Arhiepiscopia Armeana

MESAJUL Sanctității Sale Karekin al II-lea, Patriarh Suprem și Catolicos al Tuturor Armenilor, adresat PS Episcop Datev Hagopian cu prilejul Praznicului Nașterii Domnului

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Cu prilejul trecerii pragului în noul an și al marelui praznic al Nașterii și Botezului Domnului trimitem spre voi gândul Nostru de bine împreună cu expresia purtării de grijă  părintești ce o avem pentru voi. Binecuvântarea Noastră patriarhală să fie cu voi cu toți, credincioși și slujitori ai sfintelor altare, membrii ai epitropiilor și ai adunării delegaților eparhiali, tuturor dragoste și spor în lucrarea bineplăcută Domnului! Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire (Luca 2,14).

Cu această cântare îngerească de binecuvântare întreaga lume dă încă o dată slavă  Celui Care prin Nașterea Fiului Său deschide în fața omenirii calea luminoasă a mântuirii!

Credința în Dumnezeu și încrederea în puterea mântuitoare a Domnului au fost de-a lungul istoriei noastre pietre de temelia în lupta noastră pentru dăinuire. Asa am făcut față tuturor furtunilor care s-au abătut asupra noastră, așa luptăm și astăzi în Armenia și Arțakh, în diaspora, pentru păstrarea ființei naționale, pentru demnitatea noastră, pentru viață! Urmările politicii și actelor de agresiune din partea Azerbaidjianului sunt resimțite mereu, populația armeană, civili nevinovați, suportă tot mai greu urmările acestei stări de conflict. Familii îndoliate, părinți și copii care mai așteaptă cu speranță eliberarea fiiilor și taților, într-un cuvânt tot ce poate aduce un război s-a abătut asupra fraților și surorilor noastre. Arțakhul, supus unei blocade criminale, suportă cu demnitate aceste consecințe, înarmat cu voința de a trăi!

Sfânta noastră Biserică Apostolică, biserica mamă a poporului armean, s-a arătat încă o dată vrednică de slujirea la care a fost chemată, spijinitor, călăuză dar și păstor grijuliu al poporului său. Dorim și vă îndemnăm pe voi toți, fii ai nației armene, să rămâneți uniți în jurul Bisericii noastre și cu ajutorul lui Dumnezeu să depunem toate eforturile spre a veni în spijinul celor năpăstuiți, frați ai noștri din Arțakh și zonele de conflict de la granițele Armeniei, pentru binele și viața poporului armean. 

 ,,Cine ne va despărți pe noi de iubirea lui Hristos?….și în toate acestea suntem mai mult decât biruitori, prin Acela Care ne-a iubit!,,(Rom. 8,35-37)

Acum, când pășim în Noul An 2023, ne rugăm Bunului Dumnezeu ca să deschidă calea păcii, a speranței și a mântuirii pentru nația armeană pentru fiii noștri de pretutindeni, pentru întreaga omenire.

Dragostea și binecuvântarea Noastră să fie cu voi!

Cu cele mai calde urări de bine și gând purtător de grijă

Karekin al II lea

Catolicos al Tuturor Armenilor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *