Mihai Stepan Cazazian

Mesajul Sanctității Sale Karekin al II lea, Patriarh și Catolicos al Tuturor Armenilor…

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

…adresat participanților la Conferința Europeană a Tineretului Bisericii Armene desfășurat în zilele 10-14 august 2017 Suceava, România

          Iubiții Noștri fii,

          Cu inima plină de bucurie trimitem spre voi, iubiți tineri, de aici, din Sf. Ecimiadzin, din locul  cel binecuvîntat de Dumnezeu, cuvântul nostru de dragoste părintească și binecuvântarea noastră patriarhală tuturor participanților la această întrunire a reprezentanților organizaților  tineretului creștin armean din statele europene.

            Mulțumim Bunului Dumnezeu ,Celui Care v-a hăruit prilejul  de a fi acolo , sub cupolele străvechii Mănăstiri Hagigadar. Vă aflați acolo ca reprezentanți ai organizațiilor tineretului armean din țările Europei, ca fii ai Bisericii Apostolice Armene  truditori pentru fala și dăinuirea poporului armean. E un prilej ales pentru a vă ruga împreună,pentru a vă dovedi credința prin strădania de a înțelege problemele de astăzi din sânul comunităților creștine dar și pentru a pregăti pașii de urmat spre binele întrgului popor creștin armean. Ne rugăm Domnului ca să pogoare asupra voastră harul Său, dându-vă putere, stăruință și înțelepciune  spre dobândirea roadelor nădăjduite.

            Sunteți moștenitori ai unui trecut măreț, purtători ai făcliei credinței în Hristos a  strămoșilor voștri și  ai cuvântului lui Dumnezeu propăvăduit  pe pământul regatului armean de chiar Apostolii Tadeu și Bartolomeu. De mai bine de  două  milenii biruința Învierii Mântuitorului și jertfa apostolilor Săi au devenit   temelia de nezdruncinat a dăinuirii poporului armean iar Cuvântul Domnului ne-a fost călăuzitor și sprijin  în multiseculara noastră trăire în Hristos.,după cum frumos scria psalmistul, Făclie picioarelor mele este Legea Ta și lumină cărărilor mele,, (Ps  118-,105)

            Credința noastră a fost corabia care ne-a purtat peste apele învolburate ale unui ocean  acoperit neîncetat de vânturi necruțătoare. Am rămas mereu uniți în fața acestor primejdii, bizuindu-ne pe cei de lângă noi, împletind experiența unei generații cu elanul și dăruirea spre jertfire a tinerilor noștri urmași. Nenumărate sânt momentele când dăruirea și jertfa tinerilor  au netezit drumurile istoriei, spre mândria unui întreg popor.

            Aveți în suflete și în minte pildele nenumărate de dăruire și jertfă,de stăruință și izbândă. Însuflețiți de acestea sânteți datori a vă arăta vrednici purtători ai moștenirii ce v-a fost lăsată, purtători ai mândriei și demnității de a fi armean.  Dorim ca Bunul Dumnezeu să vă țină pururi îndestulați cu hrana cea minunată a credinței și statornici în ascultarea cuvântului Domnului. Călăuziți astfel ,dar și urmând pilda slujirii neamului pe care Biserica noastră ne-a dovedit-o neîncetat, puteți și aveți datoria, iubiții Noștri fii, de a  pune toate puterile  voastre,toate  cunoștințele voastre din  diferite domenii în folosul poporului vostru, a fraților voștri, a generaților viitoare care vor continua  calea istoriei prin credința în Hristos.

            Vremurile de acum nu sânt atât de liniștite  pe cât le-am dori noi. Acum,când frați de-ai noștri,tineri de aceeași vârstă cu voi, își împlinesc cu sfințenie datoria de a apăra cu arma în mână micuța noastră țară, suntem datori a le fi alături cu gândul,cu rugăciunea ,cu faptele noastre care pot dovedi același pilduitor eroism pe câmpul de luptă niciodată liniștit al  unui război fără sfârșit, războiul pentru dăinuirea unui neam și pentru păstrarea mândriei conștiente de a fi creștin

            Regăsesc în voi, iubiți fii, împlinirea acestor năzuințe, spre bucuria Noastră, ca părinte duhovnicesc și Patriarh al Sfintei Noastre Biserici. Dorim din suflet să rămâneți  mai departe strâns uniți în jurul bisericii noastre, neobosiți în strădania voastră spre folosul poporului nostru, slujind ca exemplu membrilor comunităților  pe care le reprezentați la această întrunire. Meritați din plin aprecierea  Noastră voi și toți cei asemeni vouă. Duceți cu voi spre casele voastre,spre comunitățile din care faceți parte,cuvântul Nostru de dragoste și binecuvântare!

            Avem alese gânduri și cuvinte de sinceră  laudă  strădaniei depuse de IPS Arhiepiscop Hovnan Derderian, călăuzitor responsabil al activității Congresului Mondial al Tinerilor Bisericii  Armene. Aprecierea și mulțumirea Noastră se îndreaptă și spre PS Episcop Datev Hagopian, cel care în numele comunității pe care o păstorește și-a asumat sarcina găzduirii acestei întruniri la Suceava,în locul aaducător de binecuvântare a Sfintei Mănăstiri Hagigadar.

            Adresăm și cu acest prilej călduroase mulțumiri  Guvernului României, Secretariatului de Stat pentru Culte, prin a căror bunăvoință a fost asigurat încă o dată  sprijinul financiar necesar organizării unui astfel de eveniment.

            Dumnezeu să vă fie alături  vouă, iubiți tineri ,și acum,pe parcursul zilelor întrunirii.

            Ne rugăm ca din multa Sa bunătate  să reverse asupra întregii lumi  darul păcii și al bunei înțelegeri, întru Slava lui Hristos și fericirea oamenilor.

 

Harul și iubirea Domnului Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin

Karekin al II lea

Patriarh și Catolicos al Tuturor Armenilor