihai Stepan Cazazian

MESAJUL SANCTITĂȚII SALE KAREKIN AL II-LEA PATRIARHUL SUPREM ȘI CATOLICOSUL TUTUROR ARMENILOR

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 Catedrala Sfântul Grigore Luminătorul din Yerevan, 21 Septembrie 2011

 „Fii credincios… și îți voi dărui coroana vieții” (Rev. 2:10)

 Dragi și pioși credincioși din Armenia și Diaspora,

Astăzi, în acest sfânt locaș, plin de bucuria aniversării a 20 de ani a independenței Republicii Armenia, am săvârși serviciul religios de binecuvântare avându-i alături pe Președintele Armeniei, Domnul Sergi Sargsyan, Președintele Arțahului, Domnul Bako Sahakyan, Catolicosul Aram I al Marii Case de Cilicia, înalți demnitari ai guvernului Armeniei, înalte fețe bisericești, reprezentanți ai misiunilor diplomatice și pe voi toți. Împreună ne-am înălțat rugăciunile la cer pentru puterea, stabilitatea, pacea și prosperitatea patriei noastre.

Redobândirea independenței statului este cea mai mare realizare din viața nației noastre, care ne-a dat noi speranțe și a deschis noi orizonturi înaintea noastră. Sufletele noastre sunt astăzi pline de recunoștință față de Dumnezeu, de emoție, de mândrie și bucurie. Da, suntem fericiți deoarece multe generații au visat la această binecuvântată redobândire a independenței țării. Mulți distinși fii și fiice ale neamului nostru au investit efort și devotament  și mulți și-au dat viața pentru această zi. Suntem fericiți. De asemenea, suntem fericiți pentru bunicii și părinții noștri care și-au păstrat dragostea și aspirația pentru o Armenie independentă și au transmis-o din generație în generație. Suntem fericiți și avem convingerea că sub drapelul statului armean, oamenii noștri, prin binecuvântări cerești, vor schimba patria noastră într-o țară de rai care va fi întotdeauna un stâlp și un sprijin a vieții armene împrăștiate în lume, rădăcina și sursa identității, puterea atracției și axa în jurul căreia nația noastră se regrupează în jurul Araratului.

Drumul redobândirii independenței noastre statale a fost lung și dificil. Fiindu-i negată independența de-a lungul veacurilor, poporul nostru a suferit persecuții, a fost martor la distrugeri și jafuri, a fost supus genocidului, dezbrăcat de patrimoniu și împrăștiat în lume. Într-o mică parte a pământului nostru natal, care a devenit parte a Uniunii Sovietice, poporul nostru a aflat eliberarea de a-și construi viața și de a-și dezvolta cultura, cu toate acestea, ei au trăind durerea de a-și vedea bisericile închise și demolate, și-au uitat rugăciunile și imnurile bisericești, nu a trăit liberi și au purtat durerea și violența exilului. Pentru a depăși aceste încercări, poporul nostru a depus un efort și o forță extraordinară, au apărat speranța și optimismul avându-L pe Dumnezeu ca refugiu. Dumnezeu care ne învață: „Fii credincios… și am să-ți dăruiesc coroana vieții”.

Restabilirea unei vieți libere și independente a țării noastre natale a fost o prioritate pentru poporul nostru din timpul când aceasta a fost pierdută, a fost o dragoste necondiționată ce a dat naștere victoriei eliberării Arțahului și independenței Armeniei. Decizia îndreptățită a armenilor din Arțah de a se reuni cu Armenia, ca o așteptată scânteie, a retrezit în mijlocul poporului nostru speranțele restabilirii dreptății pe care suntem obligați să o apărăm cu arma. Nimic nu a putut destabiliza neamul nostru. Am rezistat tuturor dificultăților și lipsurilor unui război impus, blocadei și ruinei economice, piedici care au consolidat instituțiile statului nostru nou înființat, restructurând viața economică și socială și depunând eforturi deosebite pentru asigurarea securității țării noastre și pacea sa. Oamenii noștri au avut forță în această luptă și în provocarea procesului de construire a nației noastre; voința și experiența lor de a-și asuma responsabilitățile au fost rafinate în capacitatea de a suporta durerea pierderii cu demnitate și curaj. Da, victoriile și realizările nu au fost obținute ușor; au existat zdruncinări interne. La fel și astăzi, dificultățile noastre nu sunt puține; îngrijorările economice, politice și ale vieții sociale sunt considerabile, totuși, poporul nostru le înfruntă cu simț de răspundere față de stat, cu același spirit al unui mare devotament, a credinței și al optimismului.

Dragilor, ne aflăm în fața celor mai mari imperative care privesc poporul nostru: să facem ca pacea pe pământul nostru să fie stabilă, să conducem spre victorie cauzele noastre de recunoaștere pe plan internațional al Genocidului Armean și al dreptului Arțahului de  a trăi liber. Am intrat într-un nou secol având credința că vom transforma aceste aspirații în realitate, lucruri care stau la fundamentul statului nostru independent. Un pământ natal liber și independent a adus mari schimbări în viața noastră națională; a unit și a făcut viabilă puterea poporului, efortul și abilitățile sale. În condițiile unui stat național, proiectele pan-naționale au fost aduse la viață și la implementare. Fiii și fiicele noastre din Diaspora, fortificați de o patrie independentă, au devenit mari constructori și o mare forță a țării noastre. Datorită efortului autorităților și al oamenilor, țara noastră își asigură locul și reputația pe arena internațională, participând în efortul altor state de a stabili pacea și prosperitatea în întreaga lume. Granițele țării noastre sunt pașnice și sunt apărate de curajosul și nobilul serviciu al glorioase Forțe Armate a Armeniei. „Generația Independenței” a devenit adultă fiind hrănită și crescută de acele valori și credință care au dat naștere statului Armean, și va garanta noi victorii pământului nostru natal și tuturor armenilor. Într-adevăr, strâns unită în jurul pământului natal, partea strălucitoare a viitorului nostru este real.

Iubiți fii și iubite fiice, haideți să ne continuăm viața și munca, rămânând credincioși Dumnezeului părinților noștri, nouă înșine, spiritului nostru eroic și viziunilor noastre. Soarele a răsărit peste patria noastră. Cele ce istoria deseori ne-a refuzat: pacea, dreptatea, respectarea drepturilor, bucuria vieții, vor înmuguri toate în pământul nostru. Haideți să ne umplem de curaj, iubire, unitate și optimism. Haideți să construim o țară providențială, vibrantă și progresistă, iluminată de credință, unde primează grija și respectul pentru fiecare individ. Haideți să construim o țară care să-l bucure pe Dumnezeu: umană, filantropică și caritabilă; ca și creștini, ca oameni care au creat un stat vechi și cultură, ca oameni a căror istorie s-a desfășurat în lupta pentru libertate și pentru restabilirea unui stat independent. Haideți să facem mai puternică patria noastră, pământul natal al armenilor, care este izvorul și contrafortul colectivității noastre naționale, a gândirii naționale, ale forței interioare și ale manifestării aspirațiilor nației noastre. Această viziune, aceste țeluri și aspirații, să ne călăuzească pașii în așa fel încât noi, astăzi, și copiii noștri mâine, să fim capabili de a apăra pământul nostru natal, să putem păstra trezia și forța rugăciunii armeanului astfel încât Dumnezeu să ne dăruiască noi cununi ale victoriei, precum cele promise: „Fii credincios… și îți voi dărui cununa vieții”.

Dragi preaiubiți armeni, cu ocazia glorioasei aniversări a Zilei Independenței, cu o inimă fericită, vă felicităm pe toți unde vă aflați în lume, îi felicităm pe oficialii guvernului armean și pe președintele Republicii Armene, Serzh Sargsyan, și vă oferim binecuvântările Bisericii noastre Apostolice și a Sfântului Scaun de la Etchmiadzin. În tot decursul istoriei sale, Biserica Armeană, loială misiunii sale, a sprijinit crearea statului armean și cu toate puterile sale este susținătoare, ca și astăzi, în veci!, din iubire și pentru gloria și continuitatea armenilor.

Să ne rugăm, iubiților, și să oferim umilul nostru respect memoriei eterne a acelor eroi care și-au dat viața pentru patrie și să îl chemăm pe Dumnezeu să păstreze pământul nostru în pace sub Sfânta Sa Mână Dreaptă și să țină nezdruncinată țara noastră, viteazul nostru spirit și voința învingătoare ale Forțelor Armate Armene. Să binecuvânteze poporul nostru, clerul și autoritățile, și să-i călăuzească către prosperitate, țărmuri de răsplată și realizarea speranțelor noastre, astăzi și în veci, Amin!

Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul nostru Iisus Hristos. I Corinteni 1:3

Tradus de PC preot Ezras Bogdan

Vicar Eparhial