Arhiepiscopia Armeana

Mesajul Sanctității Sale Catolicosul Karekin al II-lea  adresat Preasfinției Sale Episcop Datev Hagopian și  credincioșilor armeni din România cu prilejul Sf Paști 2022

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Preasfinte Părinte Episcop Datev,

Iubiți credincioși,

În ceas de prăznuire a Invierii Domnului trimitem spre voi toți de aici, din sfântul lăcaș  de închinăciune al inimilor  tuturor armenilor binecuvântarea Noastră patriarhală, încredințarea iubirii părintești ce o avem pentru voi, împreună cu sincere urări  pentru o mare bucurie pascală ce o dorim în căminele  și sufletele  fiecăruia, credincioși laici și slujitorilor sfintelor altare.

Hristos a Înviat!

Cu aceste minunate vorbe ale cântării unei vestiri a Învierii, auzite din  glasul cetelor cerești  ne întâmpinăm unul pe celălalt și dăm slavă împreună Mântuitorului Celui Înviat, Celui Care a biruit moartea pentru izbăvirea omenirii. Pe drept cuvânt Taina Învierii este temelia credinței, temelia pe care s-a format Sfânta Biserică, este izvorul și puterea propăvăduirii învâțăturii lui Hristos, căci ,,dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este  atunci propăvăduirea noastră, zadarnică și credința voastră” (I Corint 15,14)

Credința cea sfântă și dreaptă care ne-a fost lăsată prin vorbele apostolilor este puterea cea dătătoare de viață pentru dăinuirea sfintei biserici, imboldul misiunii slujitoare și mântuitoare ce se arată de veacuri în folosul mulțimii credincioșilor  noștri,  fii ai poporului care poartă cu demnitate și mândrie  pecetea Harului Duhului Sfânt încă din cele mai vechi timpuri ale istoriei creștinismului.

Cu părintească purtare de grijă trimitem spre voi toți cuvântul Nostru de învățătură și îndemnul  primit din învățătura Mântuitorului, pentru a rămâne neclintiți în credința voastră, încrezători  în Domnul și  strânși uniți în jurul sfintei noastre biserici. Bunul Dumnezeu va răsplăti credința voastră și vă va da puterea de a trece peste toate încercările din viața voastră,  din viața poporului nostru, din lupta pentru dăinuirea poporului armean și viitorul patriei noastre, Armenia și Arțakh, în libertate și pace.

În acest ceas plin de mare bucurie pascală ne rugăm  Domnului pentru pacea întregii lumi! Fie ca prin mila Celui de Sus să înceteze războaie, să nu mai curgă sânge … și lacrimile celor năpăstuiți să se transforme în străluciri cristaline de bucurie binecuvântată, semn al păcii, al bucuriei, al încrederii în binele omenirii, spre desăvârșită bunăvoire între oameni.

Domnul să vă fie alături spre făptuirea celor bineplăcute Lui și folositoare tuturor, mulțimii credincioșilor,  poporului armean de pretutindeni,  patriei și sfintei noastre biserici.

HRISTOS A ÎNVIAT!

Cu dragoste și binecuvântări

Karekin al II lea

Catolicos al Tuturor Armenilor